Indeklemningssyndrom i skulderen

I denne patientinformation kan du læse om, hvad indeklemningssyndrom i skulderen er, hvemder særligt er i risiko for at pådrage sig syndromet, og hvordan behandlingen foregår.

Hvad er indeklemningssyndrom?

Indeklemningssyndrom i skulderen - også kaldet impingement - er en smertetilstand, som er udløst af klemte muskelsener og/eller slimsæk i skulderen.

Skulderens muskelsener og slimsæk bliver irriteret og hæver op. Det snævre pladsforhold i skulderleddet forårsager smerter.

Hvad forårsager indeklemningssyndrom?

Der findes flere årsager til indeklemningssyndrom. De mest almindelige er:

Gentagne ensidige bevægelser

Den mest almindelige årsag til indeklemningssyndrom er ensidigt gentaget arbejde i eller over skulderhøjde.

Aldersbetingede slidforandringer

Hos ældre kan tilstanden skyldes en aldersbetinget svækkelse af løftesenen i forbindelse med en relativ beskeden skade. 

Skade på skulderen

En skade på skulderen, f.eks. ved et fald, eller et ryk i armen kan medføre indeklemningssyndrom.

Indeklemningssyndrom i skulderen kan imidlertid også opstå uden nogen påviselig forudgående belastning eller skade.

Hvem får typisk indeklemningssyndrom?

Oftest rammer indeklemningssyndrom i skulderen midaldrende og ældre mennesker; oftest kvinder over 40 år.

I særlige tilfælde kan udøvere af visse idrætsgrene og personer i erhverv, som indebærer gentagne løft af armene, også rammes af lidelsen.

Symptomer

Indeklemningssyndrom i skulderen er en smertetilstand. Smerterne er mere eller mindre konstante, men de er værst, når du løfter armen og roterer den indad.

Smerterne kan helt umuliggøre visse bevægelser. Det kan især være svært for dig at føre armen om på ryggen og/eller strække den op i luften. Mange oplever at have smerter om natten, specielt når de skal sove på den belastede skulder.

Behandling

Aflastning

Du skal aflaste din skulder ved så vidt muligt at undgå de bevægelser, der forårsager smerte.

Smertestillende medicin eller gigtmedicin

Behandling med smertestillende medicin eller gigtmedicin reducerer ofte smerterne.

Blokade

Behandlingen kan i mange tilfælde bestå i en eller flere blokader. En blokade er en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon (steroid). Hormonet bliver lagt ind under skulderhøjdeleddet i slimsækken oven på løftesenen. Formålet med behandling er at dæmpe irritationen og betændelsestilstanden. Blokaden kan reducere smerterne i løbet af 1-2 dage.

Træning

Behandlingen kan i mange tilfælde bestå i træning hos en fysioterapeut, da smertetilstanden er opstået pga. en fejlbelastning. Du vil også ofte have brugt skulderen forkert for at undgå yderligere smerter. Træningen skal vare 1-6 måneder, før det er muligt at afgøre, om den hjælper.

En del patienter kommer sig alene ved blokadebehandling og træning og kan derfor undgå en operation. Ca. 20% af patienterne vil have behov for en operation.

Operation

Operation er som oftest nødvendig, når smerterne har udviklet sig til en kronisk tilstand, og blokadebehandling, aflastning og træning af skulderens muskler ikke har haft effekt. Operationen foregår som kikkertoperation (artroskopi) i fuld bedøvelse.

Ved en kikkertoperation gennemser kirurgen skulderleddet for skader ved hjælp af et kikkertinstrument (artroskop). Kirurgen skaber bedre plads til den hævede og ømme løftesene ved at fjerne den betændte slimsæk og noget af skulderhøjdeknoglens underside.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt helt at fjerne skulderhøjdeleddet pga. smerter og/ eller slidgigt.

Dette forlænger ikke operationen, men kan styrke operationens effekt. Du vil sammen med kirurgen træffe beslutning om, hvorvidt skulderhøjdeleddet skal fjernes.

Du kan have ondt i skulderen 3-6 måneder efter operationen; dog i aftagende grad.

Kommer skulderen til at fungere normalt?

Ca. 80 % af de patienter, der bliver opereret for indeklemningssyndrom, opnår et tilfredsstillende operationsresultat med smertefrihed og forbedret bevægelighed til følge.

Enkelte patienter har desværre ikke gavn af operationen, og bliver derfor ved med at have smerter. Få patienter vil føle forværring efter operationen.

Der kan gå op til 1 år før skulderen fungerer optimalt.

Genoptræning

Efter operationen bliver du henvist til genoptræning hos en fysioterapeut i kommunen. Du skal regne med at træne i 1-6 måneder for at genetablere stabilitet, bevægelighed og styrke i skulderen.

Efterbehandling

Hvis du har brug for det, kan du anvende en armslynge de første dage efter operationen. Dette er primært til smertebehandling og du må gerne tage armen ud af slyngen til almindelig dagligdags brug. Plejepersonalet giver dig en armslynge med inden udskrivelsen, hvis det er nødvendigt.

Tråde og Clips (Agraffer)

Du skal gå til din praktiserende læge og få fjernet tråde eller clips 12- 14 dage efter operationen.

Kontrol i klinikken

Ca. 3 måneder efter operationen skal du ses af operatøren. Du får en tid tilsendt i E-boks efter udskrivelsen.

Redaktør