Penisprotese

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter en operation for at få en penisprotese.

Hvem kan få en penisprotese?

Mænd med vedvarende rejsningsbesvær (impotens) kan tilbydes indsættelse af en protese til fremkaldelse af kunstig rejsning, hvis tabletter, indsprøjtninger i penis eller stikpiller i urinrøret ikke virker.

Vær inden din beslutning opmærksom på:

Som patient skal du være indforstået med at operationen er endelig. Man nedbryder ved indsættelsen af protesen det væv i svulmelegemerne, som under normal rejsning fyldes med blod og gør penis større og stiv.

Hvis protesen må fjernes på grund af infektion (betændelse) eller andre problemer, er der således intet væv tilbage og derfor ingen mulighed for rejsning.

Protesetyper

Der kan anvendes to forskellige protesetyper:

En halvstiv stavprotese

Den halvstive stavprotese består af to bøjelige stave med en metalkerne, som indsættes i de to svulmelegemer i penis. Protesen har samme størrelse og konsistens hele tiden, men kan bøjes i den ønskede vinkel. 

En penisprotese er en cylinder eller to stave, der indopereres i penis. Protesen giver mulighed for at opnå en form for rejsning. 

Penisprotese

Denne protesetype er stabil og enkel at betjene. Den kan derfor nemt bruges af patienter, der har problemer med brug af hænderne (gigt, Parkinson sygdom o.s.v.).

En oppustelig protese

Den oppustelige protese består af tre dele. I de to svulmelegemer indsættes en cylinder, som med tynde slanger er forbundet til en lille pumpe, der placeres i pungen fortil mellem stenene (testiklerne). Pumpen forbindes med slanger til et reservoir, der placeres i højre lyske bag maveskindet. Den kan ikke ses eller føles. Pumpen aktiveres med to fingre og ved lette tryk pumpes væske fra reservoiret over i cylindrene og rejsning fremkaldes. Penis bliver stiv og bredere, men ikke væsentlig længere end i slap tilstand. 

Ved tryk på en kontraventil tømmes væsken fra cylindrene til reservoiret, hvorved rejsningen falder. 

Fakta

 • Patienttilfredsheden er højere ved den oppustelige protese end ved stavprotesen.
 • For begge protesetyper gælder det, at penishovedet (glans) ikke svulmer op eller bliver hårdere i forbindelse med rejsning. 
 • Protesens holdbarhed er ca. 10 år.
 • Operationen foregår i fuld bedøvelse. 
 • Du vil normalt blive udskrevet dagen efter operationen.

Din forberedelse til operation

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal der træffes særskilt aftale med afdelingen forud for operationen. Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er også en god idé at stoppe med at ryge.

Inden operationen

Du møder i afdelingen dagen før operationen. 

Du skal inden operationen 

 • tale med og undersøges af en læge 
 • tale med sygeplejepersonalet som informerer om indlæggelsesforløbet 
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier 
 • have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG) 
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen 
 • have barberet hårene i operationsområdet væk 
 • have taget mål til støttestrømper, som modvirker dannelse af blodpropper

Du kan evt. gå hjem til næste morgen og møde fastende.

Aftenen før skal du tage et brusebad og vaske dig på kroppen (minus ansigt) med 2 stk. svampe/hibiscrup, der udleveres af personalet.

Faste og tørste

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.00 
 • efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter) 
 • det er en god ide at drikke 250 ml. væske umiddelbart inden kl. 06.00
 • fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke 
 • hvis der er særlige fasteregler for dig, aftales dette med narkoselægen 

Operationsdagen

Hjemme om morgenen, skal du tage et brusebad og vaske dig på kroppen (minus ansigt) med 2 stk. svampe/hibiscrup, der udleveres af personalet.

Inden du bliver kørt til operation, skal du

 • tage tøj på, der består af lange elastiske støttestrømper, underbukser og en hospitalsskjorte 
 • tage ur og andre smykker af 
 • have identifikationsarmbånd på 
 • lade vandet og derefter have sprøjtet bakteriedræbende gel op i urinrøret, (ca. 1 time før operationen) 
 • evt. have en beroligende tablet samt en blodfortyndende indsprøjtning

Du må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på. 

