Innohep mod blodprop i dybe vener

Innohep til behandling af blodprop i dybe vener

Hvordan virker Innohep?

Innohep får blodet til at størkne langsommere, derved forebygges og behandles blodpropper. 

Injektion Innohep

Innohep gives som en indsprøjtning under huden en gang dagligt, på samme tidspunkt hver dag. Innohep forebygger, at blodproppen bliver større, og at der ikke dannes yderligere blodpropper. 

Patientvejledning til selvinjektion af Innohep

Husk!

  • Opbevar sprøjterne ved stuetemperatur - dog højest ved 25 º C.
  • Injicér Innohep på samme tidspunkt hver dag.
  • Alle forfyldte Innohep engangssprøjter indeholder en luftboble, som ikke skal presses ud før injektionen.
  • Ved at injicere luftboblen sidst - stadig med nålen liggende inde - ”renses kanylespidsen”, og det mindsker risikoen for at Innohep bliver efterladt i indstikskanalen med evt. svie eller smerte til følge.
  • Hvis luftboblen ikke er lige ved stemplet, bankes let på engangssprøjten indtil luftboblen er kommet på plads.
  • Før du går i gang med injektionen, er det vigtigt, at du vasker dine hænder med sæbe og vand.

Flappen på beholderens låg bøjes helt tilbage, og sprøjten tages ud.
Fjern beskyttelseshætten over kanylen uden at bøje nålen.
Træk ikke tilbage på sprøjtens stempel og pres ikke luftboblen ud.

Bøj den orange sikkerhedsanordning væk fra den grå nålebeskyttelseshætte.
Fjern den grå beskyttelseshætte.

Med to fingre trækkes ud i en hudfold på maven.
Hold sprøjten med stemplet opad og stik nålen skråt (ca. 45 grader) ind i hudfolden.

Tryk stemplet langsomt helt i bund.
Vent nogle sekunder, så væsken kan fordele sig, inden nålen trækkes ud, og hudfolden slippes.


Tør evt. blod væk med en serviet.
Vælg et nyt infektionssted næste gang  (gå f.eks. fra højre til venstre)
Prikkene viser, hvor du må stikke.

Den orange sikkerhedsanordning bøjes tilbage mod nålen på en hård overflade.

Pres sprøjten nedad på den hårde overflade indtil nålen er låst i den orange sikkerhedsanordning.

Den brugte sprøjte anbringes igen i plastbeholderen, uden beskyttelseshætten sættes på kanylen.

Plastbeholderen lukkes ved at presse det farvede låg ned, til der høres et klik.
Sprøjten er nu opbevaret sikkert, og beholderen kan herefter afleveres på hospitalet eller apoteket.

Praktiske forholdsregler ved tandbehandling og operationer

Inden du skal opereres, skal du fortælle lægen eller tandlægen at du er i behandling med Innohep.

Anden medicin

Nogle former for medicin kan påvirke virkningen af Innohep.

Har du brug for smertestillende medicin, kan du bruge paracetamol (herunder Pinex, Pamol, Panodil). 

Behandling med tabletter, som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl og Treo), eller NSAID præparater (f.eks. Ibuprofen og Ipren) bør som udgangspunkt undgås eller kun foregå efter aftale med den behandlende læge. Disse former for medicin kan øge blødningstendensen. 

Alkohol

Vi anbefaler, at du undgår at blive beruset. Faldtendens og usikker balance,  er uhensigtsmæssigt, når du er i blodfortyndende behandling.

Rejser

Hvis du rejser til udlandet, er det er en god ide at kontakte dit rejseforsikringsselskab i god tid for at orientere dem om at du er i blodfortyndende behandling. I nogle tilfælde kan det påvirke din rejseforsikring.

Bivirkninger 

Alle lægemidler kan give bivirkninger, men det er ikke alle der oplever det. 

Behandlingen kan medføre let øget tendens til blødninger.

  • Sår og rifter vil derfor kunne bløde lidt længere tid end normalt
  • blå mærker vil opstå lettere 
  • Kvinders menstruationsblødninger kan blive lidt kraftigere.
Redaktør