Nyrerne - undersøgelse ved forhøjet blodtryk (Captoprilrenografi)

Nyrerne undersøges ved en skanning med radioaktivt sporstof for at finde ud af, om de er årsag til forhøjet blodtryk.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt, om dine nyrer er årsag til dit forhøjede blodtryk. Det undersøger vi ved en renografi, som er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør nyrernes funktion og eventuel sygdom synlig på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2 timer.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Inden undersøgelsen

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Du starter med at sidde eller ligge ned, mens vi lægger en kanyle i din arm og måler dit blodtryk og din puls med jævne mellemrum. Efter cirka 15 minutter får du en pille med medicin, der som regel sænker dit blodtryk en anelse, uden at du kan mærke det. Medicinen virker efter cirka 1 time, og i mellemtiden skal du drikke 1 liter vand.

Før skanningen bliver du bedt om at gå på toilettet og tømme blæren. Vi giver dig sporstof i armen, og du ligger ned, mens vi skanner dig. På skanningsbillederne kan vi se sporstoffets vej gennem nyrerne til blæren.

Skanningen varer 20 minutter.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelse af nyrerne på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’skintigrafi af nyrerne, renografi’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør