PEP-maske

Information om, hvordan en PEP-maske bruges.

Brugsanvisning

Sid med rank ryg, støt eventuelt albuerne på et bord.

Placér masken helt tæt over mund og næse. Få evt. en til at hjælpe dig.

Træk vejret roligt ind. Pust ud gennem masken. Pust ud med moderat kraft uden at tømme lungerne.

Gentag 10-20 gange.
 

Tag masken væk fra ansigtet.

Træk vejret normalt og foretag 3-5 stødninger (som at ånde kraftigt på et spejl).

Når slimen er løs, kan du rømme eller hoste den op.

  • 10-20 pust i PEP masken
  • Tag masken væk og stød 3-5 gange
  • Pust og stød gentages 3 gange i alt

Ovenstående behandling udføres _____ gange dagligt.

Forklaring

Når du trækker vejret i masken, passerer luften frit ind gennem indåndingsventilen. Når du puster ud, tvinges luften ud gennem den farvede modstand.

Modstanden er afhængig af, hvor kraftigt du puster i masken. Din fysioterapeut vil vejlede dig i, hvor kraftigt du skal puste.

Når du træner med PEP masken stiger trykket ilungerne. Herved åbnes de mindste lungeafsnit og vejrtrækningen bliver bedre. Samtidig stiger iltprocenten i blodet, og slimen løsnes.

Rengøring

Skil de 3 dele. Vask og skyl dem i varmt sulfovand. Skyl dem og lad dem tørre. Delene samles igen, når de er tørre.

Husk at samle PEP masken rigtigt (se billedet).

Et billede af, hvordan en PEP-maske ser ud.
Redaktør