Lungefunktion - Udvidet undersøgelse

En udvidet lungefunktionsundersøgelse måler om lungefunktionen er normal eller nedsat.

Kort om undersøgelsen

Ved en udvidet undersøgelse af lungefunktionen får du målt dine lungers maksimale ind og udåndingskapacitet samt størrelse.

Du får også målt lungernes evne til at transportere ilt til blodet.

Undersøgelsen varer ca. 1 time.

Ved afbud

Hvis du er forhindret i at møde, er det vigtigt, at du melder afbud i god tid. Der er lang ventetid på at få lavet undersøgelsen.

Vigtig information til rygere

Af hensyn til undersøgelsens resultat, er det vigtigt, at du ikke ryger fra sengetid aftenen før undersøgelsen, til efter undersøgelsen er gennemført.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du skal ånde ind og ud gennem et rør, der er forbundet til et lungefunktionsapparat. Du bliver instrueret i proceduren undervejs.

For at få det bedste resultat, er det vigtigt, at du følger instruksen nøje.

Undersøgelsen kan være anstrengende, men medfører ingen ubehag.

Redaktør