Kroniske smerter, samtalegruppe for unge patienter

Samtalegruppen er en mulighed for at møde andre unge med kroniske smerter og sammendrøfte vanskeligheder forbundet med at skulle leve med en kronisk smertetilstand.

At leve med kroniske smerter

En kronisk smertetilstand påvirker livet i mange henseender. Livet bliver på forskellige måder forstyrret eller rystet af, at man har langvarigt ondt. 

Smerterne kan have indflydelse på mange aspekter af ungdomslivet som f.eks. uddannelses- og arbejdsliv, parforhold, venskaber, familierelationer, identitet og selvværd. Man må forholde sig til, hvordan man kan forme og leve sit liv, når smerterne skal være en del af det. 

Hvad er en samtalegruppe

Samtalegruppen er et sted, hvor man kan hente inspiration til, hvordan man kan leve med sine smerter. Et sted hvor man kan dele nogle af de oplevelser og overvejelser man har i forbindelse med at være ung og skulle leve med en kronisk smertetilstand. 

Det kan ofte hjælpe at tale med andre om de problemer, man går og tumler med – især med ligesindede, der kender til at leve med kroniske smerter. Det kan bl.a. bidrage til en bedre forståelse og accept af ens egen situation, og man kan blive styrket i at finde sin egen vej i livet med kroniske smerter. 

Samtalegruppen ledes af to psykologer fra Tværfagligt Smertecenter. Deltagerne i gruppen bestemmer selv fra gang til gang, hvilke temaer det er relevant at arbejde med, og psykologerne sætter rammen og styrer samtalerne. Der vil blive arbejdet ud fra den narrative metode, hvilket bl.a. vil sige at samtalerne vil være rettet mod at deltagerne bliver klogere på sig selv og egne værdier og handlemuligheder i livet med smerter.

Praktiske oplysninger

  • Gruppen mødes på mandage ca. hver anden uge i tidsrummet kl. 13-15. Der vil være højst 8 deltagere i gruppen
  • Et forløb er på 10 gange
  • Der vil være vand, the, kaffe og frugt

Det er vigtigt, både for ens eget og for øvrige deltageres udbytte af forløbet, at man så vidt muligt møder hver gang. Skulle du alligevel blive forhindret bedes du ringe afbud.

Redaktør