KAG inden hjerteklapoperation

Information om KAG (undersøgelse af hjertets kranspulsåre), inden hjerteklapoperation, og mulige komplikationer med undersøgelsen.

Om undersøgelsen

Vi vil med denne patientinformation forberede dig på undersøgelserne inden din hjerteklapoperation, hvor der blandt andet laves en KAG-undersøgelse (koronararteriegrafi) og en pusteprøve.

KAG-undersøgelsen er en undersøgelse af hjertets kranspulsårer med røntgenkontrast.

Undersøgelsen laves, inden du skal opereres, så vi ved, om du skal have yderligere behandling under din hjerteklapoperation.

Vigtige forholdsregler

Hvis du er allergisk over for jod eller kontraststof, skal du starte behandling med medicinen Prednisolon aftenen før undersøgelsen. Medicinen forhindrer en allergisk reaktion.

Kontakt afdelingen for at få nærmere information og for at få medicinen udleveret. 

Hvis du tager medicin

  • Du skal holde pause med følgende medicin i to døgn før undersøgelsen:

    • Sukkersygemedicin, som indeholder Metformin, hvis du har, eller har mistanke om, at du har nedsat nyrefunktion.
    • Marevan og Marcoumar.
  • Spørg din læge eller kontakt personalet i afdelingen, hvis du er i tvivl.

Du skal IKKE holde pause med Hjertemagnyl, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Clopidogrel, Presugrel eller Brilique.

Hvis du har fået en kunstig hjerteklap, gælder særlige forholdsregler i forbindelse med at holde pause med den blodfortyndende medicin. Spørg den læge, der kontrollerer din AK-behandling eller personalet i afdelingen, hvis du er i tvivl.

Hvis du er gravid

Hvis du er, eller kan være, gravid, skal du give personalet besked, da der i så fald skal tages særlige hensyn.

Forberedelser til undersøgelsen

Du kan spise og drikke, som du plejer.

Formål med KAG-undersøgelsen

Undersøgelsen skal vise, om dine kranspulsårer er forsnævrede eller tillukkede på en måde, som kræver behandling. Resultatet af undersøgelsen afgør, om kranspulsårerne skal opereres i forbindelse med hjerteklapoperationen.

Hvis KAG-undersøgelsen viser, at der er forkalkninger i dine kranspulsårer, vil resultatet blive vurderet i samråd med Rigshospitalets hjerteafdeling på en lægekonference.

Ventetid

Selvom vi prøver på at undgå det, kan du opleve ventetid. Det er derfor en god idé at have læsestof eller anden underholdning med. Du skal regne med at være her hele dagen.

Undersøgelsesdagen

På afdelingen bliver du modtaget af en sekretær eller sygeplejerske, får anvist en seng og får udleveret tøj til undersøgelsen. Efter din ankomst, vil vi måle din lungekapacitet(LFU), hvor du skal puste i et rør.

Alle undersøgelserne er med til at forberede din hjerteklapoperation.

Vi anbefaler, at du medbringer en morgenkåbe eller joggingbukser.

Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre på håndryggen. Det kan bruges til at give medicin eller væske gennem.

Du taler med en læge, som også beder dig give dit samtykke til undersøgelse og behandling. Det er meget vigtigt, at du føler dig godt informeret, inden du giver samtykke.

Hvis du har behov for det, kan du tale med personalet om at få smertestillende, beroligende og muskelafslappende medicin til selve undersøgelsen.

Sådan foregår KAG-undersøgelsen

Undersøgelsen foregår i Hjerteafdelingens operationsrum og varer ½ -1 time.

Undersøgelsen er smertefri for de fleste. Når lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden, mærker du et stik, og det kan spænde og svie lidt.

Lægen indfører et tyndt plastikrør i pulsåren via håndleddet eller lysken. Det er lægens vurdering om undersøgelsen skal foregå via blodåren i håndleddet eller lysken. Gennem åren føres undersøgelseskateteret op til hjertet. Det kan du ikke mærke.

I forbindelse med behandlingen får du blodfortyndende medicin (Heparin).

Du får sprøjtet kontrastvæske ind, og kranspulsårerne kan derefter ses på en skærm via et røntgenapparat, som er placeret over din brystkasse. Røntgenpparatet drejer undervejs og tager billeder fra flere vinkler.

