Hjerterytmeforstyrrelse med ablation i lokalbedøvelse, behandling af

Information og forholdsregler ved behandling af hjerterytmeforstyrrelse med ablation i lokalbedøvelse. Behandlingen har til formål at helbrede hjertebanken på grund af arytmi.

Hvad er radiofrekvensablation?

Radiofrekvensablation er en varmebehandling, der bruges til at behandle hurtig hjertebanken, som skyldes en forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi). Chancen for at blive helbredt ved behandlingen er 90-95 %.

Behandlingen strækker sig normalt over 2 dage: En forundersøgelsesdag og en behandlingsdag. Det er en god idé at tage læsestof med til både forundersøgelsesdagen og behandlingsdagen, da der er ventetid.

Inden behandlingen

Med mindre vi har aftalt andet, skal du stoppe med at tage medicin mod hjertebanken 5 dage før indlæggelsen.

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du fortsætte behandlingen - med mindre vi har aftalt andet.

Graviditet og prævention

Da vi bruger røntgenstråler under behandlingen, er det vigtigt at du ikke er gravid, og at du bruger sikker prævention.

Forundersøgelsesdagen

På hospitalet starter du med at få taget blodprøver og EKG i Prøvetagningen, Gentofte Hospitalsvej 1, stuen.

Herefter går du til Afdelingen for Hjertesygdomme, sengeafsnit 3, Gentofte Hospitalsvej 4, 1. sal. Her taler du med en sygeplejerske og en læge om undersøgelsen. Du får skrevet journal, og du skal give samtykke til behandlingen.

Efter samtalerne og forundersøgelserne går du hjem. Du møder igen på behandlingsdagen efter aftale.

Behandlingsdagen

På behandlingsdagen møder du i Operationsmodtagelsen, Gentofte Hospitalsvej 1, 1. sal. Her bliver du modtaget af en sygeplejerske.

Du skal møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise, tygge tyggegummi, sutte bolsjer eller ryge efter kl. 24.00. Du må dog drikke vand eller saft indtil kl. 06.00 om morgenen.

Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre i armen, som vi senere kan give medicin igennem.

En portør følger dig i din seng til operattionafsnittet, hvor behandlingen foregår.

Behandlingen

Du bliver modtaget af den operationssygeplejerske, som tager sig af dig under behandlingen. Behandlingen foregår i lokal bedøvelse.

Mens du er lokalbedøvet, lægger lægen tynde plastikrør ind i en blodåre i lysken. Gennem rørene føres katetre til hjertet under gennemlysning med røntgen. Det mærkes ofte ikke, da der ikke er følesans i blodårene.

Derefter føres et kateter hen til det område, der er skyld i din hjertebanken. Her undersøges din hjerterytmeforstyrrelse. Det gøres ved at stimuere hjertet med nogle små, elektriske impulser. Ofte fremkalder det hjertebanken, som du måske har oplevet under dine anfald.

Når der er lavet en nærmere bestemmelse af din rytmeforstyrrelse og vi ved, hvor i hjertet de opstår, vil lægen behandle det område ved hjælp af varmeenergi (radio-frekvensstrøm). Det kan give en fornemmelse af trykken og pressen i brystet. Ofte vil det være nødvendigt at gentage behandllingen flere gange.

Under hele forløbet kan du tale med personalet og få smertestillende og beroligende medicin, hvis du har behov for det.

Under behandlingen får du blodfortyndende behandling (Heparin) via plastikrøret i din arm. Efter behandlingen fjerner vi plastikrør og katetre og lægen lukker indstiksstedet med et enkelt sting og så får du sat et plaster på.

Hvor lang tid tager det?

I alt tager det 1-3 timer, før en portør kører dig til Opvågningsafsnittet, hvor du er 1-2 timer. Derefter bliver du kørt til Afdeling for Hjertesygdomme, Sengeafsnit 2.

Efter behandlingen

Når du er tilbage på afdelingen, ser en sygeplejerske straks til dig. Du får sat en bærbar sender (telemetri) på brystet. Den viser din hjerterytme. Du får tilbudt sandwich og noget at drikke.

Du skal ligge i sengen i 3 timer efter indgrebet for at forhindre, at det bløder fra lysken, hvor katetrene blev ført ind. Hvis det begynder at bløde, eller der kommer en blodansamling, skal du ligge i sengen et par timer mere. Personalet hjælper dig, første gang du skal op.

Komplikationer

I sjældne tilfælde kan der opstå komplikationer. Det kan dreje sig om:

  • Blodsamling ved indstiksstedet.
  • Blodsamling i hjertesækken, som evt. skal udtømmes.
  • Luft i brysthulen, som evt. kræver dræn i 1-2 dage.
  • Langsom hjerterytme med behov for pacemaker.
  • Blodpropper til hjerne eller andre organer ses i meget sjældne tilfælde.

Enkelte komplikationer skal behandles på Rigshospitalet.

Udskrivelse

Såfremt ablationen er forløbet planmæssigt og den er færdig senst kl. 13, bliver du udskrevet til aften. Ellers bliver du udskrevet næste formiddag.

Inden du bliver udskrevet, taler du med en sygeplejerske og en læge. Du får en tid til kontrol, og du får information om, hvornår du kan arbejde igen - det er ofte inden for et par dage, dog afhængigt af hvad du laver. Du får også information om, hvordan du skal tage medicin.

I den første uge efter behandlingen skal du undgå at løfte mere end 2 kilo, hårdt fysisk arbejde og du skal være forsigtig, hvis du går på trapper, alt sammen for at undgå at såret i lysken springer op.

Du må ikke køre bil den første uge efter behandlingen.


Plastret i lysken er vandtæt. Du må gå i brusebad, når du ikke længere har hjerteovervågning (telemetri) på. Plasteret skal du fjerne efter 24 timer.

Du får en tid til kontrol efter 3 og 12 måneder.

Redaktør