MRSA - hos nyfødte og børn op til 2 år, der er indlagt på hospital

Information til forældre om, hvad MRSA er, hvordan det smitter og hvordan familien skal forholde sig når de kommer hjem.

Information til forældre

Denne pjece er til dig, der har et nyfødt barn eller et barn under 2 år, der har fået påvist MRSA i en prøve. Pjecen er et supplement til den information og vejledning, som du vil få af personalet på afdelingen. Den har til formål at informere dig om, hvad MRSA er, hvordan det smitter og behandles, samt noget om hygiejne, når du er på hospitalet, samt hvordan I som familie skal forholde jer, når I kommer hjem. Til sidst får du et telefonnummer på hospitalets hygiejnesygeplejerske, som du er velkommen til at kontakte, hvis  du har spørgsmål, som du ikke har fået svar på. 

Hvad er stafylokokker og MRSA?

Stafylokokker er bakterier, som er almindeligt forekommende hos mennesker, dyr og i omgivelserne. Stafylokokken Staphylococcus aureus, 
er en del af de normale slimhinde- og  hudbakterier, der findes hos ca. halvdelen af befolkningen, enten hele tiden eller i perioder. Man kan ikke mærke, at man har stafylokokker i fx næsen og på huden, og dette kaldes en bærer- tilstand. Staphylococcus aureus kan nogle gange være årsag til betændelse (infektion) som f.eks. børnesår og bylder i huden. 

MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus aureus) er stafylokokker, der er blevet modstandsdygtige over for behandling med almindelige antibiotika. MRSA kan give de samme infektioner som ikke modstandsdygtige Staphylococcus aureus, og skal behandles med specialantibiotika.  

Hvordan smitter MRSA?

Man smittes med MRSA ved at have tæt kontakt med andre mennesker (familiekontakt). Da MRSA sidder på slimhinder og huden, smittes man hyppigst via hænderne eller ved kysse/kramme kontakt. Smitten kan også ske via de genstande, som vi er fælles om, for eksempel sengetøj, håndklæder, håndtag  og lignende. Smitte sker derimod sjældent ved kontakt med andre end familiemedlemmer, så aktiviteter som at gå i skole, på arbejde, i sportscenter/svømmehal eller på indkøb udgør ikke en smitterisiko. Af hensyn til dit barns trivsel er det vigtigt at have tæt, kærlig kontakt, og risikoen for at familiemedlemmer får en infektion er lille, men almindelig hygiejne som håndhygiejne før amning, madlavning, efter bleskift og lignende kan holde bakterieantallet nede. 

Kan der være en risiko ved at være bærer af stafylokokker?

En rask person, der får påvist MRSA, har meget lille risiko for at blive alvorligt syg, men bakterien kan medføre generende betændelsestilstande, som fx bylder og børnesår. 

Behandling til for tidligt fødte, nyfødte og børn under 2 år 

Hvis dit barn eller andre i familien får en infektion, skal den behandles, uanset om den skyldes stafylokokker eller andre bakterier. Derimod er behandling af MRSA-bærertilstand hos små børn under 2 år vanskelig og anbefales ikke, da erfaringerne viser, at de fleste børn skiller sig af med MRSA inden 2-årsalderen uden behandling. Som hovedregel anbefales behandling for bærer- tilstand derfor ikke, hverken for barnet eller andre i familien. 

Man skal oplyse om MRSA ved kontakt til sundhedsvæsenet

Når jeres familie kontaktes af sundhedsplejersken for at planlægge 1. besøg i hjemmet, bør I allerede på det tidspunkt informere om MRSA. Ved kontakt til hospital, læge, tandlæge, fysioterapeut og lignende anbefales det at fremvise MRSA kortet ved ankomst eller meddele, at I bor i en husstand med en person, der er bærer af MRSA. Herved kan sundhedspersonalet tage de nødvendige hygiejneforholdsregler for at mindske risikoen for spredning til andre patienter/ personer. I vælger selv, om I ønsker at informere barnets institution/venner/netværk om MRSA. 

Forholdsregler på hospitaler

Siden 2008 er der fundet flere tilfælde af MRSA hos spædbørn på neonatalafdelinger, og bakterien spreder sig nemt til de små børn. De fleste børn og familier har ikke haft infektioner, men har været bærere af bakterien i længere tid (raske bærere). Da man gerne vil undgå spredning af MRSA på hospitaler, tages en række forholdsregler: 

  • Børn og indlagte forældre isoleres under hospitalsopholdet.
  • Du skal kun have kontakt med dit eget barn.
  • Smitte med MRSA (og andre bakterier) sker hyppigst via hænderne. Få eventuelt sundhedspersonalet til at instruere dig i korrekt håndhygiejne.
  • Det er vigtigt, at du som forælder udfører håndhygiejne, når du kommer ind på afdelingen og gør det ofte under opholdet.
  • Forældre og pårørende må ikke benytte fællesarealer, som for eksempel dagligstue, køkken med flere.
  • Kuvøse, malkemaskiner og lignende skal rengøres og desinficeres efter hospitalets retningslinjer.
  • Hele familien podes ved udskrivelsen eller hos egen læge fra næse, svælg og mellemkød (huden mellem endetarm og kønsorgan).

Overflytning til andre neonatalafdelinger/børneafdelinger

Skal dit barn overflyttes til et andet hospital, skal du være forberedt på, at dit barn bliver isoleret og podet, når I ankommer til hospitalet.

Efter udskrivelse og til i bliver erklæret MRSA-fri

Det er vigtigt at vaske hænderne omhyggeligt, før du har kontakt med andre mennesker. Hvis det er mere praktisk, kan du anvende håndsprit. MRSA kan overleve i hudskæl, som findes i støv i  for eksempel sengetøj og håndklæder, så hyppig kogevask og personligt håndklæde, også efter håndvask, er vigtigt for at undgå spredning til andre. I kan frit deltage i sociale arrangementer og aktiviteter, som fx forældregrupper og babysvømning, og dit barn må gerne komme i dagpleje og institution. Jeres barn bør blive hjemme, hvis det har infektion, som for eksempel bylder i huden, betændte sår eller alvorlig luftvejsinfektion, mens almindelig forkølelse hos et ellers friskt barn ikke er en grund til at holde barnet hjemme. Dette er ikke særligt for børn med MRSA, men gælder for alle børn. 

Opfølgning efter udskrivelse

For at følge om MRSA forsvinder, anbefales det, at alle i jeres husstand undersøges for MRSA hvert halve år. Undersøgelsen foregår hos jeres egen læge, hvor I får taget podninger fra næse, svælg og evt. mellemkød. Hvis I fortsat har MRSA efter 2 år, lægges der en plan for behandling af hele jeres husstand. 

Ved yderligere spørgsmål kan hygiejnesygeplejersken kontaktes: 

Amager, Hvidovre samt Bornholms Hospital: 
Tlf. 38 62 24 29, hverdage kl. 8-15.  
Spørg efter hygiejnesygeplejersken. 
 
Herlev, Gentofte samt Hillerød Hospital: 
Tlf. 38 68 67 12, hverdage kl. 8-15. 
Spørg efter hygiejnesygeplejersken. 
 
Rigshospitalet: 
Tlf. 35 45 64 00, hverdage kl. 8-15.  Spørg efter hygiejnesygeplejersken. 
 
Region Sjælland: 
Hverdage kl. 8-15, ring til hygiejnesygeplejersken:  
29 60 68 28 eller 29 60 80 66
 

Redaktør