Lændesmerter - 12 ugers behandlingsforløb

Forløbet er tilrettelagt specifikt for patienter med smerter i lænden.

Efter dit første besøg i dag har vi valgt at tilbyde dig at deltage i et 12 ugers tværfagligt behandlingsforløb. Forløbet er tilrettelagt specifikt for patienter med smerter i lænden. 

Formålet med forløbet er at undervise dig om baggrunden for dine smerter, at afstemme dine forventninger til fremtiden i forhold til dine symptomer, og at give dig gode råd om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre. Vi instruerer dig i øvelser/træning og vejleder dig i at behandle dine smerter bedst muligt.

Kontrolbesøg 

I løbet af de 12 uger vil du som udgangspunkt blive tilbudt 3 besøg inkl. forundersøgelsen i dag. Efter individuel vurdering, kan aftales yderligere besøg. 

1. Kontrolbesøg (2 - 3 uger efter forundersøgelsen)

Varighed i alt ca. 30-60 min. Her skal du igen møde både en læge, en fysioterapeut  og eventuelt en sygeplejerske.

Du taler med lægen om, hvordan det går med dine symptomer, og du får svar på eventuelle nye undersøgelser i form af røntgen eller MR-skanning. Lægen vurderer også, om der er behov for at justere dit videre forløb. Fysioterapeuten planlægger sammen med dig dit videre træningsforløb, og justerer øvelsesprogrammet, hvis der er behov for det. 

Ved behov kan du hos sygeplejersken få fulgt op på din første samtale, og eventuelt få justeret din smertestillende medicin.

2. Kontrolbesøg/afslutning (12 uger efter forundersøgelsen)

Varighed ca. 30-60 min. Ved det afsluttende besøg møder du igen det tværfaglige team. Teamet gennemgår sammen med dig dit forløb, planlægger din fremtidige træning og smertestillende medicin og sikrer, at du ved, hvordan du skal forholde dig, hvis du får problemer fremover.

Bagefter gennemgår fysioterapeuten planen for din videre træning og justerer eventuelt programmet.

Ved behov kan du til sidst tale med sygeplejersken, der sammen med dig vil følge op på hele dit forløb, samt lægge en plan for din fortsatte nedtrapning af smertestillende medicin. 

Ventetid

Vi forsøger at tilrettelægge forløbet uden unødig ventetid, men du må regne med, at ventetid kan forekomme. 

Afbud

Er du forhindret i at komme, beder vi dig melde afbud til sekretærerne på nedenstående telefonnummer, da vi så kan tilbyde tiden til en anden patient.

Yderligere spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis der er ændringer i din tilstand, er du velkommen til at ringe til sygeplejerskerne - se udleverede ark med kontaktoplysninger.

Kontakt

Telefon 38 67 32 23 Man, tirs, tors: kl. 08.00-15.00 Ons: kl. 08.00-18.00 Fre: kl. 08.00-14.00 Fysioterapeuterne kontaktes ved at ringe til sekretærerne.

Fysioterapeut (kontaktperson): _________________________________________

Sygeplejerske: _________________________________________ Læge: _________________________________________

Redaktør