Insektstik, allergi for

Allergi for insektstik viser sig ved hudkløe eller nældefeber, og kan undersøges med blodprøve og hudtest.

Stukket eller bidt?

Bier og hvepse (gedehamse) har en brod på bagkroppen. Når de stikker, løber der gift fra en giftkirtel gennem brodden ind i huden. Mennesker bliver kun stukket, når insekterne føler sig truet og vil forsvare sig.

Andre insekter som myg, bremser (klæg) og mitter bider deres ofre - ofte for at suge blod. Ved biddet kommer der spyt/sekret i såret. Bid kan man få, blot man er i nærheden af et sultent insekt. Insektbid kan være ubehagelige, men er sjældent farlige.

Hvorfor reagerer man på stikket?

Insektgift indeholder mange forskellige stoffer. Nogle er kraftige enzymer, der gør, at giften lettere kan sprede sig, andre påvirker nerver, blodkar eller celler i huden.

Undgå stik

Bevæg dig roligt og undgå pludselige eller hurtige bevægelser der, hvor der er mange stikkende insekter. Vær specielt opmærksom i nærheden af overmoden, nedfalden frugt og visse blomster.

Insekterne kan tiltrækkes af kød og sød mad og drikke. Vær forsigtig, når du spiser udendørs. Tildæk fristende fødevarer og hold affaldsbeholdere lukkede.

Hække indeholder mange boer. Pas på ved hækklipning. Har du en bisværm i haven, kan Falck ofte formidle kontakt til en biavler, der kan fjerne den.

Gå ikke barfodet udendørs. Vil du være ekstra forsigtig, kan du ved havearbejde benytte beklædning, der dækker mest muligt. Vinduer i soverum holdes lukket om dagen, hvis de ikke har myggenet.

Undgå at cykle med åbentstående skjorte, der kan fange insekterne.

Ekstra forsigtighed bør også omfatte parfumer, da de i nogle tilfælde tiltrækker og ophidser insekterne.

Hvad kan der ske?

Giften giver hos næsten alle en rød, øm hævelse, der varer nogle dage. Den er ubehagelig, men ikke farlig - medmindre hævelsen lukker luftrør til. Hos nogle bliver hævelsen meget stor og mere langvarig. Det skyldes sart hud, eller at de er blevet stukket et uheldigt sted.

I sjældne tilfælde kommer der en allergisk reaktion.

En let allergi viser sig ved hudkløe eller nældefeber. I sværere tilfælde kan der komme utilpashed, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blodtryksfald, fornemmelse af besvimelse, bevidstløshed eller kramper.

I Danmark oplever flere tusinde hvert år allergireaktioner efter stik, men kun 1-2 personer dør af insektstik.

Behandling - førstehjælp

Ved de fleste stik er behandling overflødig. Gør det meget ondt, kan man have gavn af et mildt smertestillende middel, mens udtalt kløe og hævelse kan bedres med en antihistamintablet (håndkøb). Hold det stukne område i ro. Nældefeber vil også bedres af antihistamin.

Nogle benytter fugtet sukker på stikket eller en ”giftsuger”. Metoderne er uskadelige, men blandt fagfolk anses virkningen for tvivlsom.

I specielle tilfælde anbefaler lægen adrenalin, som man selv skal tage som indsprøjtning, eller binyrebarkhormontabletter.

Hvornår skal man søge læge?

Alle, der bliver stukket i munden, luftrøret eller på halsen, skal straks søge læge, fordi hævelse omkring stikket kan give kvælning.

Alle, der oplever en svær reaktion med utilpashed, vejrtrækningsbesvær, opkastning, fornemmelse af at skulle besvime, bevidstløshed eller kramper, skal også straks søge læge. Det samme gælder, hvis du tidligere har haft en svær reaktion, og endnu ikke er allergivaccineret eller udstyret med nødhjælpsmedicin af lægen.

Allergiundersøgelse

Alle personer, der har reageret kraftigt bør undersøges.

En allergiundersøgelse skal vurdere, om der er risiko for en alvorlig reaktion ved næste stik og hvilken behandling, du skal tilbydes.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Man kan dels måle mængden af overfølsomhedsantistof for insektgift i en blodprøve, dels foretage en prøve på huden. Her prikkes gennem en lille dråbe fortyndet insektgift.

En positiv reaktion viser sig ved lidt kløe og en lille hævelse på størrelse med et myggestik. Undersøgelserne kan ikke foretages de første uger efter en stikreaktion.

Hvad er immunterapi?

Ved behandling med immunterapi (også kaldet vaccinationsbehandling eller hyposensibilisering) får du indsprøjtninger med de stoffer, du ikke kan tåle. På den måde vænner du dig til stofferne. Du starter med så små mængder, at der ikke kommer symptomer. Herefter øges dosis ganske langsomt for hver indsprøjtning, indtil du kan tåle en giftmængde svarende til 2-5 stik på én gang.

Indsprøjtningerne gives i starten med 1 uges. Når den planlagte højeste dosis er nået, øges intervallet mellem indsprøjtningerne til 8 uger.

Behandlingen strækker sig typisk over 5 år, selvom beskyttelsen allerede er til stede, når den højeste dosis er nået. Den lange behandlingstid har vist sig at give en årelang beskyttelse, når behandlingen afsluttes.

Indsprøjtningerne kan give hævelser og i sjældnere tilfælde vekslende grader af utilpashed.Kraftige reaktioner kommer hurtigt efter indsprøjtningen. Derfor skal du efter hver behandling vente ½ time hos lægen.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør