Information til hjemmesygeplejersken om varmebehandling af prostata

Information til primærsektor.

Hvad er TUMT? (TransUretral Mikrobølge Terapi)

Gennem et specielt kateter i urinrøret varmes prostata ved hjælp af mikrobølger op til ca. 50-60 grader, hvorved en del af vævet nekrotiserer. Denne behandling tilbydes en del patienter i stedet for TUR-P (TransUretral Resektion af Prostata), populært omtalt som ”skrælning af prostata”. Målet er at mindske prostatas størrelse og dermed bedre afløbet fra blæren. Behandlingen foregår ambulant og varer ca. 1 time. 

Er der efterbehandling?

På grund af hævelse af prostata efter behandlingen, har patienten fået lagt: 

  • Uretralkateter str. ____ med ____ ml. i ballonen. 
  • Tiemannspids: Ja: ____ Nej: ____
  • Kateteret skal bibeholdes i: ____ uger. 

De første dage til uger efter behandlingen, kan urinen være lidt blodig og grumset. Ved blodig urin kan kateteret skylles med NaCl. Brug gerne en Janet sprøjte.

Hvis kateteret ikke fungerer, skal det skylles. Kan kateteret ikke bringes til at fungere, skal det skiftes til et andet, på vanlig vis Urinvejssygdomme, klinik 1 eller Akutklinikken. 

Har patienten gener

Der kan forekomme vandladningstrang / blærekramper, og mulighed for lækage gennem urinrøret ved siden af kateteret. Dette er helt normalt og kan evt. behandles med medicin. 

Medicin

For at forebygge smerter har patienten fået udleveret tablet Ibuprofen à 600 mg x 3 dagligt til 2 dage. Dette kan suppleres med Paracetamol 1 g maksimal fire gange i døgnet.

Endvidere er der medgivet: Tablet Bioclavid 500 mg x 3 dagligt, som skal gives i 3 dage efter behandlingen, og igen i forbindelse med fjernelse af kateteret, som forebyggelse mod urinvejsinfektion. Patienter, som har / har haft mavesår, må ikke få tablet Ibuprofen, og vil få udleveret anden medicin mod smerter.

Kateterposer

Patienten er medgivet diverse kateterposer. Kateteret skal være tilkoblet steril kateterpose.Til natten kan evt. tilkobles kateterpose med lang slange (disse behøver ikke at være sterile) til dagposen. Drænagesystemet må kun brydes ved skylning eller dysfunktion, og skal erstattes af anden steril kateterpose. Hvis der ikke er blod i urinen efter 3 dage, kan urinposen frakobles, og kateterventil påsættes i stedet. Ventilen åbnes ved vandladningstrang, dog mindst hver 3. time i dagtimerne. Om natten påsættes urinpose med lang slange.

Patienten har fået mundtlig og skriftlig information angående katetertilpasning, gode råd samt vejledning om, hvornår det er nødvendigt at søge assistance fra enten hjemmesygeplejerske eller Urinvejssygdomme, Klinik 1. Patienten har fået udleveret telefonnummer og vil selv tage kontakt om nødvendigt. 

Redaktør