Pacemaker, udskiftning af

Du er blevet anbefalet at få skiftet din pacemaker. Her kan du læse om, hvordan operationen foregår og hvad du skal være særligt opmærksom på i tiden før og efter.

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du læse i dit indkaldelsesbrev, om du skal holde pause med denne medicin inden indgrebet. Blodfortyndende medicin omfatter ikke Magnyl.

Hvorfor skal pacemakeren skiftes?

Det er normalt, at pacemakerenen skal skiftes efter en årrække, fordi batterikapaciteten efterhånden bliver opbrugt. En pacemakers batteri forventes at kunne holde 8 – 10 år og batteriet bliver ikke brugt op fra den ene dag til den anden. Når du er til kontrol i Pacemakerklinikken, bliver batteriets levetid kontrolleret og når batteriet er ved at være opbrugt, planlægges skift af pacemakeren. 

Batteriet er en integreret del af pacemakeren og derfor skiftes hele pacemakeren og ikke kun batteriet. Elektroderne bliver kontrolleret og udskiftes kun ved behov.

Hvor lang tid tager det?

Normalt bliver du udskrevet om aftenen samme dag, som du har fået skiftet pacemakeren.

Forberedelse på indlæggelsesdagen

 • Du skal ikke være fastende og må gerne spise et let måltid bestående af eksempelvis et stykke brød med ost eller en portion yogurt.
 • Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin, dog ikke vanddrivende. Blodfortyndende medicin skal du kun tage, hvis det er aftalt med lægen i forbindelse med journaloptagelsen.
 • Du skal tage et bad hjemmefra og fjerne eventuel neglelak fra hænder og fødder.
 • Du må ikke have ur/smykker på til operationen, og vi anbefaler, at du ikke medbringer disse på hospitalet.

Hvordan foregår pacemakerskiftet?

Du skal møde i Hjertesygdomme, sengeafsnit 3. 

På Hjertesygdomme, sengeafsnit 3

Før operationen 

Når du kommer til sengeafsnittet, vil du blive modtaget af en sekretær eller en sygeplejerske. Du taler med en læge, som skriver journal. Herefter vil en sygeplejerske give dig yderligere information om din indlæggelse, operation og forholdsregler.

 • Du får lagt en tynd plastickanyle i en blodåre i hånden/armen, som du kan få antibiotika og evt. væske eller smertestillende gennem.
 • Du bliver tilbudt smertestillende tabletter (paracetamol) og en beroligende pille inden du bliver kørt til Hjertesygdomme, operation.
 • Ca. en time før operationen får du en indsprøjtning med antibiotika, der forebygger infektion.
 • Når du skal opereres, bliver du hentet i Hjertesygdomme, sengeafsnit 3 af afdelingens portør og kørt til Hjertesygdomme, operation.

I Hjertesygdomme operation

Selve operationen 

I Hjertesygdomme, operation vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som tager sig af dig under hele operationen.

Pårørende skal vente i sengeafsnittet, da der ikke er venteværelse i Hjertesygdomme, operation.

Under operationen er du i lokalbedøvelse. Det kan spænde og føles ubehageligt, når lokalbedøvelsen bliver lagt, men derudover er operationen normalt ikke forbundet med smerter.
 

Normalt lægges pacemakeren samme sted som den, du nu har placeret. Når lokalbedøvelsen virker, lægges et ca. 5 cm langt snit i huden. Herfra kan lægen tage pacemakeren ud og indsætte den nye pacemaker. Når der skiftes fra den forrige pacemaker til den nye, kan det være, at du får lidt medicin for at få hjertet til selv at overtage hjerterytmen imens. Såret bliver normalt lukket med en selvopløselig tråd, der ikke skal fjernes.

Til slut får du en komprimerende forbinding på, for at undgå blødning i pacemakerlommen. Forbindingen skal sidde på i mindst 2-3 timer.

Hele operationen varer ca 1 time, hvorefter du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet.

Tilbage på Hjertesygdomme, sengeafsnit 3

Efter operationen

Når du kommer tilbage til sengeafsnittet, skal du have målt blodtryk og sygeplejersken ser til forbindingen.

Det er sygeplejersken, der vurderer om du skal blive i sengen nogle timer, eller om du umiddelbart kan stå op. Sygeplejepersonalet skal hjælpe dig, første gang du skal ud af sengen.

Sygeplejepersonalet sørger for, at du får smertestillende medicin, hvis du har smerter. Oftespænder det i huden, men paracetamol kan som regel afhjælpe dette.

Du skal holde armen på pacemakersiden i ro et par dage.


Hvis du får vanddrivende medicin, skal du tage morgendosis, når du kommer ud af sengen. Sygeplejepersonalet hjælper dig med den rette dosis.

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du almindeligvis genoptage din blodfortyndende medicin om aftenen. Sygeplejepersonalet aftaler dosis i samråd med dig og lægen. 

Du vil blive udskrevet samme dag, som selve operationen foregår.

Kontrol

Fremover skal du som vanligt komme til kontrol i Pacemakerklinikken. Du får tiden med til næste kontrol, som finder sted ca. 2 måneder efter operationen. 

Hvis du har ret til kørsel til kontrollerne, så ringer du og fortæller dette til Pacemakerklinikken.

Formålet med besøgene er at kontrollere, om pacemakeren og elektroderne/elektroden fungerer efter hensigten, samt at måle batteriets kapacitet.

Din praktiserende læge får et brev efter hver kontrol med status på pacemakerens funktion.


Du vil få tilsendt et nyt pacemaker-kort, som du skal bære på dig og fremvise ved tandlægebesøg, lægebesøg og i lufthavnen.

Komplikationer

Det er så godt som ufarligt at få skiftet en pacemaker. Kun i sjældne tilfælde opstår der komplikationer.

Eventuelle komplikationer kan være:

 • Blåt mærke svarende til operationsstedet. Kræver som regel ingen behandling.
 • Elektroden kan blive beskadiget under operationen. Dette vil i så fald kræve, at du får opereret en ny elektrode ind enten med det samme eller ved en ny operation.
 • Betændelse i såret. Betændelsen kan behandles med antibiotika, men det kan være nødvendigt at fjerne pacemakeren, og først lægge den tilbage, når infektionen er behandlet. Du skal derfor være opmærksom på rødme, hævelse eller ømhed omkring såret og temperaturforhøjelse. Dette kan opstå flere uger efter indgrebet.

Mistanke om komplikationer?

Har du mistanke om komplikationer og specielt betændelse, skal du kontakte:

Pacemakerklinik
Telefon 38 67 33 30
Hverdage fra kl. 8.00 - 15.00
Uden for dette tidsrum skal du kontakte Akuttelefonen på 1813 eller egen læge.
 

En pacemaker er en højteknologisk enhed, hvor der over tid og i sjældne tilfælde kan opstå fejl. Mulighederne for fejl bliver overvåget meget grundigt, både af de ansvarlige overlæger på Afdeling for Hjertesygdomme og af producenten.

Hvis der mod forventning skulle opstå en væsentlig fejl ved din pacemaker, som gør, at lægerne og producenten overvejer om den bør udskiftes, bliver du straks kontaktet.

Forholdsregler efter udskrivelsen

For at undgå blødning fra operationsarret, skal du holde armen i ro de første par dage. 

Du bør fremover undgå:

 • at bære mobiltelefon i brystlommen på den side, hvor pacemakeren er sat ind.
 • kortbølgebehandling tæt ved pacemakeren.
 • ophold under højspændingsmaster.
 • kraftige magnetfelter, herunder undersøgelse i MR-scanner. Hvis MR-scanning er afgørende i udredningen af alvorlige sygdomme, kan den dog i nogle tilfælde blive udført, selvom der er en risiko for, at det kan forhindre pacemakeren i at virke. Det vil i givet fald ske under særlig overvågning og efter aftale mellem de behandlende læger.

Du må gerne:

 • genoptage bilkørsel efter en uge.
 • rejse med fly, bil og tog (vær opmærksom på forsikring ved udenlandsrejse).
 • genoptage dit sexliv.
 • bruge el-værktøj, køkkenudstyr og mikrobølgeovn.
 • bruge elektriske varmetæpper.
 • bruge fjernbetjening til radio og tv.
 • genoptage dykning, når såret er helet, dog ikke dybere end 30 meter.

Naturlig død

En pacemaker hindrer ikke naturlig død. En pacemaker erstatter kun de elektriske impulser i hjertet.

Ved dødsfald skal pacemakeren fjernes. Det er den læge, der skriver dødsattesten, der har ansvar for, at det bliver gjort.

Redaktør