Mindfulness, kursus i

Information om kursus i mindfulness.

Hvad er mindfulness

Mindfulness kan oversættes med ’fuld opmærksomhed’ eller ’bevidst nærvær’. Det er en særlig måde at bruge bevidstheden på, hvor hensigten er at iagttage, hvad der sker her-og-nu uden at vurdere dine iagttagelser.

Mindfulness er træning af dit sind, så du bliver bedre til at være fuldt og helt til stede i nuet med alle dine sanser og acceptere, hvad du oplever – uden at bedømme oplevelserne som positive eller negative.

Vores hjerne skaber mange tanker i løbet af en dag. Ofte handler tankerne om fortiden (erindringer og oplevelser) eller fremtiden (planer og forestillinger), eller det er rene fantasier. 

Mange gange trækker tankerne vores opmærksomhed med sig, så vi ikke er helt til stede i det, vi gør her-og-nu. Ofte får disse tankestrømme også indflydelse på vores følelser og vores kropslige fornemmelser.

Vi mennesker er tilbøjelige til at vurdere det, vi oplever eller gør. Enten er det positivt, rigtigt eller behageligt – og vi ønsker mere af det. Eller også er det negativt, forkert eller ubehageligt – og vi ønsker at slippe af med det. Mindfulness er en måde at træne sig i at lade være med at vurdere hele tiden.

Mindfulness er inspireret af buddhistisk meditation, men i den vestlige, medicinske version er der ingen religiøse eller spirituelle elementer. Det er en metode og samtidig en måde at være i verden på. For at træne sig i at være mindful benytter man forskellige praktiske øvelser.
 

Hvorfor mindfulness 

Forskning har vist, at mennesker med kroniske smerter kan have gavn af at træne mindfulness. Nogle af de dokumenterede effekter er: 

  • mindre stress, depression og angst
  • større følelse af at være i kontrol over smerten
  • forøget accept af smertetilstanden
  • øget livskvalitet og vitalitet

Mindfulness kræver aktiv indsats af dig

Nogen kalder mindfulness for ”mental fitness” – for ligesom det kræver træning og vedholdenhed at oparbejde fysisk fitness, så kræver det træning og vedholdenhed at opøve mindfulness.

Derfor stiller vi krav til din aktive deltagelse i Mindfulness Gruppe. Vi forventer, at du kommer alle kursusdagene, og at du træner hjemme hver dag mellem mødegangene.

Praktiske oplysninger

Mindfulness Gruppe foregår over 8 uger med en ugentlig kursusdag af 2 timers varighed. 

I gruppen møder du andre mennesker med kroniske smerter, der er i forløb i Smertecentret. Der er ca. 8 deltagere i gruppen, og det vil være de samme hver gang.

Hovedindholdet hver kursusdag vil være praktiske øvelser i mindfulness og fælles drøftelser af erfaringer med øvelserne, herunder hjemmetræningen. 

Gruppen ledes af en af Smertecentrets medarbejdere, der er uddannet i mindfulness.

Redaktør