Methotrexat, behandling med

Methotrexat kan bruges til behandling af svær astma eller hyppige sygdomme i immunsystemet.

Hvad er Methotrexat?

Methotrexat er et stof, der hæmmer celler i at dele sig. Methotrexat virker først og fremmest på celler, der deler sig hurtigt f.eks. de hvide blodlegemer.

Hvorfor anvendes Methotrexat?

Undersøgelser har vist, at Methotrexat kan anvendes ved svær astma eller sygdomme i immunsystemet, der kræver hyppig eller konstant behandling med prednisolon. På den måde kan dosis af prednisolon nedsættes.

Methotrexat anvendes også til behandling af svære former for psoriasis og visse gigtsygdomme.

Hvordan virker Methotrexat?

Methotrexat dæmper immunsystemets aktivitet. Derved opnås bl.a. en hæmning af celler i lungernes slimhinder, som forårsager astma og af de eosinofile hvide blodlegemer.

Den fulde virkning indtræder 4-8 uger efter start på behandlingen.

Indtagelse af Methotrexat

Tabletterne indtages 1 gang ugentligt. Tabletterne indtages med et glas vand og må ikke knuses eller deles.

Hvis du glemmer en dosis, kan du tage den dagen efter.

Tabletterne skal opbevares i den originale emballage og beskyttes mod fugt og sollys.

Dosis

Dosis ligger typisk på 3-8 tabletter (7,5-20 mg) 1 gang om ugen.

Den dosis som anvendes ved behandling af astma, er mindre end ved behandling af gigtsygdomme.

Øvrig astmamedicin

Hvis din sædvanlige astmamedicin skal ændres, skal det ske i samråd med den behandlende læge på i klinikken.

Forebyggelse af bivirkninger

Bivirkninger modvirkes ved indtagelse af 1 tablet Folimet (5 mg) dagen efter Methotrexat.

Blodprøver

For at undgå bivirkninger tager vi ugentligt blodprøver i starten af behandlingsforløbet. Herefter skal du have taget blodprøver hver
4.-6. uge.

Bivirkninger

Bivirkninger optræder hyppigt, når midlet anvendes i høje doser ved kræftsygdomme, men sjældent ved de lavere doser, der anvendes ved psoriasis, leddegigt og astma.

De fleste patienter gennemfører behandlingen uden bivirkninger.

Umiddelbart efter indtagelsen kan der forekomme appetitløshed, kvalme, opkastning og diarré. Bivirkninger kan mindskes ved at tage tabletterne om aftenen efter aftensmåltidet.

De normale celler

Methotrexat påvirker også de normale celler. Der kan derfor efter nogle ugers behandling ses påvirkning af:

  • Knoglemarven med færre hvide blodlegemer (øget tendens til infektioner)
  • Færre blodplader (tendens til blødninger f.eks. næseblødning eller blødningsmærker i huden)
  • Færre røde blodlegemer, dvs. blodmangel (træthed, åndenød og svimmelhed)

Desuden kan ses hårtab, påvirkning af mund og tarmslimhinde (sår og belægninger i munden og evt. diarré). Disse bivirkninger varierer og afhænger af dosis. I de fleste tilfælde genvinder de normale celler deres funktion, f.eks. vokser håret ud igen.

Din lever

Methotrexat kan påvirke leveren, og indtagelse af alkohol bør derfor holdes under 3 genstande om ugen.

Forplantningsevne

Desuden kan ses forbigående nedsat forplantningsevne pga. indvirkning på æggestokke og testikler. Ved lang tids behandling kan påvirkninger føre til ændringer i arvemassen og medføre en lille risiko for udvikling af kræft senere i livet.

Graviditet

Graviditet skal undgås under behandlingen.

Amning

Du må ikke anvende Methotrexat, hvis du ammer.

Vær opmærksom på feber

Hvis du får feber eller tegn på infektion, blå mærker i huden eller blødning, skal du kontakte din egen læge eller klinikken.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør