Lungebetændelse som følge af fejlsynkning (Aspirationspneumoni)

Du kan her læse om lungebetændelse (pneumoni) som følge af fejlsynkning (dysfagi) og om,hvordan det behandles.

Hvad er aspirationspneumoni?

Aspirationspneumoni er en lungebetændelse forårsaget af væske, sekret eller fremmedlegemer i lungerne. Modsat en almindelig lungebetændelse skyldes en aspirationspneumoni således ikke nødvendigvis en luftvejsinfektion.  

Hvorfor får man aspirationspneumoni?

Aspirationspneumoni opstår normalt som følge af fejlsynkning (dysfagi) eller opkastning. Føde eller væske bliver fejlagtigt ført gennem luftrøret til lungerne (kaldes aspiration) og starter lungebetændelsen. 

Hvad er fejlsynkning?

Vi bruger 28 muskler og 7 hjernenerver til at synke en mundfuld mad, når vi spiser. Bliver dette samarbejde forstyrret, opstår der problemer med at synke.
 
Der kan være forskellige årsager til fejlsynkning, men det skyldes ofte en skade i de dele af hjernen, der styrer den normale tygge- og synkefunktion. 

Desuden kan vejrtrækningsproblemer give synkeproblemer. Ca. 50 % af alle danskere, der rammes af en hjerneskade, fejlsynker i den akutte fase. Ca. 25 % har forsat fejlsynkning i op til en uge og ca. 10 % har det stadig efter 6 måneder.

Hvilke symptomer kan der være?

Symptomerne starter sædvanligvis med akut feber, kulderystelser, hjertebanken, smerter ved dyb vejrtrækning og hoste. 

Der kan være en rallende respirations/våd stemme efter indtagelse af føde og hoste. Vejrtrækningen kan være hurtig og overfladisk, og man kan føle, at man mangler luft.

Nogle oplever, at det kan gøre ondt at trække vejret dybt og at hoste. Det kan være tegn på, at betændelsen har spredt sig til den hinde, der omgiver lungerne. 

Hvordan undersøger man for aspirationspneumoni?

Ved mistanke om lungebetændelse er den vigtigste undersøgelse røntgen af brystkassen. 

I løbet af de første par dage vil du få taget blodprøver – vi er især interesserede i at følge dine infektionstal. Dit blod vil også blive undersøgt for bakterier (bloddyrkning).     

Har du hoste med opspyt, vil det også blive undersøgt for bakterier, og du vil også blive podet i svælget, hvis det er nødvendigt. 

Du vil få foretaget en vandtest af en ergoterapeut eller af plejepersonalet. En vandtest har til formål at vurdere din evne til at synke korrekt. 

Det kan være nødvendigt at tilbyde dig yderligere undersøgelser, men det vil du blive informeret om af personalet i afdelingen. 

Hvordan behandler man aspirationspneumoni?

Lungebetændelse behandles med antibiotika og eventuelt drop de første dage. Du vil blive tilbudt væskebehandlingen i drop og opfordres til et stort væskeindtag. Vi noterer dit væskeindtag i et skema. 

Herefter vil behandlingen fortsætte i tabletform.  

Har du fejlsynkning, blander vi al væske med fortykningspulver, der gør væskens konsistens tykkere, og derved hindrer tynde væsker i at løbe hurtigt ned igennem mund og svælg. Vi anvender fortykningspulveret Nutrilis. Væsken bliver lettere at synke, og fejlsynkning forebygges.

Ved svær fejlsynkning vil du blive vurderet løbende af en ergoterapeut, og der vil være mulighed for, at du kan få en genoptræningsplan med ved udskrivelse. 

Under behandlingen kan det blive nødvendigt at understøtte din vejrtrækning med ilttilskud ved hjælp af en særlig maske. Masken hjælper med at løsne sekretproblemer. 

Behandlingen tager ca. 2 uger, men den samlede varighed af din behandling afhænger af sværhedsgraden af infektionen og i nogle tilfælde også af blodprøverne.

Hvordan er forløbet?

Symptomerne aftager som regel efter et par dages behandling, og din temperatur vil ofte blive normal i løbet af 1-5 dage. 

Gode råd

Det er vigtigt, at du følger behandlingen og dermed tager antibiotikakuren til den er færdig. Desuden er det vigtigt, at du er oppegående så meget som muligt.

Redaktør