Permanent dræn i lungehulen

Vi håber, at denne information besvarer nogle af de spørgsmål, du kan få i forbindelse medanlæggelse af permanent dræn.

Om permanent dræn i lungehulen

Du får lagt et permanent dræn, fordi du danner så meget væske mellem lungehinderne, at du har behov for at det bliver tømt ud med korte mellemrum. Væsken dannes imellem de to lungehinder, der omgiver lungerne på grund af din sygdom. Med det permanente dræn kan du tømme væsken ud hjemme, og du undgår hyppige ophold på hospitalet.

Et permanent dræn er en steril blød plastikslange, du får lagt ind mellem de to lungehinder ved et lille indgreb. Drænet syes fast og vil med tiden gro fast under din hud. Drænslangen, der skal forbindes med drænsystemet, stikker ud gennem huden, men bliver dækket af en vandtæt forbinding. Drænsystemet sætter du på, når du har behov for at tømme væske ud.

Tegning af, hvordan et permanent dræn i lungehulen fjerner væske fra lungerne og ud til en beholder, som er koblet på drænet.

Tømning af det permanente dræn og drænagesystem

Dit dræn bliver tømt med et drænagesystem, som består af en flaske og en slange. Det er individuelt, hvor ofte det skal tømmes. Typisk skal det tømmes hver 2. dag. Du kan selv lære at tømme dit permanente dræn, eller dine pårørende eller en hjemmesygeplejerske kan blive oplært.

I sjældne tilfælde kan det gøre ondt eller være ubehageligt når du tømmer væske fra dit permanente dræn. Det kan hjælpe at tømme drænet over længere tid ad gangen. Hvis dette ikke hjælper, skal du enten kontakte din hjemmesygeplejerske eller os.

Når du bliver udskrevet med dit permanente dræn, får du 10 flasker, som du bruger ved tømning. Når du har brugt de udleverede flasker, skal du fremover have udleveret flasker fra firmaet Vingmed.

Forholdsregler

Der er meget få forholdsregler i forbindelse med drænet. Du skal leve dit liv, som du plejer. For at du ikke skal få en infektion, må du dog ikke tage bad i badekar, ikke bade i svømmehallen, i søer og i havet. Du må gerne gå i brusebad.

Suturfjernelse

Dit permanente dræn bliver syet fast to steder med ca. 10 centimeters mellemrum.

De bagerste sting kan fjernes efter 8-10 dage.

De forreste sting kan fjernes efter 2-3 uger.

Du kan få fjernet stingene af egen læge eller hjemmesygeplejerske.

Ved forværring

Oplever du problemer med drænet efter din udskrivelse, skal du kontakte din hjemmesygeplejerske eller din egen læge. Såfremt det er problemer, de ikke kan hjælpe dig med, eller hvis det er uden for åbningstid, kan du kontakte Lungesygdomme, sengeafsnit 1.

Plejepersonalet vil enten selv hjælpe dig eller få fat i en lungelæge, som vil kunne hjælpe dig.

Redaktør