Hjertets blodforsyning - undersøgelse (Myokardieskintigrafi - Dobutamin)

Ved undersøgelsen vurderes hjertets blodgennemstrømning under belastning med medicin, der gradvist øger pulsen.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at vurdere dit hjertes blodgennemstrømning under medicinsk belastning.

Vigtige forberedelser

Det er vigtigt, at du forbereder dig før undersøgelsen. Det betyder:

  • Du skal kontakte os og oplyse os om din højde og vægt, samt om den medicin, du tager. Det skal vi vide, for at kunne forberede din undersøgelse. Ring venligst til Afdeling for Nuklearmedicin med oplysningerne på telefon 38 67 34 24 senest 5 hverdage før mødedagen. Hav meget gerne din medicinliste klar og vær forberedt på at skrive ned, hvilken medicin du evt. skal holde pause med.
  • Du må spise et let morgenmåltid på dagen.
  • Du skal tage løstsiddende tøj, som ikke indeholder metal (lynlås, metalknapper, bh-bøjler og lignende) på overkroppen. Så kan du blive skannet i dit eget tøj og slippe for at klæde om.

Om undersøgelsen

Du bliver lagt på et leje og får sat EKG-elektroder på overkroppen. Herefter giver vi dig et stik i begge dine arme. Vi giver dig et lægemiddel, der gradvist øger pulsen, i en blodåre i den ene arm, mens vi kontrollerer dit blodtryk og din hjertefunktion. I den anden arm giver vi dig et radioaktivt sporstof i en blodåre. Denne del af undersøgelsen tager 10-15 minutter.
Det radioaktive lægemiddel skal herefter optages i kroppen. I ventetiden får du serveret et let måltid, samt vand og mælk at drikke.

Efter ca. 1 time optager vi billeder af dit hjerte med et gammakamera kombineret med CT. Det foregår ved, at du ligger på ryggen på et smalt leje med armene over hovedet. Billedoptagelsen tager ca. 30 minutter. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at gentage billedoptagelsen.
Undersøgelsen varer i alt 2-3 timer.

Hvis vi har brug for at vurdere dit hjertes blodforsyning uden indsprøjtning af det pulsøgende lægemiddel, indkalder vi dig også til en supplerende hjerteundersøgelse, en såkaldt hvileundersøgelse. Du får besked om dette på undersøgelsesdagen eller snarest efter. Den supplerende undersøgelse vil typisk finde sted i samme uge eller ugen efter.

Hvilke bivirkninger kan du opleve

Lægemidlet Dobutrex benyttes til at øge pulsen. Det kan give samme fornemmelse, som man oplever ved fysisk aktivitet, f.eks. hjertebanken og let grad af forpustelse. I sjældne tilfælde kan der opstå brystsmerter. Eventuelle bivirkninger forsvinder efter kort tid. 

Stråledosis

Det radioaktive sporstof udskilles hurtigt fra kroppen. Stråledosis svarer til, hvad du naturligt modtager fra omgivelserne (f.eks. jorden og bygninger) i løbet af ca. 2 år (ca. 6 mSv).
Der er ingen bivirkninger af det radioaktive sporstof.

Hvis du er gravid eller ammer

Er du gravid eller ammer, skal du ringe til os i god tid inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

Yderligere information

Vi giver dig mere information om, hvad der skal ske, når du kommer til undersøgelsen. Du får svaret på undersøgelsen af den læge eller afdeling, der har henvist dig.

Hvis du vil melde afbud

Har du brug for at ændre din tid eller melde afbud, beder vi dig gøre det i god tid, så en anden patient kan blive undersøgt i stedet for dig. Meld afbud på telefon 38 67 34 24. Vær opmærksom på, at hvis du aflyser undersøgelsen kan det medføre, at selve behandlingen af dig ikke kan tilbydes indenfor de maksimale ventetider.

Redaktør