Resektion af forstørret prostata (TUR-P)

Information om operation og vigtige forholdsregler

Hvis du har problemer med at lade vandet, er fjernelse af en del af prostata en behandlingsmulighed.

Om operationen

Prostata sidder lige under blæren og omslutter urinrøret. Med årene har denne kirtel en tilbøjelighed til at vokse og hermed trykke på urinrøret, så det bliver svært at lade vandet. For at afhjælpe dette problem kan man fjerne noget af prostata.

Gennem et kikkertinstrument som føres op gennem urinrøret, fjernes noget af prostata, så der bliver bedre plads til at urinen kan løbe ud. 

Operationen foregår i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse og varer ca. 1 time.

Du kan forvente at være indlagt 1-2 dage.

Din forberedelse til operationen

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, vil du få besked fra afdelingen, hvis du skal holde pause med dette inden operationen. Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. Du bør spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. Du kan læse mere om kost før operation i patientinformationen ”Kost og operation”. Du bør være forsigtig med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. 

Det er også en god idé at stoppe med at ryge.

Inden operationen skal du:

 • Have taget blodprøver og evt. elektrokardiogram (EKG) 
 • Aflevere en urinprøve til undersøgelse forevt. bakterier 
 • Have en samtale med en sygeplejerske
 • Undersøges af en læge
 • Eventuelt tale med en narkoselæge ombedøvelsen

Ved din ankomst til sengeafsnittet viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet. 

Faste og tørste

Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.00. Efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter). 

Vi anbefaler at du drikker 250 ml. væske umiddelbart inden kl.06.00. Fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Hvis der er særlige fasteregler for dig aftalesdette med narkoselægen.

Operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation, skal du: 

 • Have været i brusebad om morgenen
 • Tage hospitalstøj på, der består af lange(elastiske) strømper, underbukser og en hospitalsskjorte 
 • Tage ur og andre smykker af
 • Have identifikationsarmbånd på
 • Eventuelt have en beroligende tablet og/eller en blodfortyndende indsprøjtning

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på. 

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin, samt væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig. Tilbage på sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet vil støtte dig de første gange, du skal ud af sengen. 

Kateter

Efter operationen vil der være blod i urinen. Du vil derfor have et kateter liggende i urinblæren i 1-2 døgn. For at mindske blødningen fra det indvendige sår, bliver der oftest lagt et let træk på katetret. Dette træk fjernes efter nogle timer. Til katetret vil der oftest være tilsluttet skyllevæske, som bevirker, at blære og kateter holdes fri for eventuelle blodklumper.

Da det er vigtigt, at din urinmængde bliver stor i dagene efter operationen, vil du i starten have et drop i armen, som tilfører kroppen væske. Kateteret kan genere blæren, så du får blærekramper. Det viser sig hyppigst ved udstrålende smerter til lysken og penis og urinen kan løbe ved siden af kateteret. Du kan få udleveret smertestillende medicin, som kan afhjælpe dette. 

Katetret fjernes, når urinen er klar, almindeligvis morgenen efter operationen. Ved de første vandladninger efter kateterfjernelse vil der oftest være nogen svien i urinrøret, men disse gener svinder gerne efter nogle få vandladninger.

Kost og væske

Da du er opereret i blære og urinrør og derfor bløder, er det vigtigt at du drikker rigeligt for at kunne skylle blæren igennem. Vi anbefaler derfor, at du drikker en liter mere end du plejer i døgnet. Du må spise, som du plejer. 

Aktivitet

Selvom du føler dig træt er det vigtigt, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. På den måde stimulerer du dit kredsløb og mindsker risikoen for komplikationer.

Efter udskrivelsen

Vandladning efter operationen

Mange patienter oplever problemer de første par måneder efter operationen:

 • Ubehag som ved blærebetændelse og hyppig vandladning
 • Smerter i forbindelse med vandladning 
 • Besvær med at kontrollere vandladningen

Mod disse gener anbefaler vi, at du tager: En tablet Paracetamol 1 g, højst 3-4 gange i døgnet, evt. suppleret med en tablet Ipren 200 mg. 

Vandladningen forbedres langsomt efter operationen. Det er normalt, at du først mærker rigtig bedring 2-3 måneder efter operationen og nogen oplever yderligere bedring af vandladningen helt op til 6 måneder efter operationen.

Fysisk aktivitet

De første 4 uger efter operationen bør du undgå kraftig fysisk aktivitet fx tunge løft. Cykling frarådes 2 uger. Fysisk anstrengelse og seksuel aktivitet kan medføre blødning fra sårene i prostata og dermed blod i urinen. Blødningen er dog sjældent alvorlig eller kræver behandling. 

Blødning

Ca. 2-3 uger efter operationen afstødes sårskorperne fra prostata, og du kan opleve, at der er blod i urinen. Det er vigtigt, at du sørger for at drikke rigeligt med væske i denne periode, der kan vare 7-14 dage. 

Potens

Det er en normal følge af operationen, at sæden ved sædafgang løber op i blæren (tør orgasme) og ikke som før ud gennem urinrøret. Ved næste vandladning vil sæden så udtømmes sammen med urinen.

5% af patienter, der tidligere har kunnet få normal rejsning, vil efter operationen få problemer med at rejsningen ikke er så hård som før. Problemet vil ofte svinde over de næste 3 til 6 måneder.

Problemer med at holde på vandet

1-2 % vil opleve at blive utætte for urin efter operationen. Det vil sige, at urinen mere eller mindre konstant siver fra urinrøret. Hvis du har behov for hjælpemidler, så tal med personalet. Er problemet vedvarende vil vi drøfte evt. behandlingsmuligheder med dig. 

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge. 

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derforkontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere. 

Udskrivningssamtale

For at sikre dit videre forløb skal du inden udskrivelse have en udskrivningssamtale med enten en læge eller en sygeplejerske. Vi opfordrer til, at du forbereder eventuelle spørgsmål og venter med at forlade afdelingen, indtil samtalen har fundet sted. Du får desuden udleveret en medicinliste med den medicin, du skal tage efter udskrivelsen. 

Komplikationer

Hvis du oplever komplikationer som foreksempel: 

 • Høj feber
 • Kraftig blødning
 • Vandladningsstop skal du i det første døgn efter udskrivelsen ringe til den afdeling du var indlagt på.

Efter det første døgn skal du henvende dig til Urinvejssygdomme, Klinik 1 på telefon 38 68 01 40 eller til din egen læge i dagtimerne. Aften og nat skal du kontakte Akuttelefonen 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse. 

Kontrol og efterbehandling

Du vil få tilsendt en tid til telefonkonsultation med en læge ca. 6 måneder efter operationen. Lægen vil spørge til din tilfredshed med vandladningen. 

Hvis alt er tilfredsstillende, vil du bliveafsluttet. Hvis der er noget, vi skal følge oppå, vil vi tilbyde en fremmødekonsultation med en læge i ambulatoriet. 

Redaktør