ICD, operation ved indsættelse af

Information om ICDs funktion, samt forløb og vigtige forholdsregler.

Du skal have indsat en ICD ved en operation. Det skal du, fordi en læge i samarbejde med dig har vurderet, at du kan få gavn af en ICD til at overvåge og behandle dit hjerte ved forstyrrelser i hjerterytmen. 

Kort om forløbet

På sidste hverdag før selve operationen skal du møde på hospitalet til en forsamtale. Her skriver vi journal, tager blodprøver og laver EKG. Mødetid og sted fremgår af dit indkaldelsesbrev.På dagen for selve operationen bliver du indlagt, og du skal forvente at blive på hospitalet til dagen efter operationen, så vi kan holde øje med, hvordan du har det.  

Dine pårørende er velkomne

Det er en god idé at have en pårørende med på hospitalet. Det kan være en fordel, at I er to om at lytte og stille spørgsmål. Dine pårørende er velkomne til at vente på sengeafsnittet eller i hospitalets café, mens du bliver opereret.

VIGTIGE FORBEREDELSER DERHJEMME

Vær opmærksom på din medicin

Du skal kun fortsætte en eventuel behandling med Marevan eller Marcumar, hvis du har kunstig hjerteklap. 

Ellers skal du holde pause med Marevan, Marcumar, Pradaxa, Xarelto, Lixiana og Eliquis  fra to døgn før operationen.

Hvis du tager vanddrivende medicin, aftaler du med personalet ved forsamtalen, om du skal holde pause med dette på dagen for indgrebet.

Al anden medicin kan du fortsætte med, som du plejer.

Spis et let morgenmåltid

Du skal ikke være fastende før operationen, og må gerne spise et let måltid hjemmefra. Det kan evt. bestå af et stykke brød med ost eller en portion yoghurt.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et brusebad hjemmefra, inden du møder op på hospitalet. 

Fjern make-up og neglelak

Fjern make-up og neglelak inden operationen. Vi har brug for at kunne se din huds naturlige farver af hensyn til din sikkerhed under bedøvelsen. 

Lad smykker blive derhjemme

Du må ikke have smykker og ur på til operationen, og vi anbefaler, at du ikke medbringer det på hospitalet. 

Medbring underholdning

Der kan være ventetid ved både forsamtalen og operationen, så medbring gerne en bog eller lignende. Vi har også trådløst netværk, du kan benytte dig af på hospitalet. 

FØR OPERATIONEN

Vi taler med dig om forløbet

Når du ankommer til sengeafsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som fortæller dig om forløbet. 

Du får antibiotika

Du får antibiotika cirka en time før operationen for at forebygge betændelse i operationssåret.

Du kan få smertestillende og beroligende medicin

Du får tilbudt beroligende og smertestillende medicin. Du skal blive i sengen, efter du har fået medicinen, da du kan blive svimmel af den.

OPERATIONEN

Du bliver kørt i din seng til operationsafsnittet. Her bliver du taget imod af en sygeplejerske, som tager sig af dig under hele operationen. 

Du bliver lokalbedøvet

Under operationen er du i lokalbedøvelse. Det vil sige, at kun operationsstedet er bedøvet, mens du er vågen. Det kan spænde og føles ubehageligt, når lægen giver dig lokalbedøvelsen, men derudover gør operationen normalt ikke ondt. 

Lægen opererer

Når bedøvelsen virker, lægger lægen et cirka fem centimeter langt snit i huden under kravebenet. Lægen placerer ICD’en fem centimeter neden for venstre kraveben. Er der specielle forhold, der gør sig gældende, snakker vi med dig om det. 

Fra ICD’en fører lægen en eller to ledninger ned til hjertet via en blodåre. Herefter forbinder lægen ledningerne med ICD’en, som lægges i en lille lomme under huden. Lægen syr derefter såret sammen med tråde, der opløser sig selv. 

Operationen varer 1-2 timer. 

ICD’en afprøves

I enkelte tilfælde afprøver lægen ICD’ens stødfunktion i løbet af operationen. I så fald lægger vi dig i kortvarig, fuld bedøvelse.  

Du får forbinding på

Efter operationen får du en forbinding og et plaster på for at undgå blødning. Forbindingen skal sidde på i mindst 3 timer. 

EFTER OPERATIONEN

Du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet efter operationen. 

Du bliver tilbudt mad og drikke

Du bliver tilbudt noget at spise og drikke efter operationen, og du må spise og drikke, som du plejer.

Undgå, at din albue kommer over skulderhøjde

Du skal undgå, at din albue kommer over skulderhøjde de første 4 uger efter operationen, da der kan være risiko for, at ledningerne i hjertet flytter sig. 

