Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL)

Du er blevet indlagt på Lungesygdomme, sengeafsnit 1 med KOL. Her kan du læse om sygdommen og behandlingen af den.

Om KOL 

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse er en sygdom, der skyldes, at lungevævet er ødelagt. Sygdommen skyldes næsten altid tobaksrygning. Derfor er KOL også blevet kaldt rygerlunger. 

”Kronisk” betyder, at ubehaget er til stede næsten hele tiden. ”Obstruktiv” betyder, at der er mere modstand i lungerne, fordi de små luftrørsgrene trækker sig sammen. Samtidig er slimhinden hævet og danner ekstra slim. Det kan du mærke under vejrtrækningen, når du skal puste luften ud, og skal hoste meget op. 

Symptomerne er åndenød, hoste og opspyt. Ved en pusteprøve (en lungefunktionsundersøgelse) kan man måle, i hvilken grad du har sygdommen. 

Indlæggelse og behandling 

Indlæggelsen varer oftest 4-5 dage. 

Mens du er indlagt, vil du få målt puls, blodtryk og temperatur. Du får også målt din lungefunktion ved en pusteprøve og dine lungers evne til at optage ilt i blodet (iltmætning). Hvis din iltmætning er lav, vil du få iltbehandling, som regel kun for en kortere periode.

Vi vil løbende vurdere, om du har brug for ilt, og vi vil gentage pusteprøven.

I starten af indlæggelsen vil du nogle gange om dagen få inhalationer (medicin via en maske), der får de små luftrørsgrene til at slappe af. Du skal sandsynligvis starte en 5-dages kur med binyrebarkhormon (prednisolon), og evt. antibiotika, hvis der er tegn på infektion. 

Den første dag udarbejder vi sammen med dig en foreløbig plan for indlæggelsen. Denne plan bliver taget op næste dag ved stuegang, så både du og dine pårørende ved, hvad der skal ske under indlæggelsen. Der bliver også taget stilling til, om du vil få gavn af en fysioterapeut, der kan hjælpe dig med vejrtrækningsøvelser.

Efter de første par døgn skal du overgå til at tage 2-5 sug af en blå inhalator (Buventol, Ventoline eller Bricanyl) i stedet for masken. Den blå inhalator skal du fortsætte med hjemme, og det er medicin, du kan have med overalt. 

Hvis du bor i Gentofte Hospitals optageområde, vil du blive tilbudt kontrol i eget hjem ved en KOL sygeplejerske efter 5-14 dage (”KOL-hjem-igen”). 

Rygestop 

For at få det bedste ud af den behandling du får, er det vigtigt, at du ikke ryger. Hvis du ikke allerede er holdt op, vil vi tilbyde dig rygeafvænning, mens du er indlagt. 

Udskrivelse 

Du vil blive udskrevet, når din tilstand er stabil. Inden du bliver udskrevet, afholder vi en udskrivningssamtale. Her planlægger vi din videre behandling, f.eks. om hvordan du skal tage din medicin hjemme, om du skal til kontrolbesøg på hospitalet, samt hvordan du selv kan træne videre derhjemme.

Vi vil også tale om evt. ændringer i din livsstil, der kan være til gavn for dig i din hverdag. Det kan f.eks. være rygestop og ernæring. 

Hjemmepleje

Hvis du får hjælp i hjemmet via hjemmeplejen, eller ønsker at få det, hjælper vi gerne med at arrangere dette inden udskrivelsen.

KOL-rehabilitering

Ved kontrolbesøg på hospitalet kan du tale med personalet om muligheden for at deltage i KOL-rehabilitering. Det er undervisning og træning på et niveau, hvor du kan deltage, selvom du måske har åndenød. Undervisningen varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, en sygeplejerske og en læge med speciale i lungesygdomme.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om din sygdom og behandling, herunder medicin og din fortsatte behandling, når du kommer hjem, er du altid velkommen til at spørge personalet. Det er vigtigt, at du får dem besvaret inden eller under udskrivningssamtalen, så det kan være en god ide at skrive dem ned under indlæggelsen. 

Redaktør