Indvendigt kateter, anlæggelse og skift af (JJ-kateter)

Information om efterbehandling og forløb.

Dine nyrer producerer urin, som gennem urinledere passerer ned i blæren. Hvis den ene eller begge urinledere er aflukket på grund af forsnævring eller sten, kan du få lagt et indvendigt JJ-kateter for at sikre passagen. 

Operation

Du får lagt kateteret via blæren til nyren ved hjælp af et kikkertinstrument (cystoskop), som lægen fører op gennem urinrøret. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Du vil normalt blive udskrevet samme dag, eller dagen efter operationen. 

Du bør ikke køre bil, motorcykel eller andet køretøj i 24 timer efter bedøvelsen, da du stadig kan være påvirket af medicin med mere. 

Din forberedelse til operationen

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, vil du få besked fra afdelingen, hvis du skal holde pause med dette inden operationen. 

Det er vigtigt, at din krop er i god form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form. Du kan læse mere om kost før operation i patientinformationen ”Kost og operation”. Du bør være forsigtig med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er også en god ide at stoppe med at ryge. 

Du skal inden operationen ved journaloptagelsen:

 • have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG) 
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier 
 • undersøges af en læge
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen

Faste

Dagen før operationen:

 • må du spise og drikke som vanligt frem tilkl. 02.00
 • efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter) 
 • du må få 250 ml væske inden kl. 06.00
 • fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke 
 • hvis der er særlige fasteregler for dig aftales dette med narkoselægen

Ved din ankomst til sengeafsnittet, viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet. 

Operationsdagen

Inden du køres til operation, skal du: 

 • have været i brusebad hjemmefra
 • tage rent tøj på, der består af strømper, underbukser og en hospitalsskjorte 
 • tage ur og andre smykker af samt fjerneevt. make-up og neglelak 
 • have identifikationsarmbånd på
 • evt. have en beroligende tablet samt evt. en blodfortyndende indsprøjtning 

Du skal fjerne evt. kontaktlinser, men må gerne beholde evt. briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsgangen

Du vil få lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin, samt væske under operationen. 

Operationen foregår ved at føre en kikkert op gennem urinrøret til blæren, hvor man finder urinlederåbningen i blæren. Derefter indføres et tyndt kateter i urinlederen, og der sprøjtes kontrast op i urinlederen samtidig med at der foretages røntgen gennemlysning. JJ-kateteret indføres i urinlederen og korrekt beliggenhed sikres med røntgengennemlysning på operationslejet.

Den øverste del af JJ-kateteret skal ligge i nyrebækkenet og den nederste del placeret i blæren. Formålet med et JJ-kateter er, at urin frit kan komme fra nyren til blæren.

Der findes forskellige længder og diameter af et JJ-kateter. Lægen afgør under operationen, hvilken type JJ-kateter, der er mest hensigtsmæssig. Der findes også et JJ-kateter med en magnet, som sidder i blæren. Denne type kateter kan ligge i op til en måned. Fordelen med dette kateter er, at det er let at fjerne i ambulatoriet med et indføringskateter med en magnet, som klikker på magneten i blæren. Hvis der bliver anlagt et JJ-kateter med magnet, vil du efterfølgende blive informeret omkring det, da der ikke må foretages MR skanning, så længe du har magneten.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges indtil narkosen har fortaget sig. På sengeafsnittet vil plejepersonalet tage imod dig og observere din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet vil støtte dig første gang, du skal ud af sengen. 

Kost og væske

Du må spise og drikke,som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet. 

Efter udskrivelsen

Det er almindeligt at kunne mærke det indvendige kateter ved vandladning og fysisk aktivitet. 

Nogle oplever dette som et jag eller niv i nyren. Enkelte oplever konstante murrende smerter over ryggen og i blæren. 

Mod smerter kan du tage en tablet paracetamol (Pamol, Pinex, Panodil) 1 g (2 stk.) max 4 gange dagligt evt. suppleret med en tablet Ibumetin 400 mg max 3 gange dagligt. 

Derudover kan der være hyppig vandladning og blod i urinen, som ofte ophører efter et par dage. Ved hård fysisk aktivitet kan der også ses blod i urinen. 

For at skylle urinvejene igennem og nedsætte risikoen for blærebetændelse anbefaler vi, at du drikker rigeligt. Gerne mere end 2 liter i døgnet. 

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding skal denne udstedes af din praktiserende læge. 

Komplikationer

I tilfælde af: 

 • ildelugtende urin
 • kraftige smerter
 • Kraftig blødning/blod i urinen
 • feber
 • JJ-kateteret falder udbør du reagere.

I det første døgn efter udskrivelsen skal du kontakte den afdeling, du var indlagt på.  Herefter skal du i dagtimerne kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1 på telefon 38 68 01 40 eller din praktiserende læge. Aften, nat, weekend og helligdage skal du ringe til Akutnummer 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse.

Ambulant kontrol og efterbehandling

Du vil efter operationen blive informeret omkring den videre plan, som er forskellig fra patient til patient, da der er mange årsager til anlæggelse af JJ-kateter. Hvis JJ-kateter er anlagt som akut aflastning i forbindelse med sten i urinlederen, vil du blive booket til stenfjernelse. 

Hvis JJ-kateteret er en midlertidig løsning, fjernes det efter nogle uger. Det foregår normalt i lokalbedøvelse i ambulatoriet. Via et kikkertinstrument (cystoskop), som føres op gennem urinrøret fanges krøllen på JJ-kateteret i blæren og trækkes ud. 

Det tager kun få min. og du kan tage hjem umiddelbart efter. Hvis JJ-kateteret er en permanent løsning, skal det skiftes ca. hver 4.-6. måned. Detforegår som regel i fuld bedøvelse. Du vil få tilsendt en tid til dette.

Redaktør