Sig til, hvis du har smerter

Det kan spænde i huden, når lokalbedøvelsen holder op med at virke. Hvis du har smerter, kan du få noget smertestillende medicin af personalet på afdelingen.

Vi hjælper dig med din sædvanlige medicin

Hvis du har holdt pause med blodfortyndende eller vanddrivende medicin, taler vi med dig om, hvornår du skal begynde at tage det igen.

Du bliver røntgenfotograferet 

I sjældne tilfælde kan der sive luft ind imellem lungehinderne i forbindelse med operationen, så dele af lungen falder sammen. For at kontrollere dette bliver der taget et røntgenbillede af dine lunger nogle timer efter operationen. Hvis der er luft imellem lungehinderne, behandler vi det i 1-2 dage med dræn. Du er indlagt imens.

Kontrol i Pacemakerklinikken

Dagen efter operationen skal ICD’en kontrolleres i hospitalets Pacemakerklinik. I klinikken taler du med personalet, som kan svare på dine spørgsmål om ICD’en og om det at leve med en ICD. 

ICD-kort

I Pacemakerklinikken får du udleveret et ICD-kort, der indeholder oplysninger om ICD’en. Du skal altid bære kortet på dig. Du skal vise kortet, når du skal til tandlæge eller fysioterapeut, hvis du bliver indlagt af andre årsager og ved sikkerhedskontrol i lufthavne. ICD-kortet er internationalt.

Udskrivelse

Hvis ICD’en fungerer tilfredsstillende, bliver du udskrevet eller flyttet tilbage til dit lokale hospital dagen efter operationen. Ved udskrivelsen får du en tid til dit første kontrolbesøg i Pacemakerklinikken cirka 4 uger efter operationen. 

NÅR DU KOMMER HJEM

Sygemeld dig eventuelt fra arbejde

Du skal som regel sygemelde dig fra dit arbejde i minimum en uge efter operationen. 

Har du et stillesiddende arbejde, kan du begynde igen, når du er parat til det. Har du et fysisk krævende arbejde, bør du vente 4-6 uger, inden du vender tilbage til arbejde, så ICD’en og ledningerne kan nå at sætte sig fast. 

Fjern plastret

Du kan selv fjerne plastret efter et døgn, og herefter kan du tage brusebad. Såret er syet sammen med selvopløsende tråd, der ikke skal fjernes. 

Undgå at din albue kommer over skulderhøjde

Du skal undgå, at din albue kommer over skulderhøjde de første 4 uger efter operationen, da der ellers kan være risiko for, at ledningerne i hjertet flytter sig.  

Undgå at overbelaste kroppen

Du skal ikke belaste dit skulderled de første 4 uger efter operationen. Derfor skal du undgå at støvsuge, svømme, spille golf, lave armsving eller hænge i ribber, og du må maksimalt bære fire kilo. Cykling skal du undgå i den første uge.

Inden for disse begrænsninger skal du dog stadig bruge begge arme så normalt som muligt, så du undgår en stiv skulder. 

Sexliv

Du kan dyrke sex, så snart du har lyst til det. Du skal bare passe på, at armen i den opererede side ikke kommer ud i en yderstilling.

Gå ture

Det er vigtigt, at du holder dig i gang. De første 4 uger efter operationen er det en god idé med daglige ture, der gradvist bliver længere.  Et konkret mål for, hvor hurtigt du kan gå, er snakkegrænsen. Det vil sige, at du ikke må gå hurtigere, end at du samtidig har luft til at tale.

Bilkørsel

Der er forskellige forhold, der spiller ind på, hvornår du selv kan køre bil. Det er hjertelægen på hospitalet, der afgør, hvad der gælder for dig.

Vær opmærksom på betændelse

Yderst sjældent kan der gå betændelse i såret, som så skal behandles med antibiotika. Kontakt os, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer:

  • Rødme
  • Hævelse
  • Ømhed
  • En varm fornemmelse omkring såret
  • Feber
  • Smerter

Ved mistanke om betændelse skal du kontakte Pacemakerklinikken eller Akuttelefonen 1813. Se kontaktinformation nederst.

Ledningen kan flytte sig

I sjældne tilfælde kan ledningen flytte sig. Det måler man sig frem til ved kontrol i Pacemakerklinikken. Det vil ofte kræve en ny operation at placere ledningen korrekt igen. 

Mere viden

Læs mere om ICD

Læs om, hvad en ICD er på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’ICD’.

Kontakt patientforeningen

Du kan også kontakte Hjerteforeningens klub for ICD-bærere. Her kan du tale med andre, som har en ICD og deltage i forskellige arrangementer målrettet mennesker med ICD. Læs mere på www.icdklubben.hjerteforeningen.dk 
 

Redaktør