Kørselskontor MIDT

Information om hvordan du bestiller kørsel til hospitalet

Du skal selv bestille kørsel til hospitalet

Er du patient på Gentofte Hospital, og har du ret til kørsel til og fra din undersøgelse eller behandling, skal du selv bestille kørsel hos Kørselskontor MIDT. Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din aftalte tid.

Kontakt Kørselskontor MIDT på telefon 38 69 70 20, hverdage kl. 7.45 - 16.00

Hvornår har du ret til kørsel? 
Du kan have ret til at blive kørt, hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, og opfylder ét af disse krav: 

  • Du modtager folke- eller førtidspension
  • Du bor længere end 50 km fra det hospital, du hører til
  • Du skal på hospitalet mere end én gang (i samme forløb) eller hjem på  lægeordineret orlov under en indlæggelse. 

Det er personalet på afdelingen og Kørselskontor MIDT, der afgør, om du har ret til kørsel. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere på www.regionh.dk/transport

Redaktør