Flecainid, behandling med

Flecainid bruges til behandling af personer med adskillige hjerterytmeforstyrrelser.

Hvad er Flecainid?

Flecainid (kaldes også Tambocor) er et lægemiddel (Klasse 1c,) som bruges til at forebygge og behandle forskellige hjerterytmeforstyrrelser som ekstraslag fra forkamre, hjertekame eller forkammerflimren.

Hvordan virker Flecainid?

Flecainid hæmmer hjertecellers mulighed for ’uautoriserede’ elektriske udslag og deres evne til at deltage i hurtig elektrisk aktivitet (hjerterytmeforstyrrelse). Vanligvis må Flecainid ikke bruges, hvis der er nedsat pumpefunktion på hjertet eller tegn på åreforkalkning.

Når det gælder atrieflimren, skal Flecainid oftetst suppleres med anden medicin (betablokker, calciumantagonist eller digoxin). Det forebygger de sjældne tilfælde, hvor Flecainid forårsager en hurtig overledning af atrieflagren imellem forkamre og hjertekamre.

Opstart med Flecainid foregår altid under indlæggelse og overvågning af hjerterytme og ekg.

Hvordan doseres Flecainid?

Flecainid doseres to gange i døgnet. Under de indledende 2 døgns indlæggelse giver vi 150 mg 2 gange dagligt, så vi kan se hjertets og resten af kroppens reaktion under maksimal ’provokation’.

Herefter vil den faste dosering hjemme oftest være den lavere dosis på 100-150 mg 2 gange dagligt.

I starten af behandlingen vil man få en større dosis for at ”mætte” kroppen med medicinen.

Virkningen af Flecainid indtræder relativt hurtigt. Det kan vare fra en halv time til en time, inden den fulde virkning er opnået. Derimod tager det et par dage før al medicinen er ude af kroppen efter ophør af Flecainid.

Bivirkninger?

Bivirkninger er oftest beskedne. Det er bivirkninger i form af hovedpine, synspåvirkning eller tendens til svimmelhed. Det er fordi stoffet ikke kun virker på hjertet, men også kan påvirke nervecellerne i centralnervesystemet.

Nogle kan udvikle alvorlige hjerterytmeforstyrrelser på grund af Flecainid. Ved at indlede behandlinger under indlæggelse og maksimal ’provokation’, kan vi identificere disse patienter og forebygge at dette sker under den faste, daglige behandling derhjemme.

Forberedelse til indlæggelsen

Medbring din sædvanlige medicin til 2 dage og en morgenkåbe eller et par joggingbukser samt hjemmesko. Hvis du er, eller kan være, gravid, skal du give personalet besked, da der i så fald skal tages særlige hensyn.

På afdelingen bliver du modtaget af en sygeplejerske, der forklarer om indlæggelsen og besvarer dine spørgsmål. Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre, som bruges til at give medicin eller væske igennem. Der tages blodprøver, hvorefter der måles vitale værdier og der tages et EKG.

Under indlæggelsen skal der tages EKG forud for hver Flecainid tablet.

Ved modtagelsen taler du også med en læge, som beder dig om at give dit samtykke til behandlingen. Det er meget vigtigt, at du føler dig informeret, inden du giver dit samtykke.

Udskrivelse

Du kan udskrives efter 2 dages observation. Inden udskrivelsen får du en samtale med læge, og der udleveres et udskrivningsbrev og medicinkort.

Vi sender udskrivningsbrev og beskrivelse af forløbet til din egen læge og dit stamsygehus, som skal varetage det videre forløb.

Kontrol

Du skal jævnligt møde til kontrol. Første gang efter en måned og herefter med 6 måneders intervaller.

I forbindelse med den ambulante kontrol, får du taget et EKG samt blodprøver til undersøgelse af nyre- og leverfunktion.

Har du tid til ambulant kontrol og er forhindret i at møde op, skal du ringe afbud. Andre vil have stor glæde af din tid.

Hvem fornyer recepten?

Recepten skal skrives af lægerne i hjerteklinikken. Vær med til at huske på at få recepten fornyet, når du kommer til kontrol.

Hvis der opstår bivirkninger eller ubehag, bør du kontakte egen læge eller 1813.

Redaktør