Lungerne - undersøgelse (Regional lungeskintigrafi)

Ved hjælp af radioaktivt sporstof bliver lungerne synlige på skanningsbilleder, så blodforsyningen til lungerne og deres funktion kan beregnes.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine lunger ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør lungerne synlige på skanningsbillederne. På den måde kan vi se blodforsyningen til lungerne og beregne dine lungers funktion.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 30-45 minutter.

Hvis du melder afbud

Du skal være opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde selve behandlingen af dig inden for de maksimale ventetider.

Billede af en SPECT-skanner.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din øvrige medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din øvrige medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

Undersøgelsen

Undersøgelsen

Vi giver dig sporstof i en blodåre i din arm. Du ligger på ryggen, mens vi skanner dig. Skanningen varer 10 minutter.

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om generel information om undersøgelsenwww.patienthåndbogen.dk. Søg på 'Nuklearmedicinsk undersøgelse og risiko'.

Redaktør