Pacemaker, anlæggelse af

Du er blevet anbefalet at få en pacemaker. Her kan du læse om forløbet, samt om de forholdsregler,du skal være opmærksom på i de første dage og indtil 4 uger efter operationen.

Du er blevet anbefalet at få en pacemaker. Her kan du læse om forløbet, samt om de forholdsregler, du skal være opmærksom på i de første dage og indtil 4 uger efter operationen.

Vigtigt om blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du læse i dit indkaldelsesbrev, om du skal holde pause med denne medicin inden indgrebet. Blodfortyndende medicin omfatter ikke Magnyl.

Før indgrebet

Hvis du kommer hjemmefra, skal du møde i Prøvetagningen, Gentofte Hospitalsvej 1 til blodprøvetagning og elektrokardiogram (EKG). Du kan se tid og sted i dit indkaldelsesbrev.

Når du har fået taget blodprøver og ekg, går du til Hjertesygdomme, sengeafsnit 3 som beskrevet i brevet. Her bliver du modtaget af en sekretær eller en sygeplejerske.

På Afdeling for Hjertesygdomme skal du tale med en læge, som skriver journal. Herefter vil en sygeplejerske give dig yderligere information om din indlæggelse, operationen og forholdsregler i forbindelse med indgrebet. 

På dagen, hvor du skal indlægges og have din pacemaker

 • Du skal ikke faste, og må gerne spise et let måltid inden operationen, for eksempel et stykke brød med ost eller en portion yogurt.
 • Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin, dog ikke vanddrivende. Blodfortyndende medicin skal du kun tage, hvis det er aftalt med lægen i forbindelse med journaloptagelsen.
 • Du skal tage et bad hjemmefra og fjerne eventuel neglelak.
 • Du må ikke have ur/smykker på til operationen, og vi anbefaler, at du ikke medbringer det.

På Afdeling for Hjertesygdomme

Du får lagt et tyndt plasticrør i en blodåre i hånden/armen, som du kan få antibiotika og evt. væske eller smertestillende gennem.

Du bliver tilbudt smertestillende tabletter (Paracetamol) og en beroligende pille inden du bliver kørt til Hjerteafdelingens operationsområde, hvor pacemakeranlæggelsen foregår.

Du får en indsprøjtning med antibiotika, der forebygger infektion ca. 1 time før indgrebet.

Pårørende skal vente i afdelingen, da der ikke er venteværelse i operationsområdet.

Du bliver hentet af afdelingens portør, når det er din tur.

Selve indgrebet 

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, som tager sig af dig under hele indgrebet, som udføres i lokalbedøvelse. 

Under indgrebet er du i lokalbedøvelse. Det kan spænde og føles ubehageligt, når lokal bedøvelsen bliver lagt, men derudover er indgrebet normalt ikke forbundet med smerter.

Normalt lægges pacemakeren 5 cm nedenfor venstre kraveben. Er der specielle forhold, der gør sig gældende, kan pacemakeren placeres i højre side, men det skal aftales i forbindelse med journaloptagelsen.

Når lokalbedøvelsen virker, lægges et ca. 5 cm langt snit i huden under kravebenet. Herfra fører lægen en eller to elektroder til hjertet via en blodåre.

Til slut får du en komprimerende forbinding på, for at undgå blødning i pacemakerlommen. Forbindingen skal sidde på i mindst 3 timer.

Hele indgrebet varer 1-2 timer, hvorefter du bliver kørt tilbage til afdelingen.

Efter indgrebet

Efter indgrebet kommer du tilbage til Afdeling for Hjertesygdomme. Når du kommer tilbage til afdelingen, skal du have målt blodtryk og sygeplejersken ser til forbindingen.

Det er sygeplejersken, der vurderer om du skal blive i sengen nogle timer, eller om du umiddelbart kan stå op. Sygeplejepersonalet skal hjælpe dig, første gang du skal ud af sengen.

