Morfin eller morfinlignende medicin - behandling mod kroniske smerter

Kroniske smerter kan i nogle tilfælde lindres med med Morfin og morfinlignende medicin.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med Morfin eller morfinlignende medicin mod kroniske smerter. Kroniske smerter er smerter, som fortsætter i mere end 6 måneder ud over det forventelige.

Morfin og morfinlignende medicin virker ved at blokere hjernens smerteimpulser, så smerteoplevelsen lindres eller ophører. Målet er, at du har acceptabel smertelindring, når du ikke er aktiv. Medicinen virker godt på akutte smerter, der er opstået ved en ulykke, skade eller operation og på smerter relateret til kræftsygdomme. Medicinen virker også godt på smerter fra muskler, led eller knogler. Medicinen virker ikke så godt på smerter i nervebanerne.

Hvor længe, du skal være i behandling, afhænger af dine smerter, men generelt skal medicinen tages så kort tid som muligt for at undgå afhængighed. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at tage medicinen i længere tid.

Sådan foregår behandlingen

Fortæl os om din medicin og dit helbred

Før du begynder på medicinen, vil vi stille dig en række spørgsmål, som kan have betydning for behandlingen. Vi spørger dig, om du:

 • er allergisk overfor nogle typer af medicin
 • tager anden medicin eller naturmedicin
 • er gravid eller planlægger at blive det
 • har eller har haft nyreproblemer
 • har eller har haft leverproblemer
 • har eller har haft hjerteproblemer.

Hvis noget af dette ændrer sig undervejs i behandlingen, skal du kontakte os.

Typer af Morfin og morfinlignende medicin

De milde medicintyper kan være:

 • Nobligan.
 • Dolol.
 • Tramadol.
 • Kodein.

De stærke medicintyper kan være:

 • Morfin: Contalgin, Malfin.
 • Duogetic: Fentanyl.
 • Metadon.
 • Oxycodon: Oxycontin og Oxynorm.
 • Temgesic.
 • Palexia.

Medicinen giver risiko for afhængighed

Morfin er meget vanedannende, fordi hjernen vænner sig til medicinen, og derfor skal der med tiden mere medicin til at lindre smerterne. Det giver risiko for afhængighed, da kroppen vil stræbe efter den større dosis. Kommer man ind i denne spiral, kan forbruget løbe løbskt og blive til et misbrug. Derfor skal behandlingen styres stramt i et tillidsfuldt samarbejde mellem dig og os på Tværfagligt Smertecenter.

Behandlingen

Medicinen gives som depottabletter, som sikrer en stabil smertelindring hele døgnet og samtidig giver mindst mulig risiko for tilvænning og afhængighed.

Vi aftaler, hvilken dosis du skal have, og vi sikrer, at din dosis bliver holdt så lav og stabil som muligt. Din dosis må kun ændres, hvis du har aftalt det med os på Tværfagligt Smertecenter.

Medicinen skal tages fast og fordeles jævnt over døgnet. Virkningen indtræder hurtigt, men der kan gå et døgn, før depotet er fuldt opbygget. Depotet vedligeholdes, når man tager medicinen regelmæssigt.

Hurtigtvirkende medicin anbefales ikke, da risikoen for tilvænning her er ekstra stor.

Hvis du glemmer en dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis, og derefter fortsætte som normalt. Hvis der er kort tid til den næste dosis, kan du springe den glemte dosis over og derefter tage medicinen som normalt. Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Kontakt os, hvis du har taget for meget medicin

Hvis du ved en fejl er kommet til at tage en dosis for meget, kan du springe næste dosis over og fortsætte som normalt. Hvis du opdager, at du har taget for meget medicin flere dage, skal du kontakte Tværfagligt Smertecenter, så vi kan lave en plan for den fortsatte behandling. Kontakt straks Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813  udenfor vores åbningstid, hvis du føler dig utilpas efter at have taget for meget medicin.

Vi følger din behandling tæt

Vi følger dig tæt i opstartsperioden og justerer sammen din behandling. Det sker enten ved telefonsamtaler eller samtaler på Tværfagligt Smertecenter.

Det skal du være opmærksom på

Vær forsigtig med alkohol

Vær forsigtig med indtagelse af alkohol, særligt når du starter med medicinen. Når din behandling er stabil, kan du godt indtage moderate mængder af alkohol. Du vil muligvis opleve, at alkoholens virkning forstærkes af medicinen, så du lettere bliver beruset.

Vent med at køre bil

Hvis du føler dig sløv eller utilpas, må du ikke køre bil. Det samme gælder, hvis du tager mere end 3 doser hurtigtvirkende Morfin eller morfinlignende medicin om måneden. Når du er i stabil behandling efter 14 dage på samme dosis af depotmedicin og ikke har bivirkninger, må du gerne køre bil.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med Morfin eller morfinlignende medicin er de hyppigste bivirkninger blandt andet kvalme, opkastning, forstoppelse, hovedpine, træthed, svimmelhed, tør mund, kløe og øget tendens til at svede. Bivirkningerne forsvinder typisk efter nogle dage. Dog er forstoppelse en almindelig og varig bivirkning, som ofte kræver, at du tager et afføringsmiddel under hele behandlingen. Hvis du oplever uacceptable bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os, hvis du ønsker at stoppe behandlingen

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Morfin eller morfinlignende medicin. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du tale med os, så vi kan planlægge en gradvis udtrapning af medicinen. Det er normalt at opleve en vis grad af fysisk afhængighed efter en periode med medicinen, og der skal derfor altid lægges en individuel udtrapningsplan.

Giv ikke medicinen videre

Behandling med morfinstoffer er en personlig behandling. Du må aldrig give medicinen videre til andre.

Få mere viden

Du kan få mere viden om Morfin på: http://min.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/722

Redaktør