Kikkertoperation i skulder (Artroskopi)

Her kan du læse, hvad artroskopi i skulderen er, hvordan operationen foregår, og hvordan duskal forholde dig efter operationen.

Hvad er artroskopi?

Ved en artroskopi i skulderen gennemser kirurgen dit skulderled for skader ved hjælp af et kikkertinstrument (artroskop).

Under operationen undersøger kirurgen, om der er klemte muskelsener, eller om der er skader på sener, ledbånd og knogleflader i skulderen.

  • Hvis der er dårlige pladsforhold, så senerne bliver klemt i skulderen, kan kirurgen skabe bedre plads.
  • Hvis der er større skader på sener eller ledbånd, vil kirurgen om muligt sy senerne eller fastgøre ledbåndene.
  • Hvis der er løsrevne bruskstykker eller slimhinder, som giver gener i skulderen, fjerner kirurgen dem.

Det er nogle gange ikke muligt at finde årsagen til skuldergenerne i selve skulderleddet.

Ved kikkertoperationen får du lavet 2-6 små snit (ca. 5-10 mm hver), som kirurgen fører kikkertinstrumentet igennem.

Åben operation

En del skader kan opereres under kikkertoperationen, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at lave et operationssår på 6-10 cm på forsiden eller siden af skulderen (åben operation).

Forbinding

Når du er blevet opereret, får du en forbinding af plaster og gaze på. Den skal sidde i 24 timer. Du bliver også udstyret med en armslynge.

Hvis forbindingen bliver våd, eller det bløder igennem, skal du skifte den. Du får ekstra forbinding med hjem. Så længe såret væsker, er det nødvendigt med et plaster over såret.

Det er vigtigt, at du holder forbindingen tør og ren for at mindske risikoen for betændelse.

Vær opmærksom på, at husdyr ikke kommer i nærheden af forbindingen, da det også vil øge risikoen for betændelse i såret.

Tråde

Du skal have fjernet tråde hos egen læge 12-14 dage efter operationen.

Bad

Du må tage brusebad 24 timer efter operationen. Indtil såret er helt tørt, skal du bade med plaster på og skifte den efter badet.

Når du har været i bad, dupper du sårene tørre med et rent håndklæde, hvorefter du evt. sætter et rent plaster på. Du må ikke gå i karbad, svømmehal eller havbad, før trådene er fjernet, og såret er helet.

Smertestillende medicin

Efter operationen bliver der lagt lokalbedøvelse i såret. Lokalbedøvelsen virker i 3-12 timer. På opvågningsstuen får du smertestillende medicin efter behov.

Efter operationen kan du have smerter, der varer fra et par døgn og op til et par uger.

Når du bliver udskrevet, får du udleveret smertestillende medicin til nogle dage. Ved behov for smertestillende udover dette, kan det købes i håndkøb, eller du kan kontakte din egen læge.

Du skal tage smertestillende, så længe du har ondt.

Isposer kan virke smertelindrende. Pak isposen ind i et viskestykke og læg den på skulderen højst 20 minutter ad gangen (ellers risikerer du forfrysninger).

Rygning og alkohol

Rygning og et dagligt alkoholforbrug medfører øget risiko for komplikationer efter operationen.

Hvis du ryger eller drikker alkohol dagligt, anbefaler vi derfor, at du stopper med dette ca. 6 uger før operationen. Jo tidligere du stopper, des bedre. Det gælder uanset, hvor meget du ryger og/eller drikker.

Hvis du stopper med at ryge, vil det have positiv effekt på:

  • din lungefunktion
  • dit kredsløb
  • dit immunforsvar
  • din evne til at hele sår og knogler

Ønsker du at stoppe med at ryge i forbindelse med operationen, kan du få udleveret nikotintyggegummi, nikotinplaster eller lignende under indlæggelsen.

Hvis du er afhængig af alkohol, når du bliver indlagt, er det nødvendigt, at vi får besked, så vi kan tage højde for det i dit indlæggelsesforløb.

Genoptræning

I nogle tilfælde kan genoptræningen af skulderen starte dagen efter operationen. I andre tilfælde skal arm og skulder være fastlåst i en armslynge i 3-6 uger, hvorefter skulderen skal aflastes yderligere 6 uger, før genoptræningen kan begynde.

Genoptræning af skulderen vil foregå enten i kommunalt regi i din hjemkommune eller her på hospitalet. Du får yderligere vejledning herom under indlæggelsen.

Komplikationer

Det er normalt at opleve smerter og hævelse i skulderen efter operationen. Komplikationer ved kikkertoperationer er sjældne, men der er risiko for følgende:

  • Betændelse i skulderen (0,5 %)
  • Manglende heling af påsyede sener eller fastgjort ledbånd
  • Bevægeindskrænkning i skulderen

Hvis du får kraftig blødning, stærke smerter eller rødme, varme og hævelse omkring såret skal du kontakte klinikken eller 1813 udenfor vores åbningstid

Sygemelding

Hvis du har fysisk hårdt arbejde, kan en sygemelding på op til 3 måneder være nødvendig. Vi anbefaler, at du taler med kirurgen om dette. Du skal dog regne med at være sygemeldt i minimum 1-2 uger. Har du behov for en sygemelding, skal du kontakte egen læge.

Bilkørsel

Vi råder dig til ikke at køre bil, før du uden problemer kan foretage undvigemanøvrer med rattet og evt. skifte gear uden smerter. Der går ofte mere end 6 uger, før dette kan lade sig gøre.

Forsikring

Hvis der er tale om en akut skade, kan den være dækket af din private ulykkesforsikring. Du kan søge hjælp til at anmelde skaden hos dit forsikringsselskab.

Egne notater

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Redaktør