Naltrexon - behandling mod kroniske smerter

Naltrexon har en gavnlig effekt på sensibiliseringssmerter.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med lav dosis af medicinen Naltrexon mod kroniske smerter. Medicinen virker ved at blokere de smertesignaler, der skaber dine symptomer. Det kan lindre smerter og følelsen af at være udmattet samt forbedre din søvn.

Naltrexon bruges normalt til afvænning af Morfin, men man har opdaget en gavnlig effekt på særligt den type kroniske smerter, der kaldes sensibilisering. Naltrexon er dog endnu ikke godkendt til denne behandling og er derfor en såkaldt ’eksperimentel behandling’. Det har blandt andet den konsekvens, at man ikke kan modtage medicintilskud til behandlingen.

Hvis behandlingen har effekt, forventer vi, at du skal være i behandling i mindst nogle år.

Sådan foregår behandlingen

Fortæl os om din medicin og dit helbred

Før du begynder på medicinen, vil vi spørge dig om en række ting, som kan have betydning for behandlingen. Vi spørger dig, om du:

 • er allergisk overfor nogle typer af medicin
 • tager anden medicin eller naturmedicin
 • er gravid eller planlægger at blive det
 • har eller har haft nyreproblemer.

Hvis noget af dette ændrer sig undervejs i behandlingen, skal du kontakte os.

Behandlingen

Medicinen gives som tabletter, der typisk tages om aftenen. I nogle tilfælde er det nødvendigt at fordele dosen over et par gange i løbet af dagen og aftenen for at mindske bivirkninger. Du starter på en lav dosis af medicinen, så din krop kan vænne sig til den, og bivirkninger forebygges. Vi aftaler, hvordan du skal trappe op.

Hos de fleste går der nogle uger, før effekten af medicinen kan mærkes. Den fulde effekt kan vi først vurdere, når du får din maksimale dosis.

Hvis du glemmer en dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis, og derefter fortsætte som normalt. Hvis der er kort tid til den næste dosis, kan du springe den glemte dosis over og derefter tage medicinen som normalt. Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Kontakt os, hvis du har taget for meget medicin

Hvis du ved en fejl er kommet til at tage en dosis for meget, kan du springe næste dosis over og fortsætte som normalt. Hvis du har taget mere end den maksimale dosis i flere dage, kan du blive utilpas. Kontakt straks Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813 udenfor vores åbningstid, hvis du føler dig utilpas efter at have taget for meget medicin.

Vi følger din behandling tæt

Vi følger dig tæt i opstartsperioden og justerer sammen din behandling. Det sker enten ved telefonsamtaler eller samtaler på Tværfagligt Smertecenter.

Det skal du være opmærksom på

Tag ikke Morfin og morfinlignende medicin

Naltrexon må ikke tages sammen med Morfin eller morfinlignende medicin. Det er blandt andet:

 • Nobligan.
 • Dolol.
 • Tramadol.
 • Kodein.
 • Morfin: Contalgin, Malfin
 • Duogetic: Fentanyl
 • Metadon.
 • Oxycodon: Oxycontin og Oxynorm.
 • Temgesic.
 • Palexia.

Giv besked om din behandling, hvis du skal opereres eller indlægges

Hvis du skal opereres eller smertebehandles med morfin eller morfin-lignende lægemidler, skal du oplyse, at du er i behandling med Naltrexon.
Du bør holde pause med Naltrexon 48 timer før indlæggelsen. Du behøver ikke trappe ned.

Naltrexon påvirker stofskiftet

Naltrexon påvirker et lavt stofskifte, og behandlingen kan derfor få betydning for en eventuel behandling for lavt stofskifte. Hvis du er i behandling for lavt stofskifte, skal du sige det til os.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med Naltrexon er de hyppigste bivirkninger milde:

 • Påvirket søvnrytme.
 • Livlig drømmeaktivitet.
 • Hovedpine.

Bivirkningerne ses typisk, når man starter behandlingen, og når man øger dosis. Hvis du oplever uacceptable bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os, hvis du ønsker at stoppe behandlingen

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Naltrexon. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du tale med os, så vi kan planlægge en gradvis udtrapning af medicinen.

Du skal selv betale for medicinen

Fordi behandlingen er eksperimentel, kan du ikke få offentligt tilskud til medicinen. Du kan få tilbudt behandling med anden medicin, hvis du ikke ønsker eller har mulighed for at betale selv.

Det er ikke sikkert, du kan fortsætte behandlingen

Medicinen udskrives af Tværfagligt Smertecenter, så længe du er i forløb hos os. Når forløbet er afsluttet, er det din egen læge, der skal udskrive recepterne på din medicin. Der er en risiko for, at din egen læge ikke vil udskrive recept på medicinen, da behandlingen stadig er eksperimentel.

Få mere viden

Redaktør