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin og væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise.

Plejepersonalet vil støtte dig første gang, du skal ud af sengen. Der er lagt en komprimerende forbinding omkring penis, som skal forhindre blødning. Den må IKKE fjernes før næste dag til stuegang. 

Blødning

Hvis der opstår blødning efter operationen, skal du ligge roligt i sengen indtil dagen efter operationen. Det er tilladt at stå op og gå på toilettet. Det er sjældent nødvendigt med en ny operation, for at standse en eventuel blødning.

Drop og kateter

Det første døgn vil du få antibiotika i droppet og herefter tabletbehandling yderligere 5 døgn (tabletter udleveres). Du vil få lagt et blærekateter i forbindelse med operationen. Kateter og drop fjernes næste dag ved stuegang.

Smertebehandling

Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så du kan få smertestillende medicin. 

Kost og væske

Du må spise og drikke som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Sårpleje

Forbindingen fjernes dagen efter operationen til stuegang. Herefter må du gerne tage brusebad og duppe såret tørt. Du skal undgå karbad indtil trådene er opløst. Trådene på pungen er selvopløselige og forsvinder i løbet af ca. 2 uger. 

Efter udskrivelsen

Du skal undgå tunge løft i 6 uger. Fysisk aktivitet og sport, for eksempel cykling, må først genoptages efter 6 uger. 

Penis skal placeres opad på maven (dog ikke under vandladning) i 6 uger efter operationen. Samleje kan genoptages når smerterne er væk og såret helet, dog tidligst efter 6 uger. 

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge. 

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse / operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Komplikationer

 • Ubehag og evt. smerter.
 • Der kan forekomme ømhed og smerter i svulmelegemerne i penis i flere uger efter operationen. 
 • Du vil ved udskrivelsen få udleveret smertestillende tabletter til yderligere 5 dage. 

Infektion

Ca. 5 % får infektion efter operationen. Hvis du har svækket immunsystem eller sukkersyge, har du større risiko for at få infektion end andre. 

Infektionen kan opstå akut inden for de første uger eller flere måneder efter operationen. Infektion er en alvorlig komplikation, som behandles ved at fjerne protesen og lade såret hele. 

Arvævet efter infektionen, gør det teknisk umuligt at indsætte en ny protese, hvilket betyder at yderligere behandling og rejsning ikke er muligt fremover.

Mekaniske problemer

Protesen kan lejres uhensigtsmæssigt og give mekaniske problemer. Det skyldes sjældent brud på protesen. De fleste problemer er af forbigående karakter og løses ved yderligere instruktion fra lægen og ved brug af protesen. Hos ca. 5 % vil det være nødvendigt med en ny operation, for at korrigere protesen.

Henvendelse ved komplikationer

Hvis du oplever komplikationer, som for eksempel:

 • Stærke smerter
 • Rødme
 • Hævelse
 • Blødning
 • Feber

Behov for hjælp efter udskrivelsen

Har du behov for hjælp det første døgn efter udskrivelsen, kan du ringe til sygeplejersken i afdelingen. Telefonnummer udleveres ved udskrivelsen.

Ved behov vil sygeplejersken kontakte den vagthavende læge.

Behov for hjælp efter det første døgn og de følgende 3 måneder

Skal du henvende dig i Urinvejssygdomme, Klinik 1 mellem kl. 08.00-15.00 på telefon 38 68 01 40. Efter kl. 15.00 skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen 1813. 

Ved henvendelsen bedes du oplyse, at du fornylig er behandlet på Afdeling for Urinvejssygdomme, Gentofte Hospital. 

Kontrol og efterbehandling

Trådene skal fjernes på 10. dagen. Dette gøres som regel i klinikken, alternativt hos din egen læge.

Du skal til kontrol efter 4 uger og efter 4 måneder hos den kirurg, som har opereret dig. Du vil få tilsendt tidspunkterne i din e-boks eller med almindelig post.

Redaktør