Røntgenstråler

Røntgenbilleder dannes ved hjælp af røntgenstråler.

Kort om røntgenundersøgelse

Alle former for medicinsk billeddannelse er til gavn for dig som patient, hvis de bliver brugt på den rigtige måde. Din læge og Afdeling for Røntgen og Skanning vil sørge for, at røntgenstråler anvendt til undersøgelse er med til at sikre, at du får stillet en diagnose og dermed får den rigtige behandling.

Fordelen ved at bruge røntgenstråler overstiger den lille risiko, der måtte være ved at blive udsat for røntgenstråler.

Det er vitgtigt, at du føler dig tryg ved at få foretaget en røntgenundersøgelse eller anden form for billeddiagnostisk undersøgelse. Derfor skal du have drøftet årsagen til at få udført en undersøgelse med den læge, der har henvist dig.

Røntgenundersøgelse

En almindelig røntgenundersøgelse kan udføres på alle dele af kroppen, men er specielt velegnet til at vurdere lungerne og skelettet. Ofte består undersøgelsen af flere optagelser fra forskellige vinkler.

Røntgenbilledet bliver dannet ved hjælp af de røntgenstråler, der sendes gennem den del af kroppen, der skal undersøges.

Blødt kropsvæv som fedt, muskler, hud og blod svækker (absorberer) ikke strålerne ret meget og fremtræder som mørke skygger på billedet. Knoglevæv derimod absorberer mere af strålerne og fremtræder som hvide skygger.

Simple knogleundersøgelser giver en meget lille dosis af røntgenstråler (se tabellen på sidste side).

Gennemlysning

Ved en gennemlysning anvendes de røntgenstråler, der passerer gennem kroppen, til at vise et "levende billede" på en TV-skærm. De radiografer eller læger/radiologer, der udfører undersøgelsen, kan enten tage enkelte billeder af det, de ser - eller optage det hele på computer.

Gennemlysning anvendes bl.a. til undersøgelse af mavetarmkanalen og urinvejene.

Undersøgelser med gennemlysning giver sædvanligvis en højere dosis end de almindelige røntgenundersøgelser.

CT-skanning

CT-skanning (computer tomografi) er en avanceret røntgenundersøgelse, som giver mere detaljerede billeder af kroppens forskellige væv. Du ligger på et leje, der langsomt bevæger sig gennem skanneren, mens et felt af røntgenstråler passerer de dele af din krop, der skal undersøges. Røntgenstrålernes information bliver samlet i en computer, som omsætter dem til billeder på en TV-skærm.

CT-skanning giver generelt højere stråledosis end en almindelig røntgenundersøgelse.

Ultralyd og MR-skanning

Ultralyd- og MR-skanning er andre undersøgelsesmetoder, som bruges på en radiologisk afdeling. Ingen af de to metoder bruger røntgenstråler.

Ultralyd danner billeder ved brug af lydbølger, og MR danner billeder ved brug af magnetfelter og radiobølger. Indtil nu er der ikke påvist bivirkninger, hverken ved brug af ultralyd eller MR.

Man kan derfor spørge, om det ikke vil være oplagt at udføre alle undersøgelser med ultralyd og MR-skanning. Svaret er, at hver metode har sine fordele og kan vise detaljer, de andre metoder ikke kan.

Risiko ved behandlingen

Er der risiko ved røntgenstråler?

Vi bliver hver dag udsat for stråling fra omgivelserne - fra jorden, luften vi indånder, maden vi spiser og byggematerialer. Dette kaldes tilsammen for den naturlige baggrundsstråling. Hver røntgenundersøgelse giver os en yderligere stråledosis, der varierer med typen af undersøgelse fra et niveau svarende til få dages til få års naturlig baggrundsstråling (se tabellen på sidste side). I et livsforløb er den yderligere strålingsdosis, man får ved røntgenundersøgelser, meget lille.

Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed givet en rigtig behandling vil være større end risikoen ved en røntgenunersøgelse.

Risikoen - set i perspektiv

En kendt skadelig virkning ved at bruge røntgenstråler til undersøgelser er minimal øget risiko for at udvikle kræft flere år efter bestrålingen. Risikoen er afhængig af stråledosis - det betyder jo højere dosis og jo flere undersøgelser, jo højere risiko.

I tabellen på sidste side er den teoretiske risiko angivet for de hyppigste undersøgelser. Alle risikoniveauer er meget små sammenlignet med de 25-30 % risiko, vi alle har for at udvikle kræft. Selv ved de undersøgelser, der giver den højeste stråledosis, er der en lav risiko for at udvikle kræft.

Behovet for at få foretaget en røntgenundersøgelse bør altid vurderes ud fra din nværende sitution, men husk at risikoen ved at undlade en undersøgelse vil være større end risikoen ved røntgenstråler.

