Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitetstest

Formålet med en lungefunktionsundersøgelse med reversibilitetstest er at vurdere lungernes funktion og størrelse. Derudover undersøges der for astma ved at give luftvejsudvidende medicin.

Om undersøgelsen

Ved en undersøgelse af din lungefunktion, får du målt dine lungers maksimale ind- og udåndingskapacitet. Du skal ånde ind og ud igennem et rør, der er forbundet til et lungefunktionsapparat. Sygeplejersken instruerer dig i proceduren undervejs.

Der er planlagt en undersøgelse, hvor du skal have inhaleret medicin, der udvider bronkierne for at undersøge, om du har astma. Undersøgelsen varer 45 minutter.

Forberedelse til undersøgelsen

En del medicin påvirker resultatet af denne undersøgelse, så derfor skal du holde pause med de inhalatorer og tabletter, der er nævnt nedenfor med mindre andet er aftalt med lægen.

Øvrige forhold før testen:

Specielt energisk motion og rygning kan påvirke resultatet. Dette skal derfor undgås på testdagen.

Følgende tabletter må ikke tages 4 døgn før:

 • Singulair, Montelukast

Følgende inhalatorer må ikke tages 3 døgn før undersøgelsen:

 • Spiriva
 • Seebri
 • Eklira
 • Incruse
 • BraltusUltibro
 • Anoro
 • Duaklir
 • Spiolto
 • Timbow
 • Trelegy
 • Trixeo
 • Enerzair

Følgende inhalatorer må ikke tages 2
døgn før undersøgelsen:

 • Foradil
 • Formo, Formoterol
 • Oxis
 • Serevent
 • Striverdi
 • Onbrez
 • Bufomix
 • Flutiform
 • Innovair
 • Seretide
 • Relvar
 • DuoResp
 • Symbicort

Følgende tabletter må ikke tages 2 døgn før:

 • Antihistaminer (allergitabletter)

Følgende tabletter må ikke tages 24 timer før undersøgelsen:

 • Bricany R
 • Theo-dur

Følgende inhalatorer må ikke tages 12 timer før:

 • Atrovent
 • Berodual, Duovent

Følgende inhalatorer (blå) må ikke tages 8 timer før undersøgelsen:

 • Airomir
 • Bricanyl, Terbutalin
 • Buventol
 • Salamol
 • Salbutamol
 • Ventoline

Ved afbud og/eller spørgsmål

Hvis du er forhindret i at møde, er det vigtigt, at du melder afbud.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Redaktør