Forsteo mod knogleskørhed, behandling med

Forsteo stimulerer de knogleopbyggende celler i kroppen.

Hvad er Forsteo?

Forsteo er et syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon og det aktive stof hedder teriparatid. Forsteo er et såkaldt PTH-præparat. Forsteo indeholder desuden eddikesyre, natriumacetat, mannitol, matacresol og vand til injektionsvæsker.

Hvilke sygdomme behandles med Forsteo?

Forsteo bruges til at behandle svære tilfælde af knogleskørhed. Forsteo genopbygger knoglerne og mindsker derved risikoen for knoglebrud.

Hvordan virker Forsteo?

Knogler er et aktivt væv. Det vil sige, at det gamle knoglevæv løbende bliver brudt ned, og nyt bliver bygget op. Når du bliver ældre, er det naturligt, at nedbrydningen foregår hurtigere end opbygningen, hvilket kan medføre knogleskørhed. 

Forsteo indeholder den aktive del af det hormon, vi selv danner i vores biskjoldbruskkirtel, og som styrer vores knoglestofskifte. Forsteo virker ved at stimulere de knogleopbyggende celler til at gendanne en del af knoglemassen. Derved opnås en knogleopbyggende effekt. 

Når behandlingen er ordineret

Inden behandlingsforløbet skal du have taget blod- og urinprøver. Blodprøverne skal sikre, at dine nyrer fungerer optimalt, og at dit D-vitamin og kalkindhold i blodet er, som det skal være. 

Desuden vil vi undersøge prøverne for M-komponent, som er et proteinstof, der kan tyde på knoglekræft (myelomatose). Dette ses kun i meget sjældne tilfælde og udelukker behandling med Forsteo.

Hvordan skal Forsteo tages?

Forsteo skal tages som en daglig indsprøjtning i låret eller i maven (en såkaldt subcutan injektion med en særlig pen). 

Du vil blive lært op i at stikke dig selv, men du kan også vælge at få insprøjtningen af en hjemmesygeplejerske.

Hvor længe skal jeg være i behandling med Forsteo?

Du skal tage Forsteo hver dag i 24 måneder. 

Hvordan opbevares Forsteo?

Forsteo skal opbevares i køleskab (2-8 grader). Forsteo-pennen kan anvendes i 28 dage efter den første indsprøjtning, så længe den opbevares ved 2-8 grader.
 
Forsteo må ikke bruges, hvis det er eller har været nedfrosset. Derfor må Forsteo-pennen ikke ligge for tæt på en eventuel frostboks i køleskabet. 

Forsteo indeholder en klar og farveløs opløsning, og må ikke anvendes, hvis opløsningen er uklar, farvet eller indeholder partikler. 

Du må ikke få Forsteo, hvis du:

  • er allergisk overfor teriparatid eller et af de andre indholdsstoffer
  • har forhøjet kalkniveau i blodet
  • har alvorlige nyreproblemer
  • har eller har haft cancer
  • har fået påvist M-komponent
  • er gravid eller ammer 

Bivirkninger

Forsteo kan som al anden medicin give bivirkninger hos nogle patienter.

De mest almindelige bivirkninger:

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er: Smerter i arme og ben.

Andre almindelige bivirkninger: 

Andre almindelige bivirkninger (forrekommer hos 1-10 ud af 100 patienter) er: Kvalme og opkastninger, hovedpine, svimmelhed, forhøjet kolesterol, depression, nervesmerter i benene, mathed, hjertebanken, åndenød, øget svedtendens, muskelkramper, nedsat energi, træthed, brystsmerter, lavt blodtryk, halsbrand og blodmangel.

Nogle patienter oplever ubehag, rødmen i huden, hævelser, kløe, blå mærker eller mindre blødninger på indsprøjtningsstedet. Dette vil aftage i løbet af få dage eller uger. I modsat fald skal du kontakte klinikken så hurtigt som muligt.

Husk at læse indlægssedlen

Dette er ikke en komplet liste over bivirkninger. En samlet liste over bivirkninger kan du se i indlægssedlen, som ligger i æsken med Forsteo.

Kontrol

Du skal have taget blodprøver når du er i behandling med Forsteo.
Det er vigtigt, at du ikke tager Forsteo injektionen inden blodprøvetagningen.

Blodprøverne tages efter 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder og 24 måneder  

Du skal komme til kontrol hos sygeplejersken efter 1 måned, 6 måneder, 12 måneder og 18 måneder efter start, og til kontrol hos læge 24 måneder efter start.

Inden du møder til den afsluttende kontrol hos lægen efter 24 måneder, vil du få lavet en DXAskanning, som viser effekten af behandlingen.

Redaktør