Personalet overvåger din hjerterytme med telemetri (trådløs overvågning af hjerterytmen). Sygeplejepersonalet sørger for, at du får smertestillende medicin, hvis du har smerter. Ofte spænder det i huden, men paracetamol kan som regel afhjælpe dette.

Armen på pacemakersiden må du bruge normalt, men din albue må ikke komme over skulderhøjde i 4 uger. Det forhindrer, at elektroden i hjertet flytter sig.

Hvis du får vanddrivende medicin, skal du tage morgendosis, når du kommer ud af sengen. Sygeplejepersonalet hjælper dig med den rette dosis.

Hvis du er i blodfortyndende behandling skal du almindeligvis genoptage din blodfortyndende medicin om aftenen. Sygeplejepersonalet aftaler dosis i samråd med dig og lægen, der går aftenstuegang.

Der kan være behov for, at du får taget et røntgenbillede af din brystkasse for at sikre, at der ikke opstår komplikationer efter indgrebet. Det foregår i så fald på Afdeling for Røntgen og Skanning.

Dagen efter indgrebet

Plejepersonalet tilser operationsstedet og observerer for gennemblødning af plasteret samt evt. blodansamling i huden.

I løbet af formiddagen skal pacemakeren kontrolleres i Pacemakerklinikken (hjemkontrol). Her bliver pacemakeren kontrolleret ved hjælp af dataudstyr, som kan aflæse og programmere pacemakeren udefra.

I klinikken er der ansat specialuddannede bioanalytikere, som også besvarer spørgsmål om pacemakeren og om livet med en pacemaker.

Pacemakerklinikken er det sted, hvor du fremover skal gå til kontrol.

Du får udleveret et kort med oplysninger om pacemakeren. Du skal altid bære dit pacemakerkort på dig. Kortet er internationalt, og bliver derfor genkendt i udlandet. Du skal vise pacemakerkortet ved tandlægebesøg, hospitalsindlæggelser, hos fysioterapeut og ved sikkerhedskontrollen i lufthavne.

Fungerer pacemakeren tilfredsstillende, kan du efter stuegang blive flyttet til et hospital tættere på dit hjem, eller du kan blive udskrevet.

Efter et døgn kan du selv fjerne plasteret, og du kan herefter tage brusebad uden forholdsregler. Såret er syet med selvopløsende tråd, så trådene skal ikke fjernes, medmindre du får anden besked.

Armen på pacemakersiden kan du bruge normalt, dog må din albue ikke komme over skulderhøjde, og du skal undgå yderstillinger.

Du kan læse mere om forholdsregler under ”forholdsregler efter udskrivelsen”.

Kontrol

Fremover skal du komme til kontrol i Pacemakerklinik.

Første besøg er efter 2 måneder. Tidspunktet aftales ved ”hjemkontrollen”, inden du bliver udskrevet. Hvis du har ret til kørsel til kontrollerne, bliver dette også aftalt.

Formålet med besøgene er at kontrollere, om pacemakeren og elektroderne/elektroden fungerer efter hensigten, samt at måle batteriets kapacitet.

Din praktiserende læge får et brev efter hver kontrol med status på pacemakerens funktion.

Komplikationer

Det er så godt som ufarligt at få en pacemaker. Kun i sjældne tilfælde opstår der komplikationer.

Eventuelle komplikationer kan være:

 • Blåt mærke svarende til operationsstedet. Kræver som regel ingen behandling.
 • Elektroden kan flytte sig. Dette vil ofte kræve, at elektroden lægges om ved et nyt indgreb.
 • Hvis elektroden er lagt ved indstik i den store blodåre under kravebenet, kan der sive luft ind mellem lungehinderne, så dele af lungen falder sammen. For at afklare dette, vil der blive taget et røntgenbillede af dine lunger på Afdeling for Røntgen og Skanning, hvis elektroden er lagt i den pågældende blodåre. Hvis røntgenbilledet viser, at der er sivet luft ind imellem lungehinderne fjernes dette ved 1-2 dages drænbehandling.
 • Betændelse i såret. Betændelsen kan behandles med antibiotika, men det kan være nødvendigt at fjerne pacemakeren, og først lægge den tilbage, når infektionen er behandlet. Du skal derfor være opmærksom på rødme, hævelse eller ømhed omkring såret og temperaturforhøjelse. Dette kan opstå flere uger efter indgrebet.