Når undersøgelsen er slut, fjernes røret fra håndleddet eller lysken. Hullet i pulsåren lukkes med en slags prop eller ved at trykke hårdt på stedet, hvor du blev stukket.

Hvis lægen skønner, at du er klar til at stå op, beder personalet dig gå over til din seng.

Inden du køres til sengeafsnittet igen, taler du med lægen om resultatet. Medmindre du beder om det, taler du ikke mere med en læge inden udskrivelsen.

Efter KAG-undersøgelsen

Når du er tilbage på sengeafsnittet, ser en sygeplejerske straks til dig og du får besked om, hvordan du bedst tager hensyn til stedet, hvor du blev stukket.

Hvis du har fået lavet undersøgelsen via håndleddet, har du et kompressionsbånd på i nogle timer. Du skal gå med armen i en slynge resten af dagen.

Hvis du selv gik hen til sengen efter undersøgelsen, kan du efter aftale med sygeplejersken gå roligt rundt i afdelingen.

Hvis du får ondt ved stedet, hvor du blev stukket, eller mærker, at det bløder, skal du straks lægge dig i sengen og tilkalde personalet.

Fik du ikke lov til at stå op umiddelbart efter undersøgelsen, skal du ligge roligt i sengen i de første to timer og undgå at løfte hovedet eller benet, hvis du blev stukket i lysken.

Når du skal ud af sengen første gang, er det vigtigt, at personalet hjælper dig, så der er nogen, hvis du bliver svimmel.

Får du trykken i brystet, kvalme, åndenød eller andre symptomer, skal du straks tilkalde personalet.

Udskrivelse efter KAG-undersøgelsen

Afhængig af undersøgelsens forløb og resultat bliver du tidligst udskrevet samme eftermiddag/tidlig aften.

Inden udskrivelsen får du en afsluttende samtale med sygeplejersken, der gennemgår resultatet og den videre behandling sammen med dig.

Du skal følges hjem i bil, men må ikke selv køre den. Du må heller ikke tage offentlige transportmidler denne dag.

Du er velkommen til at have en pårørende med til samtalen. Din pårørende kan hjælpe med at få stillet alle de spørgsmål, du har brug for at få besvaret.

Vigtigt, når du kommer hjem

For at undgå blodansamling ved stedet, hvor du blev stukket, må du ikke køre bil i 2 dage efter behandlingen.

Du må ikke cykle eller løfte tunge ting (over 4 kg) i 4 dage efter behandlingen.

Risiko for komplikationer

I sjældne tilfælde kan der komme komplikationer efter en KAG-undersøgelse. Langt de fleste er ufarlige og kortvarige.

Blodansamling

I 4 ud af 100 indgreb kan der komme en mindre blodansamling under huden ved stedet, hvor du blev stukket. Det kan give hævelse og ømhed.

I 1 ud af 1000 tilfælde kan blodansamlingen blive så stor, at det er nødvendigt at tømme den og samtidig lukke blodkarret ved en mindre operation.

Overfølsomhed

I 1 ud af 1000 indgreb ses udslæt på huden og at blodtrykket falder forbigående. Det skyldes, at kontraststof med jod kan udløse overfølsomhed. Det behandles med medicin.

Blodprop

I 1 ud af 4000 indgreb kan der rives en blodprop løs fra blodkarrene. Den kan sætte sig fast andre steder i kredsløbet, f.eks. i benet eller i hjernen.

Man kan fjerne en blodprop fra benet. Hvis den rammer hjernen, kan der opstå forbigående talebesvær, lammelse eller synsnedsættelse.

Blivende skader er meget sjældne og ses specielt hos personer med meget udbredt åreforkalkning.

Hjerteflimmer

I under 2 ud af 1000 indgreb kan hjerterytmen blive så hurtig, at man mister bevidstheden. Den normale hjerterytme genoprettes straks ved et elektrisk stød.

Tillukning af en kranspulsåre

I 1 ud af 1000 indgreb kan der ved en KAG-undersøgelse opstå tillukning af en kranspulsåre, dvs. en blodprop.

Det kan normalt behandles med blodfortyndende medicin, ballonudvidelse eller akut hjerteoperation, som foregår på Rigshospitalet.

Risiko for dødelige komplikationer

Risikoen for dødelige komplikationer er mindre end 1 ud af 1000, og komplikationerne rammer oftest personer, der er meget syge i forvejen.

Redaktør