Kroniske smerter, samtalegruppe for mænd

Samtalegruppen er en mulighed for at møde andre mænd med kroniske smerter og sammendrøfte problemer og vanskeligheder, som smerterne kan føre med sig.

Om samtalegruppe

Samtalegruppen afvikles af psykologerne Pia Meldgård og Anne-Grethe Eggert Jensen. Deltagerne bestemmer, hvilke problemer det er relevant at arbejde med, og psykologerne skaber rammer for samtalen og bidrager med faglig viden om smerter.

Eksempler på problemer, der kan tales om i samtalegruppe, kan være smerternes indflydelse på:

  • Arbejdsliv
  • Fritidsliv
  • Kærlighedsforhold og venskaber
  • Forældrerolle
  • Identitet og selvværd
  • Humør, hukommelse og koncentration
  • Fysiske kræfter
  • Søvn og træthed
  • Kommunikation om smerter

Hvorfor samtalegruppe?

Det kan ofte hjælpe at tale med andre om de problemer, man går og tumler med – især med ligesindede, der kender til at leve med kroniske smerter. Det kan bidrage til en bedre forståelse og accept af ens egen situation.

Det kan betyde, at man får gode idéer, fordi andre måske har fundet løsninger eller veje i tilsvarende vanskeligheder. Man kan opleve selv at bidrage til andres forståelse, accept og problemløsning.

Hvad forventes af dig?

Du må nøje overveje, om du kan afsætte tid til forløbet. Selvfølgelig kan man blive forhindret af uforudsete ting, men det er vigtigt for gruppen – og for dit udbytte af forløbet – at du som udgangspunkt planlægger at komme hver gang.

Du kan med fordel forberede dig inden første møde ved at overveje nogle temaer eller emner, som du især gerne vil arbejde med i gruppen. Det kan være problemer blandt de eksempler, vi har nævnt eller andre emner af betydning for dit liv med smerter.

Nogle gange vil vi arbejde med et tema, som ligger dig meget på sinde, mens vi en anden dag måske drøfter et problem, som du ikke selv kan genkende. Vi forventer, at du bidrager konstruktivt og respektfuldt uanset emne, men du behøver naturligvis ikke have meninger om eller løsningsforslag til alle emner.

Praktisk information

Gruppen mødes tirsdage i lige uger fra kl. 13.00-15.00 i Tværfagligt Smertecenters grupperum. Et forløb er på 12 gange. Der vil være vand, kaffe, te og frugt.

Der vil være ca. 6-8 mænd i gruppen, som er åben. Det betyder, at nogen af deltagerne er begyndt før dig, mens andre først kommer til senere. Alle nye deltagere bliver naturligvis budt velkommen, den første gang de er i gruppen. Den sidste gang en deltager er i gruppen, sørger vi selvfølgelig for at runde af og sige farvel.

Skulle du mod forventning blive forhindret en dag, ringer du afbud til sekretæren på telefon 38 67 21 21.

Redaktør