Metacholin, provokation med

Metacholin er et stof, som bruges til at undersøge for astma. Det foregår ved, at du får Metacholin, hvorefter din luftvejes følsomhed måles.

Provokation med Metacholin

Formålet med provokationen er at undersøge, om du har astma.

Hvad er Metacholin?

Metacholin er et stof, der benyttes til at måle følsomheden i luftvejene. Stoffet fremkalder en forbigående forsnævring af luftvejene.

Hvordan foregår provokationen?

Metacholin forstøves ved hjælp af trykluft og inhaleres omtrent som fra en astmaspray. Lungefunktionen følges nøje mellem hver inhalation.

Hvis målingen viser, at et astmaanfald er på vej, standses undersøgelsen, og der gives straks astmamedicin. Du oplever derfor kun lettere vejrtrækningssymptomer.

Varighed

Undersøgelsen varer maks. 1 time.

Medicin du skal undgå

48 timer før undersøgelsen

Du må ikke benytte astmamedicin med langtidseffekt de sidste 48 timer før undersøgelsen.

Du skal f.eks. undgå: 

 • Serevent
 • Oxis
 • Foradil
 • Seretide
 • Symbicort
 • Spirivaspray/pulver
 • Singulair tablet

8 timer før undersøgelsen

Du må ikke benytte astmamedicin med korttids-effekt de sidste 8 timer før undersøgelsen.

Du skal f.eks. undgå:

 • Ventoline/salbutamol
 • Bricanyl/terbasmin
 • Salbuvent
 • Atrovent spray

Anden medicin

Får du anden medicin for luftvejssymptomer, eller kan du ikke undvære din astmamedicin, så spørg afdelingen, hvordan du skal forholde dig.

Al anden medicin tages som sædvanlig.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet før undersøgelsen.

Efter provokationen

Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter provokationen.

Bivirkninger

Der kan forekomme hoste og let åndenød.

Vær opmærksom

Undersøgelse foretages ikke, hvis du:

 • Er gravid
 • Har infektion i lungerne
 • Får penicillinbehandling eller andet antibiotikum pga. infektionen

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør