Loop-recorder (Ambulant), fjernelse af

Du er indkaldt til at få fjernet din Loop-recorder. Dette foretages ved en mindre operation.

Om fjernelse af Loop-recorder

Loop-recorderen fjernes, når den eventuelle hjerterytmeforstyrrelse, der medførte anlæggelsen, er diagnosticeret eller senest ved endt batterilevetid efter ca. 3 år.

I sjældne tilfælde kan der være indikation for at udskifte Loop-recorderen med en ny, når batterilevetiden er udløbet.

Denne information fortæller om dit ophold, samt om de forholdsregler, du skal være opmærksom på både før og efter operationen.

Vigtigt om medicin

Selvom du får blodfortyndende medicin som Marcoumar, Marevan, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis skal du være opmærksom på, at du ikke behøver at holde pause med medicinen inden operationen.

På operationsdagen

Du skal tage et bad hjemmefra og fjerne eventuel neglelak. Undlad venligst at smøre huden med lotion. Inden selve behandlingen, bliver du modtaget af en sygeplejerske og læge, som taler med dig om forløbet.

Du vil evt. få taget en blodprøve i fingeren ved ankomsten.

Mødested

Pacemakerklinik, Gentofte Hospitalsvej 4, 1.sal.

Her skal du henvende dig til sekretæren, som registrerer at du er kommet. En sygeplejerske fra afdelingen vil følge dig og evt. din pårørende til et venteområde i nærheden af operationsstuen. Her er der mulighed for at få kaffe, te, saft og vand.

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå ventetid, da flere patienter møder ind til fjernelse af Loop-recorder samme dag som dig. Sæt derfor ca. 4-5 timer af til dit besøg.

Selve operationen

Lige inden operationen, bliver du bedt om at skifte bluse/skjorte til en operationsskjorte. 

Sygeplejersken viser dig til rette på et leje på operationsstuen og måler din temperatur i øret.

Lægen, der skal fjerne Loop-recorderen, kommer derefter og hilser på dig. Huden omkring Loop-recorderen bliver desinficeret med Klorhexidin sprit, som godt kan smitte lidt af på tøjet efterfølgende.

Derefter afdækkes området med et sterilt stykke papir. Lægen lægger lokalbedøvelse og fjerner Loop-recorderen. Såret syes sammen og der påsættes et plaster. Operationen varer ca. 15 minutter.

Efter anlæggelsen

  • Hvis der har været blødning under operationen, bliver der påsat en speciel forbinding, der skal sidde på i ca. 2 timer.
  • Hvis du har smerter, sørger personalet for, at du får smertestillende medicin. Paracetamol kan almindeligvis tage smerterne.
  • Du bliver udskrevet ½ time efter fjernelsen af Loop-recorderen, hvis det hele ser fint ud.
  • Plasteret over såret skal blive siddende det næste døgn. Herefter kan du selv fjerne det. Du kan tage brusebad som du plejer.
  • Såret er syet med en tråd, der skal fjernes hos din egen læge efter ca. 10 dage. Du vil få præcis besked om dette, inden du tager hjem.

Komplikationer

Det er helt ufarligt at få fjernet en Looprecorder, og det er meget sjældent, at der opstår komplikationer i forbindelse med operationen.

Eventuelle komplikationer kan være:

  • Blodansamling i form af et blåt mærke ved operationsstedet. Det kræver som regel ingen behandling.
  • Betændelse i såret, som kan behandles med antibiotika.

Vær derfor opmærksom på rødme, hævelse eller ømhed omkring såret og feber. Dette kan opstå flere uger efter indgrebet.

Hvis du får mistanke om betændelse, skal du henvende dig til Pacemaker-klinikken. Uden for klinikkens telefontid skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Forholdsregler efter indgrebet

Umiddelbart efter indgrebet, kan du genoptage almindelig fysisk aktivitet.

Vi råder dig til at vente med større fysiske udfoldelser, der medfører træk i såret, til såret er helet. Det vil typisk tage 1-2 uger.

Du må gerne:

  • Rejse med fly, bil og tog (vær opmærksom på forsikring ved udlandsrejse).
  • Genoptage fysisk aktivitet.
Redaktør