Kronisk nældefeber, Xolair® til hjemmebehandling af

Xolair® er et antistof, som kan bruges til behandling af personer over 12 år med kronisk nældefeber og/eller angioødem.

Hvordan virker Xolair®?

Xolair® anvendes til behandling af bl.a. kronisk nældefeber og/eller angioødem.

Xolair® (omalizumab) er et kunstigt fremstillet antistof rettet mod IgE. IgE er et antistof, der har betydning for allergi og allergiske reaktioner. Behandlingen mindsker mængden af frit IgE.

Vi har alle IgE, men allergikere har ofte mere IgE end andre. Den præcise mekanisme bag effekten af behandlingen er ikke fuldt klarlagt.

Hvem behandles med Xolair®?

Xolair® gives til personer over 12 år med kronisk nældefeber og/eller angioødem, som ikke oplever tilstrækkelig effekt af høje doser antihistamin eller anden behandling.

Hjemmebehandling

Xolair® anvendes normalt kun på hospitalet, men hvis behandlingen har vist effekt på dine symptomer og iøvrigt er uproblematisk, kan du tilbydes selv at administrere injektionerne hjemme.

En sygeplejerske vil oplære dig i proceduren og først, når du føler dig tryg ved at varetage behandlingen selv, får du udleveret medicin til hjemmebrug.

Du vil ved oplæringen med sygeplejersken få udleveret og gennemgået en patient information, som indeholder information og praktiske oplysninger om Xolair® og hjemmebehandling.

Du vil løbende skulle til kontrol i klinikken, typisk efter hver 3. behandling. Hvis du får problemer undervejs øges antallet af kontroller eller klinikken overtager behandlingen igen. Du kan altid ringe til klinikken for at få råd og vejledning.

Registrering af symptomer og medicin er en forudsætning for behandlingen, da det bruges til vurdering af behandlingseffekt og justering af medicin.

Du skal registere dine symptomer hjemme på et UCT skema, som du får udleveret fra klinikken. Hver gang du tager dine Xolair injektioner, skal du udfylde UCT skemaet. Skemaet skal medbringes ved konsultationer i klinikken.

Hvordan foregår behandlingen?

Xolair® gives som indsprøjtning under huden i maven eller på låret. Sprøjten er forfyldt og indeholder 150 mg.

Der gives typisk 2 sprøjter ad gangen med 4 ugers interval. Dosis og intervallet mellem sprøjterne kan ændres. Man vil forsøge gradvist at øge intervallet mellem sprøjterne.

Du vil ved hver kontrol få instrukser omkring dosis og interval samt hvilken anden medicin, du skal bruge for din nældefeber. Du må gerne forlænge intervallet mellem dine Xolair® injektioner med op til 1 uge, hvis det går godt.

Hvis dine symptomer forværres, må du ikke tage Xolair® med kortere interval. Hvis dine symptomer forværres, eller du har svære symptomer, skal du kontakte klinikken.

Bivirkninger

Almindelige:

  • Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
  • Forbigående hovedpine

Ikke almindelige og sjældne:

  • Svimmelhed og træthed
  • Hedeture
  • Ondt i halsen
  • Kvalme og diarré
  • Udslæt efter udsættelse for sol er beskrevet. Det anbefales derfor at man opholder sig i skyggen eller er omhyggelig med brug af solcreme

Meget sjældne:

  • Allergisk reaktion
  • Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer f.eks. almen utilpashed, udslæt eller vejrtrækningsbesvær.

Hvornår kan behandling ikke gives?

Du kan ikke få behandling med Xolair®, hvis du er gravid, ammer eller har visse nyre- eller leverproblemer.

Hvad skal du specielt være opmærksom på?

Hvis du ønsker at blive gravid, bør det tidligst ske 12 uger efter ophør af Xolair® behandling

Behandling med Xolair® kan teoretisk set medføre øget risiko for infektioner med parasitter

Hvis du planlægger rejse til tropiske eller subtropiske egne, bedes du drøfte dette med lægen

Udlandsrejse/rejseforsikring: Du skal have forhåndsgodkendelse, hvis du rejser indenfor 6 måneder efter opstart eller ved ændring i din Xolair behandling.

Medicin

Du skal fortsætte med din sædvanlige medicin, med mindre andet er aftalt.

Mere information og spørgsmål

Du kan læse mere på www.medicin.dk

Du er desuden velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om noget.

Redaktør