Mistanke om komplikationer?

Har du mistanke om komplikationer og specielt betændelse, skal du kontakte Pacemakerklinikken. Uden for klinikkens tidsrum skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen på 1813.

En pacemaker er en højteknologisk enhed, hvor der over tid og i sjældne tilfælde kan opstå fejl. Mulighederne for fejl bliver overvåget meget grundigt, både af de ansvarlige overlæger på Afdeling for Hjertesygdomme og af producenten.

Hvis der mod forventning skulle opstå en væsentlig fejl ved din pacemaker, som gør, at lægerne og producenten overvejer om den bør udskiftes, bliver du straks kontaktet.

Forholdsregler efter udskrivelsen

For at undgå at elektroderne flytter sig, skal du i de første 4 uger efter udskrivelsen undgå yderstillinger i skulderleddet.

Du skal derfor fortsat undgå, at din albue kommer over skulderhøjde. Du må derfor ikke cykle, støvsuge, lave armsving eller hænge i ribber.

Du må ikke bære på tunge ting, svarende til ca. 4 kg. Dog er det vigtigt, at du bruger begge arme så normalt som muligt for at undgå ”stiv” skulder.

Efter 4 uger må du genoptage din sædvanlige fysiske aktivitet.

Første pacemakerkontrol er ca. 2 måneder efter operationen. Derefter er der rutinemæssige kontroller efter 1 år og herefter efter 2 år.

Du bør fremover undgå:

 • at bære mobiltelefon i brystlommen på den side, hvor pacemakeren er sat ind.
 • kortbølgebehandling tæt ved pacemakeren.
 • ophold under højspændingsmaster.
 • kraftige magnetfelter, herunder undersøgelse i MR-scanner. Hvis MR-scanning er afgørende i udredningen af alvorlige sygdomme, kan den dog i nogle tilfælde blive udført, selvom der er en risiko for, at det kan forhindre pacemakeren i at virke. Det vil i givet fald ske under særlig overvågning og efter aftale mellem de behandlende læger.

Du må gerne:

 • genoptage bilkørsel efter en uge.
 • rejse med fly, bil og tog (vær opmærksom på forsikring ved udenlandsrejse).
 • genoptage dit sexliv.
 • bruge el-værktøj, køkkenudstyr og mikrobølge- ovn.
 • bruge elektriske varmetæpper.
 • bruge fjernbetjening til radio og tv.
 • genoptage dykning, når såret er helet, dog ikke dybere end 30 meter.

Skift af pacemakeren

Det er normalt, at pacemakeren skal skiftes efter en årrække, fordi batterikapaciteten efterhånden bliver opbrugt.

Batteriet bliver ikke brugt op fra den ene dag til den anden. Når du er til kontrol i Pacemakerklinikken, bliver batteriets levetid også kontrolleret.

En pacemakers batteri forventes at kunne holde 8 – 10 år. Batteriet er en integreret del af pacemakeren. Derfor skiftes hele pacemakeren ved batteriskiftet. Elektroderne bliver kontrolleret og udskiftes kun ved behov.

Normalt bliver du udskrevet om aftenen, når du har fået lavet batteriskiftet.

Naturlig død

En pacemaker hindrer ikke naturlig død. En pacemaker erstatter kun de elektriske impulser i hjertet. Ved dødsfald skal pacemakere fjernes af en læge.

Redaktør