Risiko for komplikationer efter operation i hånden

Overblik over mulige risici i forbindelse med komplikationer efter operation i hånden.

Efter operation i hånden

Komplikationer efter operationer i hånden er sjældne, men kan ikke altid undgås.

Risikoen for komplikationer afhænger af, hvilken sygdom eller skade du har, hvor vanskelig operationen er og din helbredstilstand i øvrigt.

Generelt er der større risiko for komplikationer, hvis:

  • samme hånd eller finger har været opereret før 
  • du har et stort tobaks- eller alkoholforbrug 
  • du har kroniske sygdomme (f.eks. sukkersyge) 

Hvis du har sår eller rifter på hånden på operationsdagen, kan det blive nødvendigt at udsætte operationen. Du må ikke have neglelak, kunstige negle eller smykker på, da det kan forøge risikoen for infektion. 

Risiko for blødning

Det er almindeligt, at det bløder efter en operation. Du kan opleve, at det bløder igennem din forbindingen. Dette er ikke farligt eller alvorligt, men kræver at forbindingen forstærkes eller skiftes til en ny.

Fortsætter blødningen, kan det være nødvendigt at undersøge såret for at vurdere om der skal gøres yderligere.

Risiko for infektion

Overfladisk infektion i et operationssår viser sig i form af rødme og let væskedannelse ved sårrandene og lige omkring trådene. Det forekommer relativt hyppigt og er som regel ufarligt og kræver ingen behandling.

Dyb infektion, med hævelse, smerter, varme og betændelsesvæske (pus), er en sjælden komplikation (risikoen er mindre end 2%).

Dyb infektion kræver behandling med antibiotika og det kan være nødvendigt med en ny operation. Samtidigt kan det medføre, at resultatet af operationen bliver dårligere.

Risiko for arvæv

Bevægelighed i fingrene kræver, at senerne glider frit i seneskederne og at leddene er smidige. Arvæv efter en operation, skader eller sygdomme, kan ødelægge mekanismen og gøre det nødvendigt at foretage en ny operation.

Risikoen for arvævsdannelse varierer, men bliver mindre ved at begynde genoptræning så tidligt som muligt. Husk dog, at træningen skal afpasses efter operationen og den vejledning du har modtaget. Der kan være tale om, at du selv træner eller, at du kommer til genoptræning i ergoterapi.

Risiko for skader på nerver

Der findes talrige nerver på hånden og de ligger ofte ganske tæt på de steder, hvor der skal opereres.

Det er helt almindeligt, at du oplever føleforstyrrelser omkring dit ar gennem nogle uger eller måneder efter operationen.

Nogle gange trækker eller trykker det på nerverne i forbindelse med operationen. Som regel medfører disse påvirkninger forbigående snurrende, stikkende eller sovende fornemmelser i fingre eller hånden.

I meget sjældne tilfælde (1%) skæres vigtige følenerver utilsigtet over under operationen. Risikoen er lidt større, hvis der er unormalt væv i hånden, såsom svulster eller arvæv efter tidligere operation.

Konsekvensen vil næsten altid være blivende bevægelses- eller føleforstyrrelser.

Risiko for CRPS

CRPS (Komplekst regionalt smertesyndrom) er en sjælden tilstand. De første symptomer er ofte en voldsom hævelse, som vil gøre at gipsen eller bandagen vil føles meget stram. Der kan være en brændende smerte i et område på hånden eller armen, der er større end selve operationsfeltet. 

Man kan ikke fuldt ud forklare, hvorfor CRPS kan opstå. Risikoen for at udvikle komplikationen efter operation er meget sjælden, omkring 1-3 % afhængigt af, hvilken operation der er tale om.

Tilstanden kan være alvorlig. Udvikles der CRPS, er der behov for intensiv behandling. Behandlingen er individuel og kan være langvarig. Målet med behandlingen er at bremse udviklingen for at undgå stive og smertefulde led og nedsat muskelfunktion.

Forebyg CRPS

Hånden skal holdes over hjertehøjde efter operationen og det er vigtigt at udføre øvelser med fingre og arm i det omfang bandagen tillader det og med hensyn til den vejledning du har modtaget.

Hvis resultatet efter operation ikke bliver som forventet

Det kan ske, at den ønskede virkning af operationen udebliver, uden at noget egentlig er gået galt.

Det afhænger meget af, hvilken sygdom der er tale om eller skadens omfang. F.eks. kan bruddet ikke hele, der kan fortsat være smerter eller der kan være hævelser som gendannes, selv om de er godartede.

I andre tilfælde kan resultatet af operationen udeblive grundet uheldige omstændigheder.

F.eks. kan sammensyning af sener briste eller brud kan skride under den træning, der er nødvendig for at få hånden hurtigt i gang og for at undgå stivhed af led.

Forebyggelse af komplikationer

Inden du forlader afdelingen efter operationen får du både mundtlig og skriftlig vejledning om øvelser og genoptræning. Det vigtigt, at du følger kirurgernes og ergoterapeuternes anvisninger præcist derhjemme, da det forebygger flere af komplikationerne.

Redaktør