Overflytning fra Intensiv til Lungesygdomme, sengeafsnit 1

Du skal overflyttes til Lungesygdomme, sengeafsnit 1. Her er nogle praktiske oplysninger, derkan være gode at kende i forbindelse med overflytningen.

Kort om at blive overflyttet

En overflytning kan opleves som en stor omvæltning. Du og dine pårørende skal forholde jer til nyt personale og nye rammer. Da der ikke er ligeså meget personale på Lungesygdomme, sengeafsnit 1 som på Intensiv, kan det også give en følelse af utryghed.

På Lungesygdomme, sengeafsnit 1 gør vi derfor alt for, at du og dine pårørende får et godt og trygt videre forløb hos os.

Selve overflytningen

Du bliver fulgt til Lungesygdomme, sengeafsnit 1 af en sygeplejerske fra Intensiv.

Her bliver du modtaget på en patientstue, hvor sygeplejersken fra Intensiv informerer din nye kontaktsygeplejerske om de aftaler, der er om din videre behandling og pleje.

Dine pårørende er velkomne til at være med til samtalen.

Dine kontaktpersoner

Du får en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, der er særligt kvalificerede til at pleje og behandle patienter, som er blevet flyttet fra Intensiv.

Sengestuerne

På Lungesygdomme, sengeafsnit 1 har vi flest stuer med to senge. Hver dag vurderer vi, om der er patienter, som har brug for en enestue.

Din stue ligger tæt på vores sygeplejekontor, så selv når vi ikke er på stuen, er vi hele tiden i nærheden og kan nemt holde øje med dig.

I særlige tilfælde er der personale på stuen hele tiden. Det er ofte en medicinstuderende, der er specielt uddannet til denne funktion.

Afdelingens vagthavende læge eller din kontaktlæge vurderer sammen med den ledende sygeplejerske, om du har behov for, at der er personale på stuen hele tiden.

Kontakt med pårørende

Det er en god ide, hvis én af dine pårørende vil være den primære kontakt, som giver besked til dine andre pårørende efter aftale med dig.

Redaktør