Kikkertundersøgelse af lymfeknuderne uden for luftrørsgrenene (Bronkoskopi i fuld bedøvelse – EBUS)

Information om undersøgelse, forberedelse og komplikationer ved kikkertundersøgelse af lymfeknuderne.

Om undersøgelsen

Kikkertundersøgelse af lymfeknuderne uden for luftrørsgrenene foregår i fuld bedøvelse ved hjælp af et bronkoskop. Det er en tynd bøjelig slange, hvor der for enden er monteret en kikkert og et ultralydshoved.

Lægen kan ved brug af ultralydsskanning tage prøver fra de lymfeknuder, der ligger tæt på luftrørsgrenene (bronkierne).

Undersøgelsen kaldes også bronkoskopi.

Før undersøgelsen

Samtale med narkoselæge

En eller flere dage før undersøgelsen skal du tale med den læge, der skal bedøve dig (narkoselægen).

Faste

Du skal i fuld bedøvelse, og du skal derfor faste op til undersøgelsen. Det betyder, at du:

  • ikke må spise i 6 timer før mødetidspunktet i klinikken
  • må drikke vand indtil 2 timer før undersøgelsen

Blodfortyndende medicin

Er du i behandling med nogen former for blodfortyndende medicin, skal du holde pause med denne efter aftale med sygeplejersken.

Undlad rygning

Vi anbefaler desuden, at du ikke ryger i dagene op til undersøgelsen.

På undersøgelsesdagen

Om morgenen på undersøgelsesdagen må du gerne børste tænder og skylle munden, men uden at synke noget.

Din vanlige morgenmedicin kan du tage med et lille glas vand efter aftale med sygeplejersken, senest 2 timer før dit mødetidspunkt.

Du må ikke have smykker, ur mm. på, og du må ikke bruge neglelak og læbestift.

På afdelingen

Du møder:

Dato: __________________________________
Kl.: _____________________________________
Afdeling: _______________________________

Her får du udleveret hospitalstøj, og du får en seng at ligge i.

Du får målt blodtryk og puls, samt iltmætning i blodet, og du får lagt en plastikkanyle i hånden eller armen.

Når du skal til undersøgelse, bliver du hentet af en portør og kørt til undersøgelsesstuen.

På undersøgelsesstuen

Du bliver modtaget af læge- og sygeplejepersonale, som gør dig klar til undersøgelsen.

Narkoselægen og sygeplejersken indleder bedøvelsen.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver du kørt tilbage til hvilestuen, hvor du stille og roligt vågner op.

Sygeplejersken holder øje med, at du har det godt.

Når du er vågen, bliver du tilbudt et let måltid og noget at drikke. Efter aftale med sygeplejersken kan du stå op.

Plastikkanylen bliver fjernet.

Du skal regne med at være på hospitalet i op til 2-3 timer efter undersøgelsen.

Udskrivelse

Du aftaler med sygeplejersken, hvornår du kan blive udskrevet.

Selvom du føler dig helt klar i hovedet efter bedøvelsen, kan din dømmekraft og reaktionsevne være påvirket.

Du må derfor ikke selv køre bil resten af døgnet, og du må ikke færdes alene i trafikken før næste dag. Når du skal hjem, skal du enten med taxa, Falck eller køres hjem af en pårørende.

Hvis du først bliver undersøgt sidst på formiddagen, bliver du kørt til vores sengeafsnit hvorfra du bliver udskrevet sidst på eftermiddagen.

Komplikationer

Efter undersøgelsen kan du hoste lidt blod op, hvilket er normalt. Lidt irritationshoste og let hæshed kan forekomme, samt lette synkesmerter og ondt i halsen. Dette vil dog aftage i løbet af næste døgn.

Det første døgn kan der opstå let forbigående feber. Hvis feberen varer ved, eller hvis du får åndenød, skal du søge læge.

Resultatet af undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen ved en samtale med en læge i vores klinik. Samtalen finder typisk sted 7 hverdage efter undersøgelsen. Tid og sted aftales med din kontaktsygeplejerske.

Ved samtalen får du mange informationer. Vi anbefaler derfor, at du tager en pårørende med. Det kan være familie eller en god ven. Det er også en god idé at skrive evt. spørgsmål ned hjemmefra.

Redaktør