Kroniske smerter, kursus for patient og partner

Et kursus for mennesker med kroniske smerter og deres partner.

Formål med kurset

Med kurset ønsker vi at give jer inspiration til at tale videre derhjemme om de nye betingelser, som smerterne har givet for jeres fælles liv. Inspirationen består af viden om kroniske smerter og deres følgevirkninger – med fokus på parforholdet. 
Desuden får I mulighed for at møde andre par, hvor den ene har kroniske smerter. 

Til dig, der har kroniske smerter

Smerter er private, men har sociale konsekvenser. Du er alene om at opleve smerten, men den påvirker også din partner og jeres fælles liv.

Det er dig, der skal lære at leve bedst muligt med smerterne, men denne tilpasning foregår i samspil med dine nærmeste. Derfor kan det være godt at involvere din partner noget mere i, hvad kroniske smerter er, hvordan de behandles og hvad man selv kan gøre. 

Til dig, der er partner

Når du er partner til et menneske med kroniske smerter, kan der opstå særlige udfordringer og hverdagen sammen kan ændre sig. Måske må du som partner overtage flere praktiske opgaver.  Måske oplever du, at din smerteramte partner ændrer humør eller forandrer sig på anden måde. Du kan føle dig magtesløs og være i tvivl om, hvad det er for noget med de smerter. Du tænker måske: Hvorfor går de ikke væk? Bliver de værre? Hvordan hjælper jeg bedst?

Kursets form

Kurset tager udgangspunkt i oplæg fra underviserne om dagens emne.  Der er plads til spørgsmål, kommentarer og erfaringsudveksling med deltagerne.
Du bestemmer helt selv, hvad du ønsker at dele med de andre på kurset.

Program

1. gang: Dig, mig og smerterne

  • At leve med kroniske smerter
  • At være partner
  • Hvordan hjælper man bedst?

2. gang: Kommunikation - med og uden ord

  • Kommunikation og kontakt
  • At tage vare på hinandens sårbarheder
  • Udfordringer i familierelationerne

3. gang: Identitet, kropslighed og nærvær

  • At være i og med en forandret krop
  • Udfordringer omkring seksualitet
  • Kroniske smerter og selvværd 

Undervisere

Sygeplejerske, fysioterapeut og psykolog.

Det praktiske

Hver mødegang varer 2 timer og der vil være en pause undervejs.

Redaktør