Hjerterytmeforstyrrelse, behandling af (Med radiofrekvens-ablation)

Information om forløbet af behandling af hjerterytmeforstyrrelse, og vigtige forholdsregler.

Hvad er radiofrekvensablation?

Radiofrekvensablation er en varmebehandling, der bruges til at behandle hurtig hjertebanken, som skyldes en forstyrrelse i hjerterytmen (arytmi). Chancen for at blive helbredt ved behandlingen er 90-95 %.

Behandling strækker sig normalt over 3 dage: En forundersøgelsesdag, en behandlingsdag og en udskrivelsesdag.

Det er en god idé at medbringe læsestof både til forundersøgelsesdagen og behandlingsdagen, da der er ventetid.

Medicin mod hjerterytmeforstyrrelse

Med mindre vi har aftalt andet, skal du stoppe med at tage medicin mod hjertebanken 5 dage før indlæggelsen.

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du fortsætte med medicinen indtil du bliver indlagt - med mindre vi har aftalt andet.

Allergi for jod og konstraststof

Hvis du er allergisk overfor jod eller kontraststof, skal du starte behandling med medicin (Prednisolon) aftenen før undersøgelsen. Medicinen forhindrer en allergisk reaktion. På forundersøgelsesdagen vurderer vi, om du skal have forebyggende medicin.

Graviditet og prævention

Det er vigtigt at du ikke er gravid, og at du bruger sikker prævention, da vi bruger røntgenstråler under behandlingen.

Forundersøgelsesdagen

På hospitalet starter du med at få taget blodprøver og EKG i Prøvetagningen, Gentofte Hospitalsvej 1, stuen.

Herefter går du til Afdeling for Hjertesygdomme, sengeafsnit 3, Gentofte Hospitalsvej 4, 1. sal, hvor du taler med en læge om undersøgelsen. Du får skrevet journal, og du skal give samtykke til behandlingen. Desuden skal du tale med en narkoselæge.

Efter samtalerne og forundersøgelserne går du hjem. Du møder igen på behandlingsdagen efter aftale.

Behandlingsdagen

På behandlingsdagen møder du på Afdeling for Hjertesygdomme, sengeafsnit 2, Gentofte Hospitalsvej 6, stuen. Husk at medbringe din sædvanlige medicin til to dage samt lidt toiletsager og en morgenkåbe eller et par joggingbukser.

Du skal møde fastende. Det betyder, at du ikke må spise, tygge tyggegummi, sutte bolsjer eller ryge efter kl. 24.00. Du må dog drikke vand eller saft indtil kl. 06.00 om morgenen.

Når du møder på afdelingen, modtager en sygeplejerske dig. Du får anvist en seng og udleveret operationstøj.

Herefter får du målt temperatur, blodtryk og puls.

Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre i armen, som vi senere kan give medicin igennem.

En portør kører dig i din seng til afdelingens operationsområde, hvor behandlingen foregår.

Behandlingen

Du bliver modtaget af en narkosesygeplejerske og den sygeplejerske, som tager sig af dig under behandlingen.

Med mindre vi har aftalt andet, foregår behandlingen i fuld bedøvelse, hvor du er lagt i en tung søvn. Personalet sørger for, at du ligger godt og bliver gjort klar inden bedøvelsen.

Mens du er bedøvet lægger lægen tynde plastikrør ind i en blodåre i lysken og eventuelt også i en blodåre under venstre kraveben. Gennem rørene føres tynde katetre til hjertet under gennemlysning med røntgen. På den måde kan vi se, hvilken type hjerterytmeforstyrrelse, du har.

Derefter føres et kateter hen til det område, der er skyld i din hjertebanken. Lægen forsøger at uskadeliggøre det ved hjælp af varmeenergi (radiofrekvensstrøm).

Det er oftest nødvendigt at gentage varmebehandlingen flere gange, mens katetret ligger i hjertet.

Under behandlingen får du blodfortyndende behandling (Heparin) via plastikrøret i din arm. 

Efter behandlingen bliver plastikrør og katetre fjernet.

Hvor lang tid tager det?

Der behandles i serier af op til 2-4 minutters varighed. Oftest er det nødvendigt at behandle ad flere omgange.

I alt tager det 3 - 4 timer, før en portør kører dig tilbage til sengeafsnittet eller opvågningsafsnittet.

Efter behandlingen

Når du er tilbage på afdelingen, ser en sygeplejerske straks til dig. Du får sat en bærbar sender (telemetri) på brystet. Den viser din hjerterytme. Du får tilbudt sandwich og noget at drikke.

Du skal ligge i sengen i 3 timer efter indgrebet for at forhindre, at det bløder fra lysken, hvor katetrene blev ført ind. Hvis det begynder at bløde, eller der kommer en blodansamling, skal du ligge i sengen et par timer mere.

Personalet hjælper dig, første gang du skal op.

Komplikationer

I sjældne tilfælde kan der opstå komplikationer.

Det kan dreje sig om:

  • Blodsamling ved stedet, hvor du blev stukket
  • Blodsamling i hjertesækken, som evt. skal udtømmes
  • Luft i brysthulen, som evt. kræver dræn i 1-2 dage
  • Langsom hjerterytme med behov for pacemaker
  • Blodpropper til hjerne eller andre organer ses i meget sjældne tilfælde

Enkelte komplikationer skal behandles på Rigshospitalet.

Udskrivelsesdagen

Normalt bliver man udskrevet dagen efter behandlingen.

Inden du bliver udskrevet, taler du med en sygeplejerske og en læge. Du får en tid til kontrol, og du får information om, hvornår du kan arbejde igen - ofte inden for et par dage, afhængigt af hvad du laver. Du får også information om, hvordan du skal tage medicin.

I den første uge efter behandlingen skal du undgå tunge løft, hårdt fysisk arbejde og du skal være forsigtig, hvis du går på trapper.

Du må ikke køre bil den første uge efter behandlingen.

Plastret i lysken er vandtæt. Du må gå i brusebad, når du ikke længere har hjerteovervågning (telemetri) på. Plasteret skal du fjerne efter 24 timer.

Du får en tid til kontrol efter 3 og 12 måneder.

Redaktør