Kikkertoperation i håndledet

Du skal have foretaget en kikkertoperation i håndleddet. Ved denne operation er det muligt at se brusk- og ledbåndsskader, og der kan foretages kirurgiske indgreb ved hjælp af kikkerten.

Smerter i håndleddet skyldes ofte tidligere skade og/eller langvarig belastning.

Ved operationen undersøges brusken på knoglerne i håndleddet og ledbåndsstabiliteten. Nogle ledbåndsskader kan behandles, og det gøres ofte under samme indgreb, hvis du har aftalt det med kirurgen.

Forberedelse

På apoteket kan du købe Paracetamol (Panodil eller Pamol) og Ipren, som er de smertestillende piller, vi anbefaler efter operationen.

På operationsdagen skal du sikre dig, at hånden er uden sår og rifter. Du må heller ikke have neglelak, kunstige negle eller smykker på, da det øger risikoen for infektion og kan medføre, at operationen bliver udsat.

Du skal sørge for at have tøj på, hvor der er plads til en stor bandage om hånden.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du er ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen samt 4 til 8 uger efter operationen.

Selvom der måske er kortere tid til din operation, anbefaler vi fortsat, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen. Drikker du mere end 4 genstande dagligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du 4 uger inden operationen holder helt op med at indtage alkohol. Det vil medvirke til at nedsætte risikoen for infektioner, blødninger og hjertelungeproblemer efter operationen.

Operationsdagen

Du møder i Operationsmodtagelse, Gentofte Hospitalsvej 1, 1. sal på det aftalte tidspunkt.

Du skal ikke møde fastende.

Din arm bliver bedøvet inden operationen. Bedøvelsen foretages af en narkoselæge ved et stik i armhulen.

Efter operationen

I forbindelse med operationen får du en stor bandage på. Er der foretaget operation på ledbånd, anlægges en gipsskinne fra fingrenes grundled til overarmen.

Ca. 2 uger efter operationen kommer du til kontrol i Håndkirurgi, klinik 1, hvor du får fjernet trådene og skiftet forbindingen.

Genoptræning

I de første uger kan du ikke bruge hånden ret meget. Det er vigtigt, at du holder hånden eleveret og udfører knytte- og strækøvelser med de frie fingre. Genoptræning er ofte nødvendig, og der bliver lagt en plan for din genoptræning, når du får gipsen fjernet.

Efter 6 uger kan hånden bruges til lettere ting.

Efter 3 måneder må hånden benyttes frit, men der kan fortsat være en del smerter, som ofte varer op til ½ år efter operationen.

I nogle tilfælde kan der være behov for en lille bandage som aflastning, indtil det opererede håndled er stabilt.

Smerter

I de fleste tilfælde er der behov for stærkere smertestillende medicin end Paracetamol og Ipren. Du får tabletter til de første dage med dig hjem.

Smerterne aftager gradvist. Efter 3 måneder er smerterne ofte reduceret betydeligt. I det efterfølgende halve år vil der yderligere ske en reduktion. Tilfredsstillende smertelindring opnås i 90 % af tilfældene.

Risici ved operationen

Ved alle operationer er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det.

Der kan komme lette føleforstyrrelser på oversiden af fingrene. Disse forsvinder normalt i løbet af nogle måneder.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS); forekommer sjældent (1-3 %). CRPS er en reaktion i kar og nerver, som giver smerter, hævelse og stivhed i armen og ned i hånden. Årsagen er ukendt.  CRPS skal behandles individuelt, og det kan være et langt forløb.

Risiko for betændelse er under 1 %.

Andre forholdsregler

Hvis du har hjemmepleje, bedes du selv orientere dem om den forestående operation. Du kan ikke selv køre hjem fra hospitalet. Det anbefales, at du ikke kører bil, før din hånd er fuldt funktionsdygtig.

Sygemelding gives almindeligvis i op til 3 måneder, afhængigt af dit erhverv.

Udenlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du i god tid inden operationen kontakter dit forsikringsselskab. De første måneder efter en operation kan der være forhold, der gør, at forsikringsselskabet ikke vil dække eventuelle skader/sygdom.

Redaktør