Risiko i forhold til alder

Røntgenundersøgelser bidrager til den samlede stråledosis, man får gennem hele livet. Jo ældre man er, jo mindre er risikoen for at udvikle kræft forårsaget af røntgenstråler, simpelthen fordi der er mindre tid for kræften at udvikle sig i. Børns celler er mere følsomme overfor røntgenstråler, derfor er det vigtigt kun at udsætte børn for røntgenstråler, når lægen vurderer, at der er den eneste mulighed for at opnå en sikker diagnose.

Beskyttelse af de reproduktive organer (æggestokke og testikler)

De reproduktive organer er følsomme over for røntgenstråler. Er du under 50 år, vil du derfor blive tilbudt blybeskyttelse ved undersøgelser af nedre del bughulen, bækkenet, lænden og hofter.

Der kan være undersøgelser, hvor det ikke er praktisk muligt at bruge blybeskyttelse, da det kan dække for vigtige informationer i billedet. I disse tilfælde vil det være bedre at undlade beskyttelse end at skulle tage billedet om.

Er du gravid eller i den fødedygtige alder?

Hvis der er mulighed for, at du er gravid, er det vigtigt, du fortæller det til personalet. Et foster er følsomt over for røntgenstråler, og derfor er vi særlig forsigtige med at fotografere gravide. Der er ingen risiko ved at få fotograferet f.eks. hånden eller brystkassen, men ved røntgenundersøgelser af områder, der ligger tæt på livmoderen, tager vi specielle forholdsregler. Er du i den fødedygtige alder (15-55 år jf. Sundhedsstyrelsen), kan personalet derfor spørge, om der er nogen mulighed for, at du er gravid.

Pårørende

For at give en så høj strålebeskyttelse til alle som muligt, vil du som pårørende normalt blive bedt om at vente udenfor undersøgelsesrummet, mens undersøgelsen foregår.

I særlige tilfælde, f.eks. ved små børn eller utryghed, kan personale vurdere, at det er hensigtsmæssigt, at du som pårørende følger med ind. Du vil da blive iført blyforklæde.

Husk....

  • At vi gør en stor indsats for at holde stråledoserne så lave som muligt. Hvor det kan lade sig gøre, anvender vi ultralyd eller MR-skanninger istedet for undersøgelserne, hvor der bliver brugt røntgenstråler.
  • At sundhedsrisikoen fra røntgenstråler er minimale i forhold til ikke at få diagnostriceret en alvorlig sygdom.
  • At fortælle, hvis der er mulighed for, at du er gravid.
  • At fortælle din læge om tidligere røntgenundersøgelser, der evt. kan overflødiggøre nye.
  • Hvis du er bekymret over risikoen for en undersøgelser, spørg din læge om røntgenundersøgelsen er nødvendig, og hvordan den vil gavne behandlingen.
  • At du altid kan spørge personalet på den radiologiske/billeddiagnostiske afdeling.

Personalet

Radiografer

Udfører røntgenundersøgelser og andre billeddannede procedurer. De er specielt uddannet itl dette arbejde og ved derfor, hvordan undersøgelserne udføres på en forsvarlig måde.

Radiologer

Læger, der har en specialuddannelse. De er uddannet til at beslutte, hvilke undersøgelser, der er bedst i hvilke situationer, udfører de mere komplekse undersøgelser og til at beskrive de undersøgelser, der bliver foretaget på en radiologisk afdeling.

Sygehjælpere/social - og sundhedsassistenter

Bistår radiografer og læger ved røntgen, CT og ultralydsundersøgelser.

Sekretærer

Modtager og tilretteviser patienterne. Booker undersøger og løser andre administrative opgaver i forbindelse med konferencer, beskrivelser med mere.

Tabel, der henvises til i teksten (Kilde: Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS))
RøntgenundersøgelseSvarer til i naturlig baggrundsstrålingLivstidsrisiko for kræft*Middleværdi** mSv
Hænder og arme, ben og fødder, lungerFå dageNegligerbar risiko
Mindre end 1 ud af 1.000.000
Mindre end 0,1
Skulder, hals, hovedFå ugerMinimal risiko
1 ud af 1.000.000 til 1 ud af 100.000
0,1 - 0,3
Mammografi, hofter, rygsøjle, bækken, CT af hovedetFå månederMeget lille risiko
1 ud af 100.000 til 1 ud af 10.000
0,3 - 2,5
Nyre og blære, mavesæk, tyktarm, CT af brystkassen, CT af mavenFå år

Lav risiko
1 ud af 10.000 til 1 ud af 1.000

2,5 - 17

* Disse risikoopgørelser udgør en meget lille del af de 25 % risiko, vi alle har for at få kræft.
** Middeldosis: målt ud fra værdien af de målte patientdosser ved en given undersøgelsestype. mSv (milliSievert).

Redaktør