Gabapentin eller Pregabalin - behandling mod kroniske smerter

Gabapentin og Pregabalin er medicin, der er specielt egnet til at behandle nervesmerter.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen Gabapentin eller Pregabalin mod kroniske smerter. Medicinen virker ved at ændre saltbalancen i nervecellerne og dæmpe impulserne til hjernen på en måde, der mindsker smerteoplevelsen.
De to typer medicin er specielt egnede til at behandle nervesmerter, der typisk brænder, svier, stikker eller jager. Medicinen kan også bruges til behandling af blandt andet epilepsi.

Hvor længe, du skal være i behandling, afhænger af dine smerter og kan variere fra nogle måneder til flere år. For nogle er behandlingen livslang.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du starter på en lav dosis af medicinen, som langsomt øges til den dosis, der passer til dig. På den måde opnår du den bedste effekt og de færreste bivirkninger.
Det er forskelligt, hvornår man kan mærke en effekt, men typisk efter 1-2 uger. Den fulde effekt kan vi først vurdere efter cirka 4 uger, når du får din rette dosis.

Hvis du glemmer en dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis, og derefter fortsætte som normalt. Hvis der er kort tid til den næste dosis, kan du springe den glemte dosis over og derefter tage medicinen som normalt. Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Kontakt os, hvis du har taget for meget medicin

Hvis du ved en fejl er kommet til at tage en dosis for meget, kan du springe næste dosis over og fortsætte som normalt. Hvis du har taget mere end den maksimale dosis i flere dage, kan du blive utilpas. Kontakt straks Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813 (Region Hovedstaden) udenfor vores åbningstid. Hvis du bor i en anden region, skal du kontakte lægevagten i den region, du bor i.

Vi følger din behandling tæt

Vi følger dig tæt i opstartsperioden og justerer sammen din behandling. Det sker enten ved telefonsamtaler eller samtaler på Tværfagligt Smertecenter.

Det skal du være opmærksom på

Du må eventuelt ikke køre bil

Gabapentin og Pregabalin kan påvirke evnen til at køre bil og andre motorkøretøjer. Din behandlende læge vurderer derfor, om du må køre eller ej.

Tag din øvrige medicin, som du plejer

Under behandlingen kan du tage din øvrige medicin, som du plejer. Hvis du tager medicin mod mavesyre, som indeholder aluminium og magnesium, skal du tage det cirka 2 timer før, du tager din Gabapentin eller Pregabalin.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med Gabapentin og Pregabalin er de hyppigste bivirkninger milde og inkluderer blandt andet kvalme, hovedpine, træthed, udmattelse, svimmelhed, ufrivillige bevægelser og almindelig utilpashed. Bivirkningerne ses typisk, når man starter behandlingen, og når man øger dosis, og bivirkningerne forsvinder som regel efter 5-7 dage. Hvis du oplever uacceptable bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813 udenfor vores åbningstid.

Kontakt os, hvis du ønsker at stoppe behandlingen

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Gabapentin eller Pregabalin. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du tale med os, så vi kan planlægge en gradvis udtrapning af medicinen.

Få mere viden

Redaktør