Fjernelse af sten i urinblæren

Information om fjernelse af sten i urinblæren, og vigtige forholdsregler der skal følges før og efter operationen.

Sådan foregår operationen

Lægen fører et kikkertinstrument op via urinrøret til blæren, hvor blæresten fjernes eller knuses.

Indgrebet foregår under bedøvelse, og du skal forvente at være indlagt på hospitalet i 2 - 3 dage.

Forberedelser til operationen

Ugerne inden operationen

Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form.

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Det er desuden en god idé at holde op med at ryge.

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Inden operationen skal du:

 • have taget blodprøver og et eventuel hjertediagram (EKG).
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for eventuelle bakterier.
 • undersøges af en læge.
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen.
 • have fjernet eventuel hårvækst i operationsområdet.
 • have taget mål til støttestrømper (forebyggelse af blodpropper).
 • have en indlæggelsessamtale med sygeplejepersonalet.

Faste

I tidsrummet mellem kl. 02.00 og kl. 06.00 på operationsdagen må du ikke spise, men du må gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter).

Du skal drikke 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06.00 på operationsdagen.

Fra kl. 06.00 på operationsdagen må du hverken spise eller drikke.

Timerne inden operationen

Ved din ankomst til sengeafsnittet skal du hjemmefra:

 • have taget et brusebad
 • have taget smykker og ur af
 • have fjernet eventuel neglelak og make-up.
 • have indtaget den medicin, du har aftalt med narkoselægen.

Inden du bliver kørt til operationen

 • Før du bliver kørt til operationsstuen, skal du:
 • tage hospitalstøj på. Du får udleveret lange støttestrømper, underbukser og en hospitalsskjorte
 • have identifikationsarmbånd på
 • eventuelt have en blodfortyndende indsprøjtning
 • eventuelt have en beroligende tablet.

Du må gerne beholde eventuelle briller, høreapparat og tandprotese på.

På operationsstuen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. Igennem droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin samt væske under operationen. Droppet fjernes igen efter operationen.

Efter operationen

Observation

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du får tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet støtter dig de første gange, du skal ud af sengen.

Kateter

Efter indgrebet er det normalt, at der er blod i urinen. Derfor får du ofte lagt et kateter i forbindelse med operationen, så der er mulighed for at skylle blæren ren.

Når urinen er klar i udseende, kan kateteret fjernes. Dette er sædvanligvis dagen efter indgrebet.

Når kateteret er blevet fjernet, kan der i dagene efter opstå gener i form af:

 • Forbigående svie ved vandladning
 • Hyppig vandladning
 • Blod i urinen

Smerter

Efter operationen skal du være smertebehandlet, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig rundt uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet, så din smertebehandling kan suppleres.

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Aktivitet og hvile

Det er meget vigtigt, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. Du bør gå omkring i afdelingen flere gange, både om dagen og om aftenen, så kredsløbet stimuleres, og risikoen for komplikationer mindskes.

Det er almindeligt at være træt efter en operation. Det er vigtigt, at du får sovet om natten samt hviler i løbet af dagen.

Stuegang og besøgende

Mens du er indlagt går en del af dagen med aktiviteter som personlig pleje og stuegang hos dig og dine medpatienter. Du og dine pårørende bør afpasse antallet og tidspunkt for besøgende, så du også får mulighed for at hvile dig.

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen. Du må gerne genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Henvendelse ved komplikationer

Du skal søge hjælp, hvis du oplever:

 • Kraftig blødning
 • Problemer med at lade vandet
 • Feber

I det 1. døgn efter udskrivelsen, kan du ringe til sengeafsnittet, hvor du var indlagt. De udleverer et telefonnummer til dig.

Efter det 1. døgn kan du kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1 eller din praktiserende læge i dagtiden. Aften, nat, weekend samt helligdage skal du ringe til Akuttelefonen 1813, hvorefter du kan blive henvist til nærmeste Akutmodtagelse.

Kontrol og efterbehandling

I forbindelse med din udskrivelse orienterer vi dig om eventuel videre kontrol og behandling.

Du får tilsendt en tid med dato for ambulant kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør