Kikkertundersøgelse og ultralydsskanning af lungerne (Bronkoskopi og EBUS)

Information om undersøgelse, forberedelse og komplikationer.

Velkommen

Vi håber, at du med denne information vil få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med disse undersøgelser.

Kikkertundersøgelse af lungerne

Undersøgelsen foregår ved hjælp af et bronkoskop. Det er en tynd bøjelig slange, hvor der for enden er monteret en kikkert.

Ved kikkertundersøgelsen kan man se, hvordan slimhinden ser ud i dine luftrørsgrene (bronkierne). Der bliver taget vævsprøver, som sendes til forskellige undersøgelser.

Undersøgelsen kaldes også bronkoskopi.

Ultralydsskanning af lungerne

Undersøgelsen foregår på samme måde som en bronkoskopi, bortset fra, at der for enden af bronkoskopet er monteret et ultralydshoved. Det gør det muligt at se og tage prøver fra lymfeknuder, der ligger tæt på luftrørsgrenene (bronkierne).

Undersøgelsen kaldes også endobronkial ultralydsskanning (EBUS).

Før undersøgelsen

Er du i behandling med nogen former for blodfortyndende medicin, skal du holde pause med denne efter aftale med sygeplejersken.

Du må ikke spise i 6 timer før mødetidspunktet.

Du må gerne drikke vand indtil 2 timer før.

Vi anbefaler, at du ikke ryger i dagene op til undersøgelsen.

På undersøgelsesdagen

Om morgenen på undersøgelsesdagen må du gerne børste tænder og skylle munden, uden at synke noget.

Din vanlige morgenmedicin kan du tage med et lille glas vand efter aftale med sygeplejersken, senest 2 timer før dit mødetidspunkt.

Du må ikke bruge neglelak og læbestift.

På afdelingen

Du møder

Dato:____________________
Kl.:______________________
Afdeling:________________

Her får du udleveret hospitalstøj, og du får en seng at ligge i.

Du får målt blodtryk og puls, samt iltmætning i blodet.

Du får lagt en plastikkanyle i hånden eller armen.

Når du skal til undersøgelse, bliver du hentet af en portør og kørt til undersøgelsesstuen.

På undersøgelsesstuen

Læge- og sygeplejepersonale modtager dig, og gør dig klar til undersøgelsen.

Før undersøgelsen starter, giver lægen dig afslappende medicin igennem plastikkanylen og du får lokalbedøvende medicin i det ene næsebor.

Derefter fører lægen, via dit næsebor, kikkerten ned i luftrørsgrenene. Hvis kikkerten ikke kan føres gennem næsen, benytter lægen munden i stedet.

Du bliver lokalbedøvet i halsen, mens lægen fører kikkerten ned. Herefter foretager lægen ultralydsskanning af lungerne på samme måde som beskrevet ovenfor.

Det er vigtigt, at du informerer personalet om evt. hensyn, der skal tages i forhold til dine tænder. Undersøgelsen kan være lidt ubehagelig, når kikkerten passerer næsen, men er ikke ellers forbundet med ubehag eller smerte.

Varighed

Den samlede undersøgelse varer ca. 30 minutter.

Efter undersøgelsen

Du bliver kørt tilbage til hvilestuen, hvor en sygeplejerske holder øje med, at du har det godt.

Da du i forbindelse med undersøgelsen har fået medicin, skal du blive i afdelingen til du er vågen.

På grund af lokalbedøvelsen i halsen må du først få noget at spise og drikke 1 time efter undersøgelsen. Herefter tilbyder vi dig et let måltid og noget at drikke. Efter aftale med sygeplejersken kan du stå op.

Efter et par timer bliver plastikkanylen fjernet.

Når du skal hjem, skal du enten med taxa, Falck eller køres hjem af en pårørende. Du må ikke selv køre bil resten af døgnet, og du må ikke færdes alene i trafikken før næste dag.

Udskrivelse

Du aftaler med sygeplejersken, hvornår du kan blive udskrevet.

Komplikationer

Efter undersøgelsen kan du hoste lidt blod op, hvilket er normalt. Hvis det drejer sig om større mængder, skal du søge læge. Lidt irritationshoste og let hæshed kan forekomme.

Det første døgn kan der opstå let forbigående feber. Hvis feberen varer ved eller hvis du får åndenød, skal du ligeledes søge læge.

Resultatet af undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen ved en samtale med en læge i klinikken. Samtalen finder typisk sted ca. 1,5 - 2 måneder efter undersøgelsen. Tid og sted aftales med din kontaktsygeplejerske. 

Ved samtalen får du mange informationer. Vi anbefaler derfor, at du tager en pårørende med, det kan være familie eller en god ven. Det er også en god idé at skrive evt. spørgsmål ned hjemmefra.

Redaktør