Methotrexat, behandling med (MTX)

Information om Methotraxat og bivirkninger.

MTX virker ved at hæmme celledelingen og immunsystemet, hvorved aktiviteten af sygdommen dæmpes. Virkningen af MTX sætter ind efter nogle ugers behandling, men fuld effekt kan først forventes efter 6-8 ugers behandling. Behandlingstiden vil oftest være måneder til år. 

Hvordan skal medicinen tages?

MTX gives ofte som tabletter. Tabletterne indeholder 2,5 mg Methotrexat. Den almindeligste dosis er 3-6 tabletter, som indtages én gang om ugen, og altid på samme ugedag. Tabletterne synkes hele. 

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage vanlig dosis inden for 1 døgn, ellers springes ugens dosis over. Herefter tager du vanlig Methotrexatdosis på din vanlige ugedag. Tag aldrig dobbelt dosis MTX.

Vi anbefaler at MTX tages efter aftensmaden eller ved sengetid, for at mindske
evt. bivirkninger fra mave- tarmkanalen.

Bivirkninger:

  • Appetitløshed, kvalme og diarré kan forekomme, især i starten af behandlingen.
  • Blister i munden eller mundbetændelse kan forekomme.
  • Hårtab ses meget sjældent. Håret vokser ud igen efter ophør med MTX.
  • Leverpåvirkning kan forekomme, da MTX nedbrydes i leveren. Dette giver som regel ingen symptomer, men kan ses i dine blodprøver.


Kontakt lægen:

  • Ved små blødninger i hud og slimhinder, der viser sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet.
  • Hvis du pludselig bliver stakåndet eller hoster.

Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som ligger i æsken. 

Folinsyre

Folinsyre (B-vitamin) mindsker risikoen for bivirkninger af MTX, især fra mave- tarmkanalen. Det er vigtigt, at du får folinsyretilskud hver uge, når du er i Methotrexatbehandling. Der tages 5 mg ugentligt, og det må ikke tages på samme dag, hvor du tager MTX. Ved meget kvalme kan dosis af folinsyre øges i samråd med lægen.

Forholdsregler når du er i behandling med Methotrexat

Infektioner:

Kontakt ambulatoriet, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen. Hvis du har en almindelig forkølelse, skal du ikke holde pause med MTX.

Operationer:

Kontakt ambulatoriet mht. planlagte operationer, da du evt. skal holde pause med MTX i perioden omkring din operation. Hvis du har holdt pause, må du genoptage din behandling, når din operation er veloverstået, og når eventuelle sting er fjernet. Såret skal være helet op og være uden tegn på infektion.

Vaccinationer:

Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen. Spørg derfor din læge forud for eventuel vaccination.

Øvrigt:

Vi anbefaler dig altid at oplyse, at du er i behandling med Methotrexat ved besøg hos læge, tandlæge, skadestue eller anden sygehusafdeling.

Graviditet og amning:

Methotrexat må ikke anvendes under graviditet og amning. Både mænd og kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention i forbindelse med Methotrexatbehandling og mindst 6 måneder efter dens ophør. 

Alkohol:

Alkohol øger risikoen for påvirkning af leveren. Alkohol må indtages i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Methotrexat og anden medicin:

Du skal undgå såkaldte NSAID-præparater, der bruges mod smerter og gigt (f.eks. Brufen, Ibuprofen, Ipren). I stedet kan paracetamolholdige præparater (f.eks. Panodil, Pamol, Pinex) anvendes. Sulfapræparater og medicin, der indeholder trimetoprim, må ikke tages under Methotrexatbehandlingen.

Blodprøvekontrol:

Du skal have taget regelmæssige blodprøver for at vi kan opdage evt. bivirkninger til MTX:
Hver 14. dag i 4 måneder

Herefter:
Hver måned i 4 måneder

Dernæst:

Hver 2. måned så længe du får behandlingen.

Ved blodprøverne kontrolleres bl.a. antallet af røde og hvide blodlegemer, blodplader, lever- og nyrefunktion. Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver kontaktet, hvis der er behov for det.

Redaktør