Opsamling af døgnurin

Information om undersøgelse og forholdsregler

Formål med undersøgelsen

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor vi over et døgn vil måle udskillelsen af salte og affaldsstoffer gennem dine nyrer. For at få et korrekt resultat, er det vigtigt, at du følger denne vejledning nøje.

Vær opmærksom på:

Opsamlingen foretager du i en plastdunk, som du får udleveret af hospitalet. 

I dunken er der saltsyre. Derfor må du ikke lade vandet direkte i dunken. Det er vigtigt, at ingen urin går til spilde. 

Hvordan foregår opsamlingen?

Urinen skal opsamles over 24 timer.

Du kan for eksempel

  1. Starte kl. 07.00 om morgenen med at lade vandet i toilettet.
  2. Herefter opsamler du alle følgende vandladninger i den dunk, du har fået udleveret.
  3. Opsamlingen afsluttes med vandladning næste morgen kl. 07.00. 

Det er vigtigt, at du starter og slutter opsamlingen på samme tidspunkt. 

Kort om prøvetagningen

  • Du opsamler døgnurin og måler mængden i ml. 
  • Noter din vægt samt navn og cpr-nummer på prøveglas/seddel.
  • Du skal tage 3 glas fra og resten af urinen kasseres.

Måling af mængden

Aflæs mængden på skalaen på siden af dunken. 

Prøvetagning - sådan gør du

Når du har opsamlet urin over 24 timer skal du

  • vende dunken med urinen i et par gange, så urinen blandes.
  • herefter sænke prøvetagningsrøret ned i urinen (som hældes op i plastikbæger).
  • presse prøveglasset ned over nålen. Det skal du gøre 3 gange, så du tager 3 glas fra. Der er vacuum i prøveglasset, og urinen vil derfor automatisk blive suget op heri.
  • skille prøvetagningsglasset og prøvetagningsrøret ad.

Aflevering

Du skal aflevere prøveglassene i en plastikpose til Urinvejssygdomme, Klinik 1, Gentofte Hospitalsvej 1A, st., mandag-fredag mellem kl. 08.00 - 14.00. Onsdag dog kl. 09.00 - 14.00.

Husk af notere;

dit navn, cpr-nummer, mængde af urin målt i ml., din vægt.

Vigtigt!

Prøven skal afleveres samme dag, som opsamlingen afsluttes.

Redaktør