Husstøvmider, allergi for

Allergi for husstøvmider viser sig som snue, øjenkløe eller astma, og kan forebygges ved at følge vigtige forholdsregler.

Om husstøvmiderne

Mider er små 8-benede dyr, som findes næsten over hele jorden. Det er først og fremmest husstøvmiderne, der giver symptomer. De er, næst efter pollen, den hyppigste årsag til allergi i Danmark.

Husstøvmider er ca. 1/3 mm lange, blege og sædvanligvis ikke synlige med det blotte øje. De lever af hår og skæl fra mennesker og dyr og trives bedst ved 25˚C og en relativ fugtighed på 70-80 %.

Forekomst

I vores senge er der både føde, fugtighed og en passende temperatur. Derfor er der særlig mange mider i dyner, puder og madrasser.

Mider lever også i polstrede møbler, mens gulvtæpper både kan indeholde levende mider og større mængder døde mider, der er faldet ned fra senge eller møbler.

Halvdelen af vores boliger indeholder så mange mider, at det kan give problemer. I uheldige tilfælde kan miderne formere sig så hurtigt, at der i en ny bolig kommer allergiproblemer allerede efter 1-2 år.

Der er meget få mider på hoteller, hospitaler, kontorer og i skoler.

Fugtighed

Luftfugtigheden afgør, om miderne kan leve i boligen eller ej. Hvis man i vintermånederne kan holde fugtigheden under 45 %, vil der kun være få eller ingen mider, selvom der resten af året er langt højere fugtighed.

Koncentrationen af mider er lavest om foråret og kan stige til det dobbelte i sensommeren og om efterår, hvor luftfugtigheden indendørs er højest.

Begræns fugten

  • Luft ud
  • Ved badning: Hold døren lukket. Tør op og luft ud efter badet
  • Ved madlavning: Læg låg på gryderne. Benyt emhætte eller luk vinduet op
  • Ved tøjvask: Benyt kun tørretumbler, hvis den har aftræk til det fri (eller er kondenserende)

Allergener

Det er specielt midernes afføring, der indeholder allergener, dvs. allergiudløsende stoffer. De små partikler hvirvles op under rengøring og lignende. De er meget stabile og kan holde sig i årevis, selvom det skulle lykkes at få slået miderne ihjel.

Symptomer

Husstøvmideallergi viser sig som snue, øjenkløe eller astma. I nogle tilfælde har man også haft mistanke om, at miderne har forværret børne eller astmaeksem.

Undersøgelser

Har man mideallergi, har man ofte længerevarende symptomer, selvom man kun er i kontakt med miderne en del af døgnet.

Diagnosen mideallergi er derfor svær at stille ud fra sygehistorien alene. En allergitest er nødvendig.

Hvis mideallergi kan påvises, kan næste skridt være en undersøgelse af, om der er mideallergen (eller mider) i sengen. En støvprøve fra madrassen opsamles med en almindelig støvsuger.

I soveværelset

  • Benyt seng på ben uden tæt bund under madras
  • Luft sengetøj og madras efter brug
  • Vask dyner og puder ca. 2 gange om året
  • Benyt rullemadras og vask denne 6 gange om året
  • Skift sengetøj mindst hver anden uge
  • Støvsug madras, når sengetøjet skiftes

Midebekæmpelse

Mider i boligen skyldes ikke dårlig rengøring, og man kan ikke fjerne miderne blot ved rengøring. Er der mider, må luftfugtigheden sættes ned. En person tilfører luften i boligen 2-5 l vand i døgnet. Fugten stammer dels fra sved og udåndingsluft, dels fra madlavning, badning, rengøring, potteplanter og tøjvask.

Ved mideproblemer skal fugtkilder begrænses. Den uundgåelige vanddamp må fjernes ved en bedre udluftning – specielt i køkken, bad og soverum. Er der fejl ved boligen, så vand kan trænge ind gennem utætte tage eller vinduer, kældermure eller fundamenter, må det naturligvis rettes.

Du nedsætter fugten i sengemiljøet ved, at lufte sengetøjet efter brug, og holde døren til soverummet åben.

Sørg for at temperaturen i soveværelset ikke ligger meget under resten af boligen – i hvert fald en del af døgnet. Fugt i madrassen bør kunne slippe væk fra madrassens underside.

Mider i sengetøj, dyner, puder og rullemadras dræbes ved 55˚C, og allergenerne fjernes ved vask. Madrasser og gulvtæpper er sværere at rengøre. Selv med en meget effektiv støvsuger er det kun muligt at fjerne en mindre del af allergenerne.

Det kan være nødvendigt at fjerne gulvtæppet og udskifte madrassen, eller pakke den ind i et betræk, der ikke lader mider eller allergener passere. Et godt betræk koster næsten det samme som en madras.

Hvis det trods disse tiltag ikke lykkes at nedsætte mængden af mideallergen passende, kan bygningsændringer som friskluftsventiler eller ventilationsanlæg komme på tale.

Småbørns senge og vugger kan indeholde mange mider. Hvis man vil forebygge mideallergi, bør man derfor ikke overtage børnedyner, -puder eller madrasser, uden at de er passende rengjort.

Tiltag                                           Slår mider ihjel                                      Fjerner allergen

Varme (>55˚)                                    +++                                                            0
Kulde (-18˚)                                       +++                                                            0
Udtørring                                           +++                                                            0
Vask                                                     (+)                                                             +++
Rengøring                                           (+)                                                             +
Kemikalier                                           +                                                               0
Luftrenser                                            0                                                              0

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør