Nucala®, behandling med

Nucala® bruges til behandling af personer med svær ukontrollérbar eosinofil astma.

Hvad er Nucala®?

Eosinofile celler er hvide blodlegemer, som kan medvirke til at give hyppige forværringer i astma. Det er celler, vi alle har, men hos en undergruppe af astmapatienter spiller disse celler en større rolle.

Nucala® nedsætter den overproduktion af eosinofile celler, som forekommer hos patienter med denne type astma. Det sker ved at blokere et signalstof, som kaldes interleukin-5, hvorved dannelsen af eosinofile celler fra knoglemarven begrænses. På den måde nedsættes også antallet af eosinofile celler i blodbanen og lungerne.

Hvem behandles med Nucala®?

Nucala® gives til personer med svær, ukontrollérbar, eosinofil astma, hvor sædvanlig behandling har haft utilstrækkelig effekt.

Undersøgelser før behandling

Du skal have taget blodprøver, som viser koncentrationen af eosinofile celler i blodet. Disse blodprøver vil blive gentaget undervejs i behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Nucala® gives som indsprøjtning under huden i overarmen. Der gives 1 sprøjte ad gangen med 4 ugers mellemrum. Hver indsprøjtning tager et par minutter. Efter indsprøjtningen skal du observeres i minimum 30 minutter.

Hvor længe varer behandlingen?

Effekten af behandlingen vurderes løbende, men påtænkes at strække sig over mindst et år.

Bivirkninger?

Det kan gøre lidt ondt at få indsprøjtningerne, og det kan hæve, klø eller blive rødt dér, hvor sprøjten er givet.

Andre almindelige bivirkninger kan være mavesmerter, stoppet næse, hovedpine, rygsmerter, infektion og ondt i halsen.

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan omfatte trykken for brystet, hoste, vejrtrækningsbesvær, nældefeber eller andet udslæt, kløe eller hævelser. De allergiske reaktioner er sjældne.

Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer, f.eks. udslæt eller vejrtrækningsbesvær, efter du har forladt afdelingen.

Medicin

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med din sædvanlige medicin, og din behandling vil blive detaljeret gennemgået ved hvert besøg.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet efter indsprøjtningen.

Bilkørsel

Du skal sikre dig, at du ikke føler dig påvirket, før du kører bil eller betjener maskiner.
 

Hvornår kan du ikke behandles?

  • Hvis du er under 18 år
  • Hvis du er gravid
  • Hvis du ammer
  • Hvis du har infektion med parasitter
Redaktør