Information til hjemmesygeplejersken om varmebehandling af prostata

Information til primærsektor.

Hvad er TUMT? (TransUretral Mikrobølge Terapi)

Gennem et specielt kateter i urinrøret varmes prostata ved hjælp af mikrobølger op til ca. 50-60 grader, hvorved en del af vævet nekrotiserer. Denne behandling tilbydes en del patienter i stedet for TUR-P (TransUretral Resektion af Prostata), populært omtalt som ”skrælning af prostata”. Målet er at mindske prostatas størrelse og dermed bedre afløbet fra blæren. Behandlingen foregår ambulant og varer ca. 1 time. 

Er der efterbehandling?

På grund af hævelse af prostata efter behandlingen, har patienten fået lagt: 

  • Uretralkateter str. ____ med ____ ml. i ballonen. 
  • Tiemannspids: Ja: ____ Nej: ____
  • Kateteret skal bibeholdes til d.: _________________

De første dage til uger efter behandlingen, kan urinen være lidt blodig og grumset. Ved meget blodig urin og sparsom funktion af kateteret, skal der skylles med NaCl og Janet sprøjte. 

Kan kateteret ikke bringes til at fungere, skal det skiftes af Urinvejssygdomme, klinik 1 eller Akutklinikken. 

Har patienten gener

Der kan forekomme vandladningstrang / blærekramper, og mulighed for lækage gennem urinrøret ved siden af kateteret. Dette er helt normalt og kan evt. behandles med medicin. 

Medicin

Der er medgivet antibiotika, som skal gives i 3 dage efter behandlingen, og igen i forbindelse med fjernelse af kateteret, som forebyggelse mod urinvejsinfektion.

For at forebygge smerter må patienten tage tablet Paracetamol 1 gram maksimal 4 gange i døgnet. Dette kan suppleres med tablet Ibuprofen á 400 mg maksimal 3 gange i døgnet (såfremt patienten tåler det).

Der er medgivet blæredæmpende medicin (Betmiga) som også skal gives i 3 dage efter behandlingen for at lindre vandladningstrang/blærekramper. 

Kateterposer

Patienten er medgivet diverse kateterposer. Kateteret skal være tilkoblet steril kateterpose.Til natten kan evt. tilkobles kateterpose med lang slange (disse behøver ikke at være sterile) til dagposen. Drænagesystemet må kun brydes ved skylning eller dysfunktion, og skal erstattes af anden steril kateterpose. Hvis der ikke er blod i urinen efter 3 dage, kan urinposen frakobles, og kateterventil påsættes i stedet. Ventilen åbnes ved vandladningstrang, dog mindst hver 3. time i dag- og aftentimerne. Om natten  kan påsættes urinpose med lang slange.

Patienten har fået mundtlig og skriftlig information angående kateterpleje, gode råd samt vejledning om, hvornår det er nødvendigt at søge assistance fra enten hjemmesygeplejerske eller Urinvejssygdomme, Klinik 1. Patienten har fået udleveret telefonnummer og må/kan selv tage kontakt om nødvendigt. 

